Genveje

Guldborgsund Kommune
 

Signaler på mistrivsel - børn og unge

Her kan du læse om signaler på mulig mistrivsel vedrørende 0-18 årige.

Eksempler på signaler på mistrivsel hos småbørn

• Er anspændte eller passive, stille og tilbagetrukne
• Har vanskeligt ved at regulere søvn, mad, opmærksomhed og stimulation
• Udforsker omverdenen uden at søge støtte/anerkendelse fra voksne
• Er i særlig grad klynkende og virker utrygge


Eksempler på signaler på problemer hos børn og unge

• Virker angste/skræmte
• Har svært ved at koncentrere sig
• Har svært ved at modtage indlæring
• Bliver meget påvirkede af uro fra omgivelser
• Ændrer adfærd
• Mangler nysgerrighed og interesse for omgivelserne
• Holder sig meget for sig selv eller bliver holdt udenfor af andre
• Er ude af stand til at etablere sociale kontakter med jævnaldrende
• Er ekstremt registrerende i forhold til voksne
• Er aggressiv i konflikter med andre
• Klæber til eller tager afstand fra voksne
• Har fysiske tegn på omsorgssvigt (forsømt med hensyn til mad, bad, søvn, påklædning mv.)
• Viser tegn på fysisk vold
• Har mange fysiske klager
• Har spiseforstyrrelser
• Forsømmer ofte skolen eller daginstitutionen
• Har misbrugs- og alkoholvaner, der slår igennem i hverdagen
• Virker depressive, ulykkelige og/eller socialt isolerede
• Fortæller om berusede/syge voksne
• Er overdrevent ansvarlige og tilpasningsvillige

 

Senest opdateret:  12. Juni 2012

Borger

Kontakt

Center for Familie & Forebyggelse
Center for Børn & Læring

Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon: 54 73 10 00

Mail: bornogkultur@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Børn og Kultur, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.