Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Find en visitator

Områdets visitatorer er opdelt i mindre teams der varetager visitationen indenfor en afgrænset del af Serviceloven.

Visitatorerne kan yde råd og vejledning indenfor afdelingens lovområde. Hvis du vil i kontakt med din visitator kan dette ske på hverdage i tidsrummet kl. 8.30-9.30. Du finder din visitator nedenfor.
Forklaring til de nævnte §§ findes under menupunktet "Hvilke ydelser kan der søges om".

Borgere i alderen 18 til og med 24 år som IKKE modtager førtidspension og som ønsker at søge støtte efter ovennævnte paragraffer skal rette henvendelse til Guldborgsund kommunes ungeenhed ved visitator Birte Rentse, tlf. 54 73 13 20.

Team 1:
Charlotte Høy, tlf. 5473 2143:
§ 85, 103, 104, 109 og 110 for unge 18-29 år, Guldborgsund borgere 
§ 103, 104 og 107 for unge 18-29 år, Guldborgsund borgere og borgere tilknyttet andre kommuner  
§ 107 herunder § 103/104 for borgere 30-64 år, Guldborgsund borgere og borgere tilknyttet andre kommuner 

Kristine Schütt Hansen, tlf. 5473 2225
§ 85, 103, 104, 109 og 110 for unge 18-29 år, Guldborgsund borgere 
§ 103, 104 og 107 for unge 18-29 år, Guldborgsund borgere og borgere tilknyttet andre kommuner
§ 107 herunder § 103/104 for borgere 30-64 år, Guldborgsund borgere og borgere tilknyttet andre kommuner

Susanne Hemmingsen, tlf. 5473 2151
§ 103, 104, 108, ABL 105 for borgere 18-64 år, Guldborgsund borgere
§ 85, 103, 104, 108, 109, 110 og ABL 105 for borgere 18-64 år, borgere tilknyttet andre kommuner
Borgere 65 år/op: § 104, 108 og ABL 105, borgere tilknyttet andre kommuner

Patricia Radbjerg tlf. 5473 1966
§ 85, 104, 107 109 og 110 for borgere fra 65 år inden- og udenkommunale borgere
§ 104 og 108 for borgere fra 65 år Guldborgsund borgere

 

Team 2:
Bettina Hansen, tlf. 5473 2160
§§ 95, 96, 97, 98 og 100 for borgere uanset alder. Borgere med førtidspension kun ml. 18 og 24 år.

Chris J.N. Ramkvist, tlf. 5473 2215
§§ 95, 96, 97, 98 og 100 for borgere uanset alder. Borgere med førtidspension kun ml. 18 og 24 år.
 

Team 3:
Inge-Lise Markersen, tlf. 54 73 21 95
§§ 85, 103 og 104 for borgere mellem 30-65 år
og fødselsdag på datoerne fra 01 til 05

Rikke Holtse Jeppesen tlf. 54 73 21 56
§§ 85, 103 og 104 for borgere mellem 30-65 år
og fødselsdag på datoerne fra 06 til 12

Trine H. Guldberg  tlf. 54 73 22 21  
§§ 85, 103 og 104 for borgere mellem 30-65 år
og fødselsdag på datoerne fra 13 til 18
Udviklingshæmmede borgere med dom

Lea Krebs Hagstrøm tlf. 54 73 21 57
§§ 85, 103 og 104 for borgere mellem 30-65 år
og fødselsdag på datoerne fra 19 til 24
Udviklingshæmmede borgere med dom

Daniel Kirkby tlf. 54 73 21 44
§§ 85, 103 og 104 for borgere mellem 30-65 år
og fødselsdag på datoerne fra 25 til 31

Senest opdateret:  18. December 2017

Kontakt

Forvisitering
Center for Socialområdet 
Myndighed
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon 54 73 21 61
Man-fre 08.00-11.30

Mail: forvisitering@guldborgsund.dk