Genveje

Guldborgsund Kommune
 

SKP

Støtte- kontaktpersonordningen (SKP)

Støtte- og kontaktpersonordningen (SKP) er et tilbud om opsøgende støtte og kontakt til sindslidende, misbrugere, hjemløse og socialt udsatte.

Målgruppe

SKP ordningen er målrettet de borgere som falder udenfor samfundets øvrige tilbud. De borgere som har en uhensigtsmæssig adfærd, aldrig møder op til aftaler hos offentlige instanser, gentagne gange kommer på skadestuen uden nogen videre opfølgning hos egen læge, og adskillige andre ting der gør, at deres liv leves udenfor det almindelige samfunds normer.
Vi møder borgerne, der hvor de er. Det kan være på en bænk, i det lokale ”smørhul”, i deres eget hjem eller hvor som helst de måtte befinde sig. Vi er ikke systemets forlængede arm, men samfundets forsøg på at sprede et sikkerhedsnet under de svageste.

Ingen visitering

Vi er et åbent tilbud, i den forstand, at borgerne ikke skal visiteres, leve op til forskellige krav, og vigtigst af alt kan vælge at være anonyme.

Anonymt

Anonymiteten er vigtig, både for de svageste som er ”bange” for systemet, og de som enten ikke kan eller vil acceptere, at deres liv styres af et misbrug. Det at kunne søge støtte og kontakt hos et andet menneske, uden der stilles krav, mål eller kræves personlige oplysninger, åbner dørene til de menneskers liv, som ellers ikke magter at tage imod den hjælp de har brug for.

Møder borgeren

Samtidig mødes brugeren der, hvor han er, hvilket muliggør den måske første kontakt i årevis, til et menneske udenfor ”miljøet”. Det giver ny viden, at have kontakt til en udenfor gruppen. Det giver tryghed og større livskvalitet, at have nogen man kan bede om hjælp, uden at komme til at ”skylde” en tjeneste.

Den åbne dør

Den åbne dør er indgangen til at skabe en relation. Og når kontakten foregår på det enkelte menneskes niveau, kan relationen vokse sig så stærk, at en brobygning til den øvrige verdens tilbud bliver muliggjort. Det er via de små skridt, at store bjerge bestiges.

Samarbejde

Vi samarbejder med mange forskellige instanser. Alle kan henvende sig, med en bekymring for et andet menneske.
Det kan være sagsbehandleren på jobcenteret, der beder os køre ud til en der aldrig møder op, eller som hun på anden måde er bekymret for. Det kan være både den somatiske og den psykiatriske skadestue, der giver borgeren vores visitkort, så han får mulighed for at benytte vores tilbud. Det kan også være pårørende, venner, naboer, eller den lokale købmand, som er bekymret for et andet menneske.
Vi møder borgerne på gaden, hvor vi går, og skaber kontakt ved at være synlige, tale med folk og altid have et åbent tilbud, også selvom der bliver sagt nej tak rigtig mange gange.
Vi forsøger at være dem, der går ved siden af et andet menneske, med den støtte og kontakt de magter at modtage, indtil de finder modet til at tage de skridt frem, der er brug for, for at kunne ændre deres liv.

På borgerens præmisser

Støtten er på borgerens præmisser og det respekteres at den enkelte borger har ret til at bestemme over sit eget liv.
Støtte- og kontaktpersonerne yder støtte efter servicelovens § 99 og kan være brobygger mellem borgeren og det øvrige samfund, og således støtte borgeren i kontakten til for eksempel læge, sagsbehandler, misbrugsbehandling, væresteder og hvad der ellers har betydning for den enkelte. Der arbejdes under tavshedspligt.

Serviceloven § 99. Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.


Kontakt

Teamkoordinator Jacob Pfeffer telefon 25 18 04 12
§ 99 team telefon 54 73 28 02

 

Senest opdateret:  06. August 2015

Borger

Kontakt

Jacob Pfeffer
Teamkoordinator
Telefon 25 18 04 12

§ 99 team
Telefon 54 73 28 02