Genveje

Guldborgsund Kommune
 

SKP

Støtte- kontaktpersonordningen (SKP)

 

Målgruppe:
Støtte- og kontaktpersonordningen (SKP) er et tilbud om opsøgende støtte og kontakt til sindslidende, misbrugere, hjemløse og socialt udsatte. Ordningen er målrettet borgere, som falder udenfor samfundets øvrige tilbud, fordi de har en uhensigtsmæssig adfærd. Eksempelvis forsømmer at møde op til aftaler hos offentlige instanser, eller gentagne gange kommer på skadestuen uden nogen videre opfølgning hos egen læge m.v.

Ingen visitering – borgeren kan være anonym:
SKP ordningen er et åbent tilbud i den forstand, at borgerne ikke skal visiteres til ordningen af den centrale myndighed i kommunen. Borgerne kan tilbydes anonymitet, men hvis borgeren vil samarbejde omkring kontakt til kommunes øvrige tilbud, kræver det, at SKP kender og videregiver borgerens data.

Mødet med borgeren:
Støttekontaktpersonerne møder borgerne, der hvor de er. Det kan være på en bænk i bybilledet eller i deres eget hjem. SKP ordningen er et forsøg på at skabe et sikkerhedsnet for de mest udsatte borgere i samfundet. Kontakten foregår på den enkelte borgers præmisser og via den åbne tilgang skabes en relation, der er stærk nok til at bygge bro til kommunens øvrige tilbud.

Samarbejde – på borgerens præmisser:
SKP ordningen samarbejder med mange forskellige instanser. Alle kan henvende sig med en bekymring for et andet menneske.
Det kan være sagsbehandleren på jobcenteret eller den psykiatriske skadestue, der giver borgeren et visitkort til SKP ordningen. Det kan også være pårørende, venner, naboer eller den lokale købmand, som er bekymret for et andet menneske.

Støtte- og kontaktpersonerne yder støtte efter servicelovens § 99 og kan være brobygger mellem borgeren og det øvrige samfund, og således støtte borgeren i kontakten til for eksempel læge, sagsbehandler, misbrugsbehandling, væresteder m.v.


Kontakt:
SKP § 99, team telefon: 54 73 28 02 mellem kl. 8.00 – 16.00
skpp99@guldborgsund.dk

Senest opdateret:  12. November 2015

Borger

Kontakt

SKP § 99 team (Støttekontaktpersoner)
Center for Socialområdet
Guldborgsund Kommune
Telefon 54 73 28 02