Genveje

Guldborgsund Kommune
 

Guldborg

Guldborg er en by med mange aktive borgere. Med stiftelse af Guldborg Fællesråd har borgerne taget byens fremtid i egne hænder.

Guldborg fortæller

Fællesrådet har bygget en stor aktivitetsplads midt i byen, og planlægger at Guldborg bliver kommunens første Blomstrende Landsby.

Fakta

Guldborg har 600 indbyggere og der er børnehave, brugs, restaurant, aktivitetshus og gode sejlerfaciliteter. Guldborgbroen forbinder de to dele af Guldborg.
Byen ligger centralt i forhold til motorvejen. Til og fra Guldborg er det også muligt at komme med bus, både til Vordingborg, Nykøbing Falster og Maribo.

Guldborg fortæller

Guldborg er en attraktiv by at bo i, flytte til og besøge som gæst, turist eller ferierende. Tidligere var Guldborg et af de vigtigste færgesteder mellem Falster og Lolland. Det bærer byens struktur stadig præg af og mange bygninger afspejler overfartsstedet med boliger for færgefolk og lodser, købmandsgård og pakhuse.

Guldborg fortæller

Aktivitetspladsen

Guldborg Fællesråd har sammen med Guldborg IF bygget en aktivitetsplads midt i byen. Pladsen ligger i et smukt område op til skoven bag Købmandsgården og er bygget med professionelle lege- og klatrestativer. Der er desuden petanquebane, 2 sheltere, bålplads og en friluftscene. Aktivitetspladsen er et tilbud til byens borgere og børn og er desuden et tilbud til sejlerturisterne og deres børn.

Guldborg Fællesråd

Guldborg Fællesråd har store planer for fremtiden og mange aktiviteter i gang. Guldborg er på vej til at blive Blomstrende Landsby, så indsatsen for at bevare og forbedre området målrettes, og med projekt Guldborgs ansigt vil en ny fælles netportal, byporte og flagallé gennem byen vise byens ansigt.

Guldborg IF

Guldborg IF er en aktiv idrætsforening med gymnastik, volleybold, fodbold, løb, rulleskøjteløb, madlavning og børneos. Foreningen afholder desuden flere årlige arrangementer, bl.a. sommerfest og gymnastikopvisning i Sakskøbing Sportscenter. Guldborg IF har 350 medlemmer. Foreningens seneste initiativ er oprettelsen af Gifferklubben. 

Guldborg fortæller

Gifferklubben

Gifferklubben er en frivillig ”SFO”, hvor børn fra byen og området kan mødes efter skoletid. Gifferklubben er et vigtigt tilbud til børn fra 0-8 klasse. Klubben ledes af frivillige, og forældre og bedsteforældre hjælper til. Klubben råder over klasselokaler på den tidligere skole, store udendørs arealer og en gymnastiksal.
I Gifferklubben er der kreative aktiviteter, sport, leg, lektiecafe og hygge. Der er maling, træsløjd og udflugter. Klubben har både et børneråd og et forældreråd.

Naturen

Guldborg er beriget med en skøn natur. Byen er omkranset af store skove - Hillesvigskoven, Storskoven og Nordskoven, med et rigt dyreliv og masser af blomster og navngivne sten og runddysser.
Guldborg har også en badestrand i gåafstand, hvor man kan bade hele sommeren til stor glæde for både voksne og børn. I foråret og efteråret bruges stranden flittigt af lystfiskere. I forlængelse af stranden ligger den gamle skanse, og det er en fin tur langs stranden i læ af skansen.
Guldborg har to lystbådehavne, én på hver sin side af sundet, med masser af aktivitet hen over sommeren hvor sejlende kommer fra nær og fjern.

Guldborg fortæller

Guldborg Lystbådehavn

Guldborg Bådelaug er fulgt med tiden. Klubbens aktivitetsniveau har været højt de seneste mange år, der er en moderne kano- og kajak afdeling og der er plads til og planer for flere vandsportsgrene i foreningen.
Lagunen er en populær og velbesøgt spiserestaurant. Bådelauget og Café Lagunen er rammen om mange arrangementer på havnen bl.a. Skt. Hans aften.
Det store klubhus er udstyret med moderne toilet- og badefaciliteter til de mange gæstesejlere.

Guldborg Falster Bådebrolaug

Guldborg Falster Bådebrolaug varetager aktiviteterne på Falstersiden af Guldborgsund. Som på Lollandssiden er der også her et stort klubhus, hvor mange sociale arrangementer finder sted.

Guldborg fortæller

Brugsen i Guldborg

Guldborg har Danmarks nyeste brugs. Brugsuddeler Orla, som har haft 25 års jubilæum som brugsuddeler i Guldborg, tror på fremtiden – derfor har han bygget en stor ny brugs.

Musik og Visefestival på Postholderens sted

Guldborgs årlige Musik og Visefestival i september holdes på Postholderens sted, der er et privat aktivitetshus i Guldborg med spisested, festlokaler, ferielejlighed og B&B. Der holdes mange musikarrangementer på stedet.

Kunst

Er man interesseret i kunst, finder man i en ganske lille radius 7 lokale kunsthåndværkere, hvor man kan besøge deres gallerier. Desuden præsenterer Kunsthjørnet lokale kunsthåndværkere, der sælger egne produkter indenfor billedkunst, smykker, keramik, fotos, glas, pileflet, strik, væv, filt og papirkunst.

Guldborg fortæller

Fortælleaften

Guldborg Fællesråd og kommunen arrangerede en fortælleaften på Lagunen i august 2012. Guldborg og omegn har en masse historier, som er værd at skrive hjem om. Læs referatet af aftenen og se filmen om de gode historier om Guldborg og omegn.

Lokale Bosætningsambassadører

Lokale bosætningsambassadører er borgere, der stiller sig til rådighed for dig, der overvejer tilflytning til området med rådgivning, støtte og vejledning før, under og efter tilflytning. Områdets Lokale Bosætningsambassadører fremgår af højre kolofon. Både potentielle tilflyttere og tilflyttere er velkomne til at henvende sig!

Senest opdateret:  05. Januar 2015

Borger

KONTAKT
Center for

Borger & Branding
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail: kommunen@guldborgsund.dk

Kontakt

Lokal bosætningsambassadør

Billede af Dan Lykkegaard

Dan Lykkegaard
Guldborg Fællesråd
Telefon +45 40 31 03 12

Mail: daly@post.tele.dk

Billede af John Knudsen

John Knudsen
Guldborg Fællesråd
Telefon +45 21 40 72 80

Mail: joch338@gmail.com