Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Grønt Råd

Grønt Råd blev nedsat af Byrådet i begyndelsen af 2007 med det formål at rådgive Byrådet i spørgsmål om planlægning, administration og bæredygtig udnyttelse af natur og miljø.

Grønt Råd mødes 3-4 gange årligt. Grønt Råd følger byrådsperioden, der vælges derfor et nyt Grønt Råd hvert fjerde år.


Hulsø, Falster.

Læs Kommissoriet for Grønt Råd.

Grønt Råd består af repræsentanter fra et bredt udsnit af organisationer og myndigheder:

 

Danmarks Jægerforbund

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk Landbrug

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Skovforening

Friluftsrådet

Naturstyrelsen

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Sports- og Idrætsråd

 

Grønt Råd har blandt andet bidraget væsentligt til Kommunens Naturpolitik, til en Naturpolitisk Handleplan samt til Forslag til Kommuneplan.

  

Referater fra møder i Grønt Råd 2014 - 2017

 

 

 

 

Senest opdateret:  28. November 2017

Kontakt

Center for
Teknik & Miljø
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Mail: natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk

Klik her for at se vores åbningstider og telefontider.. 

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Natur, Miljø og Klima, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.