Genveje

Guldborgsund Kommune

Stadsarkiv

Velkommen til Guldborgsund Stadsarkiv

Baggrund

Kommunale og regionale myndigheder kan ifølge arkivlovens § 19 aflevere deres arkivalier til andre offentlige arkiver end Statens Arkiver. Arkivalierne kan afleveres til kommune- eller stadsarkiver, der kan oprettes med hjemmel i arkivlovens § 7.

Guldborgsund Byråd besluttede den 7. april 2011 at oprette Guldborgsund Stadsarkiv. Stadsarkivet er et offentligt arkiv for Guldborgsund Kommune etableret i henhold til arkivlovens § 7.

Baggrunden for oprettelsen var et ønske om at sætte mere fokus på bevaring af den kulturarv, som Guldborgsund Kommune og de tidligere primær-, sogne- og købstadskommuner, har efterladt og efterlader. Det drejer sig både om traditionelle papirarkivalier, men i høj grad også den digitale administrations på én gang langt mere omfangsrige, men også mere forgængelige spor.

Med etableringen af Stadsarkivet er det muligt for Guldborgsund Kommune at aflevere alle bevaringsværdige arkivalier – både papir og digitale - til Stadsarkivet. Dermed bevares de lokalt.

Formål

Guldborgsund Stadsarkiv skal i henhold til sin vedtægt:

  • Udstede generelle retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Guldborgsund Kommune. 
  • Sikre bevaring af de dele af Guldborgsund Kommunes arkiv, der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder, 
  • Sikre mulighed for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier i Guldborgsund Kommunes arkiv.
  • Stille arkivalier til rådighed for myndigheder og offentlighed, herunder til forskningsformål.
  • Foretage undersøgelser i eller opfordrer til undersøgelser i Stadsarkivets arkivalier, der indeholder oplysninger om Guldborgsund Kommunes – og tidligere kommuners - historie og videregive denne viden, således at kendskabet til Guldborgsund Kommunes historie udbredes.
  • Sikre bevaring af Guldborgsund Kommunes publikationer.

Du kan læse meget mere om Stadsarkivet i ”Vedtægt for Guldborgsund Stadsarkiv”, som du finder nederst på siden.

Medarbejdere

 Stadsarkivet har tre medarbejdere:

Stadsarkivar, cand.mag. Christian Frederiksen
Telefon 54 73 11 80
Mobil 25 18 03 18
Mail: cfred@guldborgsund.dk

Arkivkonsulent Annelise Hansen
Telefon 54 73 10 04
Mobil: 25 18 18 28
Mail: anhan@guldborgsund.dk

Arkivkonsulent Jørgen Hess
Telefon 54 73 10 18 eller 54 73 10 03
Mail: jrhe@guldborgsund.dk

Adresse og kontakt

Guldborgsund Stadsarkiv
Rådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing Falster
Telefon 54 73 10 00
Fax 54 73 10 20
Mail: stadsarkiv@guldborgsund.dk

Ekspeditionstid
Mandag til torsdag kl. 9.00 – 14.00
Fredag lukket

Kontakt arkivet telefonisk eller pr. mail for en aftale, inden du besøger os.

Ekspeditionstiden på fremfinding af arkivalier er to dage. Hertil kommer yderligere ekspeditions/svartid, hvis der søges om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier. Vi beder dig derfor kontakte Stadsarkivet, inden du besøger os. På den måde kan vi efter dialog finde frem til de arkivalier, der kan være relevante for dig, og du sparer et besøg på Stadsarkivet, hvor du alligevel ikke ville få adgang til arkivalierne.

Søgning og bestilling af arkivalier forventes at blive noget nemmere, når Stadsarkivet har indført et arkivregistreringssystem med søgefaciliteter for alle på Stadsarkivets hjemmeside.

EAN-nummer
Stadsarkivet modtager kun elektroniske fakturaer.

Du skal anvende følgende EAN-nr., hvis vi skal modtage din faktura:
579 800 715 0587

Senest opdateret:  29. Februar 2016

            Stadsarkivets filmkanal

Logo
Kontakt

Guldborgsund Stadsarkiv
Rådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Fax 54 73 10 20

Mail: stadsarkiv@guldborgsund.dk

EAN-nummer 579 800 715 0587

Ekspeditionstid
Mandag - torsdag kl. 9.00 – 14.00
Fredag lukket

Kontakt arkivet telefonisk eller pr. mail for en aftale, inden du besøger os.

Arkivkonsulent
Annelise Hansen
Telefon 54 73 10 04
Mobil 25 18 18 28

Mail: anhan@guldborgsund.dk

Arkivkonsulent
Jørgen Hess
Telefon 54 73 10 03 / 54 73 10 18

Mail: jrhe@guldborgsund.dk

Stadsarkivar
Christian Frederiksen
Telefon 54 73 11 80
Mobil 25 18 03 18

Mail: cfred@guldborgsund.dk