Gå til hovedindhold

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Et behandlingsmæssigt fripladstilskud gives, når et barn med betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

Pige blæser sæbebobler

Indhold

  Behandlingsmæssigt fripladstilskud

   

  Et behandlingsmæssigt fripladstilskud gives, når et barn med betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

   

  Rent praktisk

  Ved behandlingsmæssige grunde forstås, at der ikke alene er tale om pasning og pleje i dagtilbuddet, men at der også sker en fortsat udvikling og forbedring af barnets aktuelle tilstand eller en forebyggelse og sikring af, at der ikke sker en forringelse af barnets funktionsevne, hvorved barnet mister mulighed for at udnytte både personlige, faglige og sociale kompetencer.

  Der skal være stillet en diagnose; det vil sige, at der skal være dokumentation for, at barnet har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Et behandlingsmæssigt fripladstilskud gives altid efter en konkret og individuel vurdering af barnet.

  Det er lederen af dagtilbuddet, der indstiller et barn til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

   

  Økonomi

  • Tilskuddet betyder, at du kun skal betale halvdelen af den normale pris for dagtilbuddet
  • Du kan søge om økonomisk fripladstilskud til den del, du selv skal betale