Gå til hovedindhold

Fælles retningslinjer for alle dagtilbud

Her på siden kan du læse mere omFælles retningslinjer for alle dagtilbud, i Guldborgsund Kommune.

24. aug. 2023
Ældre end 3 mdr.

Indhold

  Fælles retningslinjer for alle dagtilbud

   

  Afhentning af børn i dagtilbud

  Børn i dagtilbud må udleveres til følgende:

  1. Barnets biologiske forældre, herunder ugifte, der er samboende med barnet.
  2. Personer, der har indgået ægteskab med den der har forældremyndigheden, eller lever i et ægteskabslignende forhold.
  3. Personer, der har barnet i døgnpleje, jf. Lov om Social Service.
  4. Personer, som har fået tilladelse af ovenstående til afhentning, forudsat dagtilbuddet er blevet orienteret herom.

  Er personalet ikke blevet informeret, når "andre" henter barnet, kontakter dagtilbuddet en af de i punkt 1-3 anførte personer for bekræftelse.

  Bliver barnet ofte hentet af samme person (f.eks. bedsteforældre, søskende, venner o.l.) kan der aftales en fast tilladelse om afhentning af barnet.

   

  Forholdsregler ved berusede/påvirkede forældres afhentning af børn

  Hvis dagtilbuddet vurderer, at forældre er for påvirkede til at varetage transport af deres barn på forsvarlig vis, skal personalet foreslå, at der ringes efter en taxa.

  Agter den påvirkede forældre alligevel selv at køre, skal personalet kontakte politiet.

  Vurderer personalet, at den afhentende forælder er for påvirket til at tage sig forsvarligt af barnet, kontaktes barnets hjem med henblik på at sikre, at en ædru person er til stede. Er der ikke det, skal personalet meddele, at barnet ikke kan udleveres, og Børn & Familie kontaktes.

  Efterfølgende underrettes Børn & Familie, og forældrene indkaldes til en samtale om episoden / familiens situation.

   

  Sygdom og sundhed

  Syge børn:

  Syge børn modtages ikke i dagtilbuddet.

  Reglerne for fremmøde er bl.a. fastsat med henblik på at begrænse smitteoverførsel. Hvis barnet har feber, eller hvis det er så dårligt, at det ikke kan deltage i de daglige aktiviteter, kontaktes forældrene og anmodes om at afhente barnet.

  Barnet skal opleves raskt og i stand til at deltage i dagtilbuddets aktiviteter – både ude og inde - før barnet kan begynde i dagtilbuddet igen efter en sygdomsperiode.

  Forældrene bedes kontakte dagtilbuddet med besked om barnets sygdom, samt (ved længere tids fravær) umiddelbart inden tilbagevenden med henblik på at udveksle relevant information.

  Allergi:

  2,2 % af alle nyfødte i Danmark udvikler mæskeallergi, men langt de fleste er vokset fra det i 3-årsalderen.

  Sundheds- og Levnedsmiddelstyrelsen fraråder, at børn sættes på mælkediæt uden forudgående lægeundersøgelse, da tilfældige kosteksperimenter kan føre til fejl- og underernæring.

  Ved anmodning om, at én eller flere fødegrupper udelukkes fra barnets kost, skal en lægeudtalelse foreligge. Undtaget herfor er fødevarer, som afvises af religiøse årsager.

  Medicin:

  Dagtilbuddet må udelukkende påtage sig medicingivning, når der foreligger en kronisk lidelse, som f.eks. astmatisk bronkitis og feberkramper. I sådanne tilfælde skal pakningen være påhæftet barnets navn, samt instruks for medicingivningen.

  Hvis barnet efter sygdom stadig behøver medicin, skal denne som hovedregel gives uden for det tidsrum, barnet er i institutionen. Reglen kan fraviges ved gensidig aftale.

  Får barnet penicillin, kan det modtages efter 2 dages behandling, forudsat det er raskt nok til at deltage i de daglige aktiviteter.

  Lus:

  Findes lus hos et barn, kontaktes forældrene med henblik på at starte behandling hurtigst muligt.
  Barnet kan modtages i dagtilbuddet, når det er i behandling. Det er vigtigt at følge instruksen på specialshampooen, og efterbehandle som anført. Ved gentagne luseangreb henvises til sundhedsplejersken.

  Rygning:

  Alle dagtilbud er røgfrit område.

  Skadestue:

  Ved besøg på skadestue kontaktes en af forældrene hurtigst muligt for at aftale det videre forløb. Han / hun opfordres til at komme til skadestuen eller til dagtilbuddet.

  Solcreme:

  I sommerhalvåret skal barnet være smurt med solcreme, inden det møder i dagpasning. Herefter vil personalet sørge for yderligere opfølgning.

  Dagtilbuddet sørger for at indkøbe solcreme med de mest bruge solfaktorer.

  Bruger barnet en speciel solcreme, eller en særlig faktor, skal den medbringes hjemmefra og forsynes med tydeligt navn.

  I dagplejen er det forældrenes ansvar at medbringe solcreme, som skal være mærket med barnets navn.

  Kontakt

  Center for Børn & Læring

  Pladsanvisningen

  Telefon: 54 73 34 34

  Send Digital Post (kræver MitID)