Sagsbehandlingstider for Børn & Læring

Her kan du se de sagsbehandlingstider, der gælder for Center for Børn & Læring.

Sagsbehandlingstider for Børn & Læring

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

1 uge

 • Dagtilbud for børn Kap. 5

2 uger

 • Tilskud til nedsat betaling, økonomisk Kap. 5
 • Tilskud til privat pasning Kap. 5

4 uger

 • Tilskud til nedsat betaling, pædagogisk Kap. 5

Lov om social service

4 uger

 • Dækning af merudgifter ved handicappet barn § 41
 • Dækning af tabt arbejdsfortjeneste § 42
 • Tilbud til de over 18-årige om efterværn § 76

6 uger

 • Ledsagelse til unge mellem 12-18 år § 45

8 uger

 • Konsulentbistand § 52, stk. 3, nr. 1
 • Hjemme-hos-bistand § 52, stk. 3, nr. 2
 • Familiebehandling – dagtilbud § 52, stk. 3, nr. 3
 • Aflastning § 52, stk. 3, nr. 5
 • Personlig rådgiver § 52, stk. 3, nr. 6
 • Fast kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 7
 • Frivillig anbringelse uden for hjemmet § 52, stk. 3, nr. 8
 • Praktiktilbud § 52, stk. 3, nr. 9
 • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. § 52, stk. 3, nr. 10
 • Støtte til kost- eller efterskoleophold m.v. § 52, stk. 4
 • Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt § 52, stk. 5
 • Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. § 142, stk. 2 og 4

12-16 uger

 • Familiebehandling – døgntilbud § 52, stk. 3, nr. 4

12-26 uger

 • Godkendelse af opholdssteder § 142, stk. 5

13 uger

 • Godkendelse af private botilbud § 144

26-52 uger

 • Godkendelse af plejefamilier § 142, stk. 1

4 måneder

 • Undersøgelse af et barn eller den unges forhold § 50, stk. 7

5 måneder

 • Behandling af hjemmetræningsansøgning § 32

Ved beslutning om anbringelse

 • Fastsættelse af betaling for døgnophold § 159 Ved beslutning om anbringelse

Ved beslutning

 • Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18.år 160 Ved beslutningen


Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

4 uger

 • Genvurdering af klage i fagområdet § 66

Sagsbehandlingsfristerne gælder også ved behandling af afgørelser efter Serviceloven, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.