Skip to main content

Sagsbehandlingstider for Børn & Læring

Her kan du se de sagsbehandlingstider, der gælder for Center for Børn & Læring.

Indhold

  Sagsbehandlingstider for Børn & Læring

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

  1 uge

  • Dagtilbud for børn Kap. 4

  2 uger

  • Tilskud til nedsat betaling, økonomisk Kap. 5
  • Tilskud til privat pasning Kap. 15

  4 uger

  • Tilskud til nedsat betaling, pædagogisk Kap. 10

  Lov om social service

  4 uger

  • Dækning af merudgifter ved handicappet barn § 41
  • Dækning af tabt arbejdsfortjeneste § 42
  • Tilbud til de over 18-årige om efterværn § 76

  6 uger

  • Ledsagelse til unge mellem 12-18 år § 45

  8 uger

  • Konsulentbistand § 52, stk. 3, nr. 1
  • Hjemme-hos-bistand § 52, stk. 3, nr. 2
  • Familiebehandling – dagtilbud § 52, stk. 3, nr. 3
  • Aflastning § 52, stk. 3, nr. 5
  • Personlig rådgiver § 52, stk. 3, nr. 6
  • Fast kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 7
  • Frivillig anbringelse uden for hjemmet § 52, stk. 3, nr. 8
  • Praktiktilbud § 52, stk. 3, nr. 9
  • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. § 52, stk. 3, nr. 10
  • Støtte til kost- eller efterskoleophold m.v. § 52, stk. 4
  • Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt § 52, stk. 5
  • Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. § 142, stk. 2 og 4

  12-16 uger

  • Familiebehandling – døgntilbud § 52, stk. 3, nr. 4

  12-26 uger

  • Godkendelse af opholdssteder § 142, stk. 5

  13 uger

  • Godkendelse af private botilbud § 144

  26-52 uger

  • Godkendelse af plejefamilier § 142, stk. 1

  4 måneder

  • Undersøgelse af et barn eller den unges forhold § 50, stk. 7

  5 måneder

  • Behandling af hjemmetræningsansøgning § 32

  Ved beslutning om anbringelse

  • Fastsættelse af betaling for døgnophold § 159 Ved beslutning om anbringelse

  Ved beslutning

  • Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18.år 160 Ved beslutningen


  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

  4 uger

  • Genvurdering af klage i fagområdet § 66

  Sagsbehandlingsfristerne gælder også ved behandling af afgørelser efter Serviceloven, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.