Gå til hovedindhold

Specialtilbud

Du kan i samarbejde med dit barns dagtilbud få støtte til dit barn, hvis det har særlige behov. Du kan også kontakte specialteamet i Center & Børn og Læring for yderligere information.

Hånd Dublo-klodser

Indhold

  Specialtilbud

  Nogle børn i dagplejen og i institutionerne har behov for særlig støtte – gående lige fra lidt ekstra opmærksomhed til et helt specielt tilbud. Dette søger vi at tilgodese på følgende vis:

  Sproglig stimulering og motorik – Der tilbydes særligt tilrettelagte sprogaktiviteter i små grupper for børn, hvis sproglige formåen ikke svarer til barnets alder. Hvis barnets motoriske udvikling ikke er alderssvarende, kan der gives råd og vejledning til personalet i den institution, hvor barnet er indskrevet.

  Særlig støtte til fremmedsprogede børn – Børn af fremmedsprogede forældre får et helt specielt tilrettelagt tilbud, hvis de har behov herfor. Det drejer sig primært om børn fra familier, hvor man ikke taler dansk i hjemmet.

  Særlig støtte – Der kan ydes støtte til børn, der har særlige sociale problemer (eksempelvis autisme eller børn født med alkoholskade), eller som har et fysisk handicap. Ved at yde denne støtte kan barnet indskrives i en ”normalgruppe” i børnehaven og herved profitere af samværet med de børn uden støttebehov – og ”normalgruppen” lærer samtidig, at der er børn, der skal tages særligt hensyn til.

  Særligt tilrettelagt tilbud

  Minigrupper – Nogle børn har så store støttebehov på grund af adfærd eller handicap, at de bliver indskrevet i én af de 4 minigrupper, der er oprettet. For øjeblikket er der minigrupper i følgende dagtilbud:

  • Møllegården i Nørre Alslev
  • Krummerne i Sakskøbing
  • Kaninbjerget i Nykøbing F
  • Den Røde Skole i Sundby, Nykøbing F.

  Specialbørnehaven Solsikken

  De børn, der har betydelige handicaps (eksempelvis autisme, Downs Syndrom, spastisk lammelse, eller ikke har noget sprog), kan indskrives i Solsikken. Ud over det særligt tilrettelagte dagtilbud (jf. Minigrupperne) modtager børnene også behandling efter en individuelt tilrettelagt plan, og forældrene har mulighed for at få råd og vejledning fra institutionen, så hverdagen uden for institutionen kan blive så nem som muligt!