Gå til hovedindhold

Bestil kørekort

Her finder du information om hvad du skal gøre, når du skal bestille kørekort.

Kørekort

Indhold

  Hvor får du fornyet eller ændret dit kørekort?

  Ansøgning om kørekort kræver personligt fremmøde da der skal laves identitetskontrol og optages underskrift. Du vælger selv om du vil udfylde ansøgningen på forhånd. Der udstedes kun kørekort i Borgerservice Nykøbing, Kongensgade 43, 4800 Nykøbing F - ved forudbestilt tid.

  Du kan starte ansøgningen og bestille tid her (nyt vindue)

  Hvis du ikke har NemID kan du bestille tid på nedenstående link eller ved at ringe på telefon
  54 73 10 00 for at forny eller ændre dit kørekort.

  Bestil tid (nyt vindue)

  Billede kørekort

  Du kan få taget billede hos os - det koster 120 kr.

  Sådan betaler du

  Betaling skal ske ved bestilling.

  Klik her for at se priserne på Færdselsstyrelsens hjemmeside (åbner i et nyt vindue)

  Kørekort-appen

  Kørekort-appen er et tilbud til borgerne, som giver mulighed for at have
  kørekortet med på mobilen. Appen er et frivilligt supplement til det fysiske
  kørekort, og fungerer som et gyldigt kørekort i Danmark.
  Med appen kan man som borger:

  • Dokumentere at man har et kørekort under kørsel i Danmark
  • Fremvise kørekort på mobilen de steder, hvor man ellers plejer at bruge sit, fx som legitimation.

  Kørekort-appen er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med
  Justitsministeriet, Rigspolitiet, Transport- og Boligministeriet og Færdselsstyrelsen.

  Læs mere her

  Fuldmagt til afhentning af pas og kørekort

  Her kan du læse om muligheden for at afhente pas og kørekort ved brug af fuldmagt.

  25.11.2021 14:56

  Fornyelse af kørekort

  Når du ønsker at forny dit kørekort, skal du henvende dig personligt i din kommunes borgerservice. Vær opmærksom på at tidsbestilling er nødvendig i flere kommuner.

  Sådan fornyer du dit kørekort

  Når du henvender dig i kommunens borgerservice for at forny dit kørekort, skal du først undersøge hos din kommune, om tidsbestilling er nødvendig.

  Ved fremmøde skal du medbringe:

  • et vellignende foto
  • dit gamle kørekort
  • identifikation (pas eller sygesikringskort)
  • evt. lægeattest (læs mere herom under overskriften "Hvornår skal jeg medbringe en lægeattest?")

  Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

  Hvis du bruger kørekort-appen, skal du oprette dig i appen igen, når du fornyer dit kørekort. Når du fornyer dit kørekort, er det vigtigt, at du medbringer dit fysiske kørekort.

  Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig
  • have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis ansøger anmoder om det af religiøse grunde. Hvis der gives tilladelse, skal pandeparti, kindben og hage være tydelige og synlige ansigtet skal være jævnt belyst begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

  Læs mere om krav til billeder og dokumentation hos Færdselsstyrelsen

  Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

  De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

  Priser:

  • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold: 0 kr. (2021)
  • kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere: 180 kr. (2021)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr. (2021)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr. (2021)
  • kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr. (2021)

  Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

  • AM (lille og stor knallert)
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
  • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

  Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

  Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

  • C1 og C (lille og stor lastbil)
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
  • D1 og D (lille og stor bus)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

  Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til en af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekortet er opfyldt.

  Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Dit kørekort kan tidligst fornyes 3 måneder inden du fylder 70 år.

  Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.


  Gruppe 1:

  AM - Stor knallert

  A1 - Lille motorcykel

  A2 - Mellemstor motorcykel

  A - Stor motorcykel

  B - Almindelig personbil

  BE - Almindelig bil med  stort påhængskøretøj

  TM - Traktor og motorredskab

  Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset.  

  Det er ikke altid muligt ved indleveringen af ansøgningen at se om der skal afleveres en lægeattest, da det kan kræve en nærmere undersøgelse af sagen at se om kørekortet tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

  Et kørekort er gyldigt i den periode, der er anført på kørekortet.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  15 år:

  • AM (lille og stor knallert)
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til traktor/motorredskab.

  Du skal være opmærksom på, at kørekortet som følge af helbredsmæssige grunde, kan udstedes med kortere gyldighed end 15 år.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  5 år:

  • C1 og C (lille og stor lastbil)
  • D1 og D (lille og stor bus)
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
  Gyldighedstid for personer over 70 år

  Gyldighedstiden for kørekortet i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

  • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
  • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
  • fyldt 80 år: Et år  

  Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end 5 år.

  Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort

  Kørekort af EF- eller EU-modellen, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet.

  Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til den nye EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

  Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikreds, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt. 

  Læs mere om klagesager og behandling af klager hos Færdselsstyrelsen.

  Skrevet af Færdselsstyrelsen

  Kontakt

  Center for Borger og Branding

  Borgerservice

  Kongensgade 43 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)

  Se også