Fuldmagt til afhentning af pas og kørekort

Her kan du læse om muligheden for at afhente pas og kørekort ved brug af fuldmagt.

Billede af pas og kørekort

Fuldmagt til at hente børnepas

Fuldmagten skal indeholde følgende oplysninger:

Fuldmagtsgiver
CPR nummer
Navn
Adresse
Postnummer /By

Jeg giver hermed fuldmagt til at hente mit barns pas i Borgerservice Guldborgsund Kommune

Fuldmagthaver
Navn

Oplysninger om barnet
Jeg bekræfter at jeg har forældremyndigheden over barnet
CPR nummer på barnet
Navn på barnet

Fuldmagten er gyldig i perioden fra       til

Underskrift

Fuldmagtshaver skal have legitimation og fuldmagten med ved fremmøde i Borgerservice.

Fuldmagt til at hente pas

Fuldmagten skal indeholde følgende oplysninger

Fuldmagtgiver
CPR
Navn
Adresse
Postnummer/By

Jeg giver fuldmagt til at hente mit pas i Borgerservice Guldborgsund Kommune.

Fuldmagtshaver
Navn

Jeg giver fuldmagt til at hente mit pas

Fuldmagten er gyldig i perioden fra     til

Underskrift

Fuldmagtshaver skal have legitimation og fuldmagten med ved fremmøde i Borgerservice.

Fuldmagt til at hente af kørekort

Fuldmagten skal indeholde følgende oplysninger

Fuldmagtgiver
CPR
Navn
Adresse
Postnummer/By

Jeg giver fuldmagt til at hente mit kørekort i Borgerservice Guldborgsund Kommune.

Fuldmagtshaver
Navn

Jeg giver fuldmagt til at hente mit kørekort

Fuldmagten er gyldig i perioden fra     til

Underskrift

Fuldmagtshaver skal have legitimation og fuldmagten med ved fremmøde i Borgerservice.