Gå til hovedindhold

Corona-information

Her på siden finder du Corona-information vedrørende området Familielivet.

Dekorativt billede
 • Læs op

Indhold

  Corona-information

  Børn & Familie - opdateret den 11. marts 2021

  Corona-information - Børn & Familie

  Guldborgsund Kommune er en af de mange kommuner, som er underlagt regeringens skærpede restriktioner. Som kommune følger vi naturligvis Sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger for bedst muligt, at passe på hinanden og stoppe smittespredningen.

  Vi bestræber os på, at opretholde samme tilgængelighed som inden restriktionerne, men du vil som borger opleve ændringer i kontakten til os.

  Hvad betyder det for dig som borger?

  • Færre fysiske møder
  • Mulig begrænsning af deltagerantallet på de fysiske møder, som afholdes
  • Flere møder gennem digitale medier som Teams
  • Større grad af telefonisk kontakt
  • Mulige aflysninger af fysiske møder, da vi heller ikke vil udsætte borgerne for øget smitterisiko, hvis vi som ansatte bliver smittet eller udviser symptomer på Covid-19
  • Forvaltningen kan i visse tilfælde træffe afgørelse om at undlade at behandle en sag, dog ikke i forbindelse med underretninger og anbringelser

  Hvis du som borger skal deltage i et fysisk møde

  • Aflys hvis du er smittet eller udviser symptomer på Covid-19. Mød ikke op
  • Hold den anbefalede afstand på 1 – 2 meter
  • Følg anbefalingerne omkring hygiejne og vask hænder/brug håndsprit

  Sundhedsplejen - opdateret den 11. marts 2021

  Corona-information - Sundhedsplejen

  Sundhedsplejen tilbyder et hjemmebesøg til alle familier med helt nyfødte børn. Derudover tilbydes der opfølgende konsultation efter aftale og vejledning på telefon.

  Hvordan forholder du dig til besøgene?

  Du/I skal kontakte sundhedsplejersken før besøget eller konsultationen, hvis der er sygdom i familien, for at afklare om aftalen kan gennemføres, samt forberede dig/jer på vores procedure.

  Alle besøg og konsultationer vil være så korte som mulige, og sundhedsplejersken vil anvende værnemidler, og du/I bedes holde 1 meters afstand. Dette af hensyn til at passe på dig/jer og os.
  Konsultation er fortsat kun efter aftale.

  Yderligere information

  Opstart af "Fars legestue" er udsat til april 2021.

  Som familie vil I via sundhedsvejen.dk blive orienteret om, hvornår der åbnes op for "Åbent hus" igen. Tilmelding vil fremgå af bibliotekets hjemmeside, når der igen åbnes op for arrangementerne.

  Skolesundhedsplejersken - opdateret den 11. marts 2021

  Corona-information - Skolesundhedsplejen

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at gennemføre undersøgelser og samtaler.

  Skolesundhedsplejersken står fortsat til rådighed pr. telefon ved spørgsmål om sundhedsfaglige emner.

  PPC - Psykologisk Pædagogisk Center - opdateret den 11. marts 2021

  Corona information – Psykologisk Pædagogisk Center

  På PPC følger vi de nationale retningslinjer og anbefalinger, så vi bedst muligt passer på hinanden og stopper smittespredningen.

  Hvad betyder det for dig som borger?

  • Møder der ikke kræver fysisk fremmøde afholdes virtuelt eller telefonisk.
  • Du skal aflyse din aftale, hvis du er smittet eller udviser symptomer på Covid-19.
  • Du skal bruge mundbind, når du opholder dig i venteværelset og færdes på fællesarealerne.
  • Du skal følge anbefalingerne omkring afstand og hygiejne (der er adgang til håndsprit ved centrets indgang).

  Kontakt

  Guldborgsund Kommune

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)