Skip to main content

SSP+

Som ung eller samarbejdspartner omkring unge over 15 år, kan du kontakte SSP+konsulenten for sparring, råd og vejledning.

Indhold

    Som ung eller samarbejdspartner omkring unge over 15 år, kan du kontakte SSP+konsulenten, hvis du har behov for råd og vejledning og/eller sparring i forhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde, mistrivsel eller bekymringer.

    Kontakt

    Center for Familie & Forebyggelse

    Telefon: 54 73 10 00

    Send Digital Post (kræver NemID)