Gå til hovedindhold

Hjemmebesøg og vejledning

Tilbud om hjemmebesøg

 • Læs op

Indhold

  Hvornår får du tilbudt hjemmebsøg?

  Når du har fået et barn, bliver du tilbudt hjemmebesøg af en af vores sundhedsplejersker i barnets første leveår. Her giver sundhedsplejersken råd og vejledning om barnets sundhed, udvikling og trivsel.

  Første besøg af sundhedsplejersken

  Sundhedsplejersken får besked fra jordemoderen, når dit/jeres barn er født. Du/I vil blive kontaktet af sundhedsplejersken, for at I kan aftale tid for et barselsbesøg, når barnet er 4-5 dage gammel. Du/I er også velkommen til selv at kontakte Sundhedsplejen, hvis der er behov for det tidligere.

  Hvordan foregår hjemmebesøg?

  Et hjemmebesøg varer omkring 1 – 1½ time. Sundhedsplejersken undersøger, vejer og måler dit/jeres barn. Derudover kan du/I og sundhedsplejersken, eksempelvis drøfte: barnets udvikling, behov og trivsel.

  Derudover kan din sundhedsplejerske vejlede om:

  • amning
  • pleje og pasning af barnet
  • kost
  • forebyggelse af ulykker
  • legens betydning
  • jalousi i forhold til søskende
  • opdragelse
  • samvær i familien og meget mere.

  Hvor tit får jeg besøg?

  Du vil blive tilbudt mindst 5 besøg i barnets første leveår. Besøgenes antal og hyppighed afhænger af, om det er familiens første barn, om familien har flere børn, eller om familien har børn med særlige sundhedsmæssige behov.

  Yderligere tilbud

  • Barselsbesøg
  • Sundhedsplejerske konsultation
  • Mødregrupper.

  Sundhedsplejersken kommer regelmæssigt på konsulentbesøg i daginstitutioner og i dagplejen. De bistår personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Herudover rådgives om de børn, som personalet finder, har særlige behov. Rådgivningen finder sted efter aftale med barnets forældre.

  Kontakt

  Center for Familie & Forebyggelse

  Børns Sundhed & Trivsel

  Telefon: 54 73 13 60

  Send Digital Post (kræver NemID)