Flytning og adresse

Du skal melde flytning til den kommune, du flytter til senest fem dage efter, du har skiftet bopæl.

Du har pligt til at melde din nye adresse til folkeregisteret i den kommune, du flytter til eller inden for. Anmeldelsen skal ske senest 5 dage efter du er flyttet. Hvis du glemmer det, kan du blive pålagt at betale en bøde. Husk det er altid den kommune du flytter til, du skal melde flytningen til.

 • Du kan melde flytning for dig selv og for de øvrige beboere i husstanden.
 • Du kan tidligst anmelde flytning fire uger, før du skifter adresse.
 • Du skal melde din flytning digitalt, og du vælger samtidigt din læge.
 • PostNord får automatisk besked om din flytning, når den træder i kraft, dog ikke, hvis du har hemmelig adresse, kaldet adressebeskyttelse.
 • Husk at sætte navn på din nye brevkasse.

Flyttedato er den dag, du flytter dine ejendele og begynder at overnatte på den nye adresse. Du kan tidligst melde ændring af adresse, fire uger før du flytter.

Information om bødeforlæg

Hvornår udsteder Guldborgsund Kommune et bødeforlæg?

 • Hvis du efter CPR- loven:
 • Ikke melder din flytning rettidig Kr. 600
 • Ikke anmelder en opgivet flytning Kr. 600
 • Afgiver forkerte oplysninger om din flytning Kr. 3000 1. gang / 5000 ved gentagelse
 • Undlader at give ønskede oplysninger Kr. 3000 1. gang / 5000 ved gentagelse
 • Giver urigtige oplysninger Kr. 3000 1. gang / 5000 ved gentagelse

Du kan læse bestemmelserne i CPR- lovens § 57 og 58, som du kan finde på retsinformation.dk

Hvornår skal du melde din flytning?

Senest 5 dage efter flytningen, jf. CPR-lovens §12, stk. 1, 1. punkt. Du kan melde din flytning op til 28 dage før du flytter.

Du får et bødeforlæg, hvis du melder din flytning mere end 14 dage efter, at du er flyttet.

Hvad er et bødeforlæg?

Et bødeforlæg er et tilbud om at få en sag om en lovovertrædelse hurtigt afklaret uden, at politiet eller domstolene bliver involveret. Et bødeforlæg er ikke en afgørelse. Et bødeforlæg er et tilbud om at få en sag om en lovovertrædelse hurtigt afklaret uden, at politiet eller domstolene bliver involveret. Et bødeforlæg er ikke en afgørelse.
Et bødeforlæg er en administrativ bøde, som det offentlige kan udstede, når de konstaterer en lovovertrædelse, eksempelvis en for sent anmeldt flytning.

Hvis du modtager et bødeforlæg fra Guldborgsund Kommunes Folkeregister, skyldes det, at du har overtrådt CPR-loven ved at anmelde din flytning for sent, ikke melde flytning eller give urigtige oplysninger.

Hvis du betaler bødeforlægget

Når der udstedes et bødeforlæg, oprettes der samtidig en sag om lovovertrædelsen i vores system. Bliver bødeforlægget betalt, vil sagen ikke blive sendt til politiet, men i stedet blive afsluttet hos Guldborgsund Kommune.
Når der udstedes et bødeforlæg, oprettes der samtidig en sag om lovovertrædelsen i vores system. Bliver bødeforlægget betalt, vil sagen ikke blive sendt til politiet, men i stedet blive afsluttet hos Guldborgsund Kommune.

Hvis du ikke har mulighed for at betale bødeforlægget på én gang

Hvis du ikke har mulighed for at betale bødeforlægget på én gang og dermed ønsker en afdragsordning, kan du kontakte Folkeregistret i Guldborgsund Kommune på tlf.: 54 73 10 00.

Hvis du ikke betaler bødeforlægget

Betaler du ikke bødeforlægget, sendes sagen til politiet til videre retslig behandling. Guldborgsund Kommune er ikke bemyndiget til at inddrive bødeforlægget. Det er derimod politiet eller anklagemyndigheden, som vil foretage den endelige vurdering og behandling af din sag.
Betaler du ikke bødeforlægget, sendes sagen til politiet til videre retslig behandling. Guldborgsund Kommune er ikke bemyndiget til at inddrive bødeforlægget. Det er derimod politiet eller anklagemyndigheden, som vil foretage den endelige vurdering og behandling af din sag.
Hvis du ikke reagerer på bødeforlægget, vil du modtage 2 påmindelser, inden sagen overdrages til politiet. En påmindelse er en erindring om at betale bødeforlægget.

Hvad sker der efter oversendelse til politiet?

Du får et brev fra Guldborgsund Kommune, når bøden sendes til politiet. Spørgsmål til bødeforlægget skal herefter sendes til politiet. Når bøden er sendt videre til politiet, kan du ikke længere betale bødeforlægget til Guldborgsund Kommune. Du får et brev fra Guldborgsund Kommune, når bøden sendes til politiet. Spørgsmål til bødeforlægget skal herefter sendes til politiet. Når bøden er sendt videre til politiet, kan du ikke længere betale bødeforlægget til Guldborgsund Kommune.

Hvis du er uenig

Hvis du har dokumentation for en senere flyttedato eller andre supplerende oplysninger, kan du kontakte Guldborgsund Kommunes Folkeregister, som herefter tager stilling til, om der er grundlag for at annullere bødeforlægget.

Hvis du har dokumentation for en senere flyttedato eller andre supplerende oplysninger, kan du kontakte Guldborgsund Kommunes Folkeregister, som herefter tager stilling til, om der er grundlag for at annullere bødeforlægget.

Dokumentation for en senere flyttedato kan eksempelvis være kvittering for leje af flyttebil eller en underskreven erklæring fra din udlejer om, at du først er flyttet på et senere tidspunkt. Er din dokumentation tilstrækkelig, vil din flyttedato blive ændret i CPR, og bødeforlægget vil blive slettet.

Du skal være opmærksom på, at en ændring af din flyttedato i CPR kan have betydning for udbetalingen af offentlige ydelser.

Hvis du ønsker, at sagen overdrages til politiet til videre retslig behandling, skal du oplyse dette til Guldborgsund Kommunes Folkeregister.

Et bødeforlæg er ikke en afgørelse, og du kan derfor ikke klage over bødeforlægget til en anden forvaltningsmyndighed.

Hvorfor gives der bøder?

Baggrunden for at give bøder er bl.a., at man skal kunne have tillid til det, som fremgår af CPR. Mange offentlige ydelser afhænger af adresseregistreringen, og det kan være til stor gene for andre, hvis en person anmelder en flytning for sent, fordi det kan have økonomiske konsekvenser.
Hvis en person eksempelvis ikke melder sin flytning fra en lejlighed, som en anden person, der modtager boligstøtte, flytter ind i, vil den nye lejer komme i økonomisk klemme, fordi boligstøtten er afhængig af alle med bopæl på adressen.

Kontakt

Center for Borger og Branding

Borgerservice

Kongensgade 43 4800 Nykøbing F

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)