Byggegrunde

Vi har attraktive byggegrunde til salg i hele kommunen

11. aug 2020

De grunde som er til salg lige nu, kan ses på dette kort med røde cirkler omkring (nyt vindue). Klik på kortet for at se det i stor størrelse og zoom ind for at se de enkelte udstykninger og grunde med priser.

Du finder links til brochurer med priser, tilslutningsafgifter, grundstørrelse mv. over de enkelte udstykninger sådan:

  • Zoom ind på den ønskede udstykning.
  • Vælg ikonet (pil og spørgsmålstegn) øverst i venstre hjørne i kortets værktøjslinje.
  • Klik på den ønskede grund.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Købstilbud skal afgives skriftligt og gerne pr. mail.

Generelle salgsbetingelser

De endelige betingelser for handlen vil fremgå af købsaftalen (som udarbejdes af Guldborgsund Kommune), men følgende vil generelt være betingelser for køb af byggegrunde.

I de fleste udstykninger er der lavet geotekniske undersøgelser med en boring pr. grund, som kan rekvireres ved kontakt til kommunen.

Grundene sælges med de samme rettigheder, byrder og servitutter, som de har tilhørt kommunen og evt. tidligere ejere – der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Der er byggepligt på grundene indenfor 2 år. Ubebyggede grunde må kun videresælges med kommunens godkendelse af salgspris.
Guldborgsund Kommune sørger for udarbejdelse af købsaftale.

Handlen er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (Lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015).

Køber skal betale omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder for digital tinglysning af skøde og udarbejdelse af eventuel refusionsopgørelse. Køber opfordres til at kontakte en advokat for at høre nærmere om omkostningerne hertil.

Køber er forpligtet til at tage skøde på grunden senest på overtagelsesdagen.

Selvom grundene er udbudt til fast pris, er kommunen er ikke forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris, og tilbudsgiver (køber) er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. Salg til andre end højestbydende kan ske, såfremt Kommunen vurderer, at der herved varetages en særlig saglig interesse.

Grunde efter nedrivning

Vi har også et antal grunde til salg, som vi har købt med henblik på nedrivning og efterfølgende salg. Enkelte af disse grunde kan bebygges igen efterfølgende. En oversigt over alle grundene finder du her.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)