Gå til hovedindhold

Sydfalster - Gedser

Fakta om byggegrunde

Indhold

  Salgsprisen er grundprisen som er inklusiv tilslutningsafgift til el, vand og kloak. Alle priser indeholder 25% moms. Der tages forbehold for prisændringer.

  For fremføring af forsyningsledning til el, vand og kloak betaler køber udgifter, til bebyggelsen, fra de i udstykningen etablerede stik.

  Køber er forpligtet til at tilslutte sig fjernvarme, køber afholder selv tilslutningsafgifter til forsyningsselskabet.

  Mere info

  Ønsker du at finde flere dokumenter om byggegrundene kan du søge på nedenstående sider som er offentligt tilgængelige:

  Tingbogsoplysninger, herunder servitutter

  BBR ejermeddelelse

  Jordforureningsattest fra Region Sjælland

  Ejendomsvurdering

  Læs lokalplanen her.

  Guldborgsund Kommune garanterer ikke for jordbundsforholdene og dækker ikke merudgifter til fundering.

  Betingelser

  Du finder de generelle salgsbetingelser her.