Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Du betaler ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, din ejendom ligger i

Foto: Ejendomsskat
 • Læs op

Indhold

  Hvis du ejer fast ejendom i Guldborgsund Kommune, er grundskylden i 2021 fastsat til 32,34 promille af ejendommens grundværdi eller grundskatteloftsværdien.

  Hvornår skal jeg betale?

  Vi udsender ejendomsskattebilletten til din e-Boks den 20. november, og beløbet opkræves i to rater:

  1. rate forfalder til betaling den 1. januar 2021 med sidste rettidige indbetaling den 6. januar, og 2. rate forfalder til betaling den 1. juli 2021 med sidste rettidige indbetaling den 6. juli.

  Ved for sen indbetaling udgør renten 0,4% pr. påbegyndt måned. Renten er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen.

  Du skal være opmærksom på, at hvis din ejendom ikke er tilmeldt NETS (Betalingsservice), udsendes indbetalingskort til din e-Boks umiddelbart før forfaldsdato.

  Rottebekæmpelse, pumpebidrag, dækningsafgift og lån

  Du betaler også et gebyr for rottebekæmpelse samt eventuelt pumpebidrag (kystbeskyttelse) via ejendomsskattebilletten. Rottebekæmpelse opkræves med 0,12 promille af ejendomsværdien.

  Vi opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.

  Opfylder du visse betingelser, kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskat. Det kan du læse mere om her:

  Lån til betaling af ejendomsskat

  Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

  Du kan endvidere søge om lån til tilslutningsudgifter til for eksempel tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

  Hvordan ansøger jeg?

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet, være fyldt 65 år eller få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn. Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger.

  Vi sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges.

  Du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter her (nyt vindue). Husk at have din NemID klar til ansøgningen.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfristen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 1. rate af ejendomsskatten er den 1. november i det forrige kalenderår.

  Ansøgningsfristen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 2. rate af ejendomsskatten er den 1. juni i det pågældende år.

  Det betyder, at din ansøgning og dokumentation senest skal være fremme hos os henholdsvis den 1. november eller 1. juni. Hvis vi modtager ansøgningen efter disse datoer, kan vi først give lånet fra den efterfølgende rate.

  26.03.2021 11:51

  Ejendomsvurdering, grundskyld og ejendomsværdiskat

  Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

  Du betaler grundskyld - også kaldet ejendomsskat - til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

  • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

  Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

  Ordning om indefrysning af stigninger i grundskyld

  Som boligejer har du siden 2018 muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld, dvs. ejendomsskat. Det betyder i praksis, at du i 2018-2020 ikke løbende har skullet betale en eventuel stigning i grundskylden. Det skal du først, når du sælger din bolig.

  Fra andet halvår af 2021 er den midlertidige indefrysningsordning blevet gjort frivillig. Du kan derfor beslutte at betale eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

  Kommunen indefryser stigninger i grundskyld

  En indefrysning vil sige, at kommunen yder et lån til betaling af din eventuelle grundskyldsstigning, og at betalingen udskydes til et senere tidspunkt. Indefrysningen er rente- og gebyrfri. Kommunen indefryser årlige stigninger på mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Hvis beløbet er lavere end det, betaler du det som en del af den samlede grundskyld. 

  På dine årsopgørelser over kommunale ejendomsskatter kan du både se, hvor stort det indefrosne beløb er for det pågældende år og samlet set.

  Når du sælger din bolig, skal hele det indefrosne beløb betales til kommunen. Det sker ved, at kommunen sender dig en opgørelse og en opkrævning.

  Hvis du har spørgsmål til indefrysningen af grundskyld, kan du kontakte kommunen.

  Du kan vælge at betale grundskyldsstigninger fra den 1. maj 2021

  Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du som boligejer kan fravælge indefrysningen fra andet halvår 2021. Det bliver muligt at gøre på borger.dk fra den 1. maj 2021.

  Hvis du framelder dig ordningen

  Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

  Hvis du ikke framelder dig ordningen

  Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri.  

  Hvis du vil klage

  Se, hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på vurdst.dk.

  Skrevet af Skattestyrelsen og Vurderingsstyrelsen

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)