Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Du betaler ejendomsskat (grundskyld) til den kommune, din ejendom ligger i

Ejendomsskat

Indhold

  Hvis du ejer fast ejendom i Guldborgsund Kommune, er grundskylden i 2023 fastsat til 32,34 promille af ejendommens grundværdi eller grundskatteloftsværdien.

  Hvornår skal jeg betale?

  Vi udsender ejendomsskattebilletten til din digitale postkasse den 21. november, og beløbet opkræves i to rater:

  1. rate forfalder til betaling den 1. januar 2023 med sidste rettidige indbetaling den 6. januar, og 2. rate forfalder til betaling den 1. juli 2023 med sidste rettidige indbetaling den 6. juli.

  Ved for sen indbetaling udgør renten 0,4% pr. påbegyndt måned. Renten er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen.

  Du skal være opmærksom på, at hvis din ejendom ikke er tilmeldt NETS (Betalingsservice), udsendes indbetalingskort til din e-Boks umiddelbart før forfaldsdato.

  Rottebekæmpelse, pumpebidrag, dækningsafgift og lån

  Du betaler også et gebyr for rottebekæmpelse samt eventuelt pumpebidrag (kystbeskyttelse) via ejendomsskattebilletten. Rottebekæmpelse opkræves med 0,12 promille af ejendomsværdien.

  Vi opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.

  Opfylder du visse betingelser, kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskat. Det kan du læse mere om her:

  Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

  Du kan endvidere søge om lån til tilslutningsudgifter til for eksempel tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

  Hvordan ansøger jeg?

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet, være fyldt 65 år eller få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn. Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger.

  Vi sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges.

  Du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter her (nyt vindue). Husk at have din MitID klar til ansøgningen.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfristen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 1. rate af ejendomsskatten er den 1. november i det forrige kalenderår.

  Ansøgningsfristen for lån til betaling af ejendomsskatter fra 2. rate af ejendomsskatten er den 1. juni i det pågældende år.

  Det betyder, at din ansøgning og dokumentation senest skal være fremme hos os henholdsvis den 1. november eller 1. juni. Hvis vi modtager ansøgningen efter disse datoer, kan vi først give lånet fra den efterfølgende rate.

  31.01.2023 14.06

  Ejendomsvurdering og boligskatter

  Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en bolig i Danmark eller udlandet. Ejendomsværdiskat betales til staten via årsopgørelsen.

  Størrelsen af din ejendomsværdiskat afhænger af din ejendomsværdi, altså hvor meget din bolig er vurderet til at være værd. Men pga. skattestoppet betaler du måske skat af en lavere værdi end din nye vurdering.

  Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

  For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl i Danmark eller i et land, hvor de danske skattemyndigheder kan få oplysninger om din eller din ægtefælles indkomst
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

  Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

  Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 1,53 procent (2023).

  Du betaler grundskyld – også kaldet ejendomsskat – til den kommune, din ejendom ligger i. Den bliver typisk opkrævet 2 gange om året via ejendomsskattebilletten.

  Skatteloftet på grundskylden sikrer, at der er loft over, hvor meget grundskylden kan stige fra år til år.

  Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

  Siden 2018 har du muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du ikke løbende har betalt en eventuel stigning i grundskylden, hvis den har oversteget 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Det skal du først, når du sælger din bolig.

  Indefrysningsordningen er frivillig. Du kan framelde dig ordningen og betale eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

  Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er pr. 1. maj 2021 ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du via selvbetjeningen kan vælge at betale dine indefrosne grundskyldsstigninger.

  Hvis du framelder dig ordningen

  Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen, du framelder. Eventuelle medejere skal selv framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

  Hvis du framelder dig ordningen, men fortryder

  Du kan ikke fortryde dit valg. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste ikke-forfaldne grundskyldsrate. Så bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

  Hvis du ikke framelder dig ordningen
  Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri. 
  Du kan fra- eller tilmelde dig det meste af året
  Hvis du framelder dig ordningen eller tilmelder dig den igen, kan du som udgangspunkt selv vælge, hvornår du gør det. Der vil dog være korte lukkeperioder i løbet af året:
  • fra grundskyldsopkrævningen bliver udsendt, til opkrævningen forfalder
  • ved den årlige beregning af grundskyld og udskrivning af ejendomsskattebilletter.

  I disse tidsrum vil selvbetjeningen ikke være tilgængelig. I oversigten over dine ejendomme vil du blive oplyst om, hvornår du igen har mulighed for at fra- eller tilmelde dig. Hvis du ejer ejendomme i flere kommuner, kan du opleve, at du kan fra- eller tilmelde dig ordningen i én kommune, men ikke i en anden. 

  Vi vurderer som udgangspunkt din ejendom hvert 2. år. Du betaler boligskat af vurderingen de efterfølgende 2 år, indtil din næste vurdering kommer, og din boligskat reguleres igen.

  Siden 2020 har vi vurderet ejendomme med et nyt vurderingssystem. Der kommer løbende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Du får besked med digital post, når din ejendomsvurdering er klar.

  På Vurderingsportalen kan du læse, hvordan du gør, hvis du vil klage over en ejendomsvurdering.
  Skrevet af Vurderingsstyrelsen

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Ejendomsdata og BBR

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver MitID)