Skip to main content

Bygningsfornyelse

Ansøg om tilskud til bygningsfornyelse i ejer- og andelsboliger samt private udlejningsejendomme

Indhold

  Byrådet har bemyndiget Bygningsforbedringsudvalget at yde støtte efter retningslinjerne i Kommissorium og kriterier for Bygningsforbedringsudvalgets arbejde.

  Støtte til ejer- og andelsboliger

  Ansøgningsskema til ejer- og andelsboliger (nyt vindue).

  Støtte til private udlejningsejendomme

  Ejere af udlejningsejendomme har mulighed for at søge støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder i boliger opført før 1960.

  Der kan gives tilskud til total renoveringer af tag og fag og til udbedring af kondemnable forhold.

  For bygninger, der er opført efter 1960, kan der søges om tilskud til energiforbedrende arbejder, der er foreslået i en energimærkningsrapport.

  Du finder ansøgningsskema her (nyt vindue).

  Bygningsforbedringsudvalget

  Bygningsforbedringsudvalget yder støtte efter Byrådets bemyndigelse

  Mere om Bygningsforbedringsudvalget