Gå til hovedindhold

Nedrivning

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du vil nedrive en ejendom. I nogle tilfælde kan vi give støtte til nedrivning.

Indhold

  Nedrivning - hvis du skal bygge nyt på grunden

  Planlægger du at nedrive et byggeri, skal du være opmærksom på, at det kan kræve en tilladelse før du må starte nedrivningen.

  Her skal du altid have en tilladelse inden du begynder nedrivning

  Enfamiliehuse, sommerhuse, annekser, avls- og driftsbygninger, industri- og lagerbygninger og integrerede garager.

  Hvis sekundære bygninger er større end 50 kvadratmeter. Sekundære bygninger er for eksempel garager, carporte, udhuse, redskabskure/brændeskure, overdækkede terrasser, integrerede overdækninger, drivhuse, pavilloner/lysthuse.

  Ansøgning om nedrivningstilladelse skal indsendes via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø

  Ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger har en sagsbehandlingstid på cirka 4 måneder.

  Ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger sendes i høring til:

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Kulturmindeforeningen
  • Museum Lolland-Falster
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
  • Guldborgsund Bevaringsfond
  • Sakskøbing Lokalhistoriske Forening
  • Nysted Bevaringsforening (for bygninger i Nysted området)
  • Guldborgsund Kommune, Teknik og Miljø, Myndighed (for bygninger i Kulturmiljø)
  • Slots- og Kulturstyrelsen (for offentlige og fredede bygninger)

  Samtidig annonceres ansøgningen på guldborgsund.dk

  Efter 4-6 ugers høringsperiode behandles ansøgningen og Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget eller administrationen træffer en afgørelse om nedrivningen.

  Hvis du får tilladelse til nedrivning, annonceres afgørelsen på guldborgsund.dk, hvorefter der er 4 ugers klagefrist. Hvis afgørelsen ikke påklages kan tilladelsen herefter udnyttes.

  Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du se, om din ejendom er bevaringsværdig (save-registreret).

  Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygninger indsendes via Byg og Miljø

  Som bygherre skal du fremsende en anmeldelse til os senest 2 uger før byggearbejdet går i gang, såfremt renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg – målt på gulvarealet, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. Læs mere om byggeaffald her (åbner i et nyt vindue)

  Nedrivning af gamle og faldefærdige ejendomme (landsbyfornyelsespuljen)

  Ved Landsbyfornyelsespuljen kan du søge kommunen om køb af din ældre nedslidte ubeboede ejendom til nedrivning.

  Ved køb af ejendom vil vi sørge for alt i forbindelse med købet så som købsaftaler, skøde m.m.

  Ved pant i ejendommen skal du kontakte panthavere om eventuelle hæftelser, og aflysninger af disse.

  Gælder ikke i Sakskøbing by og Nykøbing by, da nedrivningen finansieres af Landsbyfornyelsespuljen, som kun dækker, når der er under 4000 indbyggere. 

  For mere information kontakt:

  Projektmedarbejder Agnes Denberg

  Telefon: 25 18 04 14
  Mail: teknik@guldborgsund.dk  

  Du kan som ejer af en ejendom søge om at få nedrevet din ældre ejendom uden udgift for dig.

  Vi vil sørge for, at alle installationer såsom kloak, el, vand osv. bliver afproppet korrekt.

  En frivillig nedrivningsaftale er uden udgift for ejer, og grunden ejes fortsat af dig. Grunden må dog ikke bebygges igen efterfølgende.

  Nedlagte ubeboede landbrugsejendomme kan også søge om en frivillig nedrivning af stuehuset. Det er dog betinget af, at ejer selv bekoster og nedriver alle længer forinden.

  Gælder ikke i Sakskøbing byog Nykøbing by, da nedrivningen finansieres af Landsbyfornyelsespuljen, som kun dækker, når der er under 4000 indbyggere. 

  For mere information kontakt:

  Projektmedarbejder Agnes Denberg

  Telefon: 25 18 04 14
  Mail: teknik@guldborgsund.dk  

  Vi opkøber dårlige ejendomme på tvangsauktion og i fri handel, nedriver dem og sætter de tomme grunde til salg.

  Læs mere grundene her (åbner i et nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Byggeri

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 20 95

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)