Gå til hovedindhold

Corona-information

Her på siden finder du Corona-information vedrørende området Handicap, psykiatri og misbrug.

Dekorativt billede
 • Læs op

Indhold

  Corona-information

  Besøgsrestriktioner for socialpsykiatriens botilbud - opdateret 15. december 2020

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 7. december anbefalet, at der indføres besøgsrestriktioner for sociale tilbud i Guldborgsund kommune med borgere i en risikogruppe i forhold til smitte med Coron-avirussygdom (Covid-19).

  I socialpsykiatrien, har vi på alle botilbud sårbare borgere, og vi bliver derfor nødt til at indføre besøgsrestriktioner for ikke at udsætte borgerne for unødig risiko for at blive smittet med Covid 19.

  Borgerne har forsat mulighed for at få besøg af deres faste 1-2 besøgspersoner / nære pårørende.

  Ved ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever, børn og børnebørn. Søskende, stedbørn eller plejebørn kan også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering også kunne besøge som nær pårørende. Beslutningen om, hvorvidt der i konkrete tvivlstilfælde er tale om en nær pårørende, træffes af gruppeledere på det enkelte botilbud.

  Socialpsykiatriens retningslinjer er som følger:

  • Borgere, der har egen indgang, kan modtage besøg via denne indgang af deres 1-2 faste besøgspersoner.
  • Øvrige borgere modtager besøg ved, at de besøgende henvender sig på forhånd og aftaler en tid de kommer.
  • Den besøgende modtages ved indgangen og ledsages til borgerens bolig.

  Som besøgende vil vi bede dig om at bære mundbind eller visir, hvis du færdes gennem fællesområder, ligesom vi naturligvis forventer, at du overholder sundhedsstyrelsens øvrige anbefalinger.

  Hvornår og hvor længe gælder restriktionerne?

  De nye retningslinjer for besøg gælder fra den 7. december og foreløbigt til 15. januar 2021.

  Har du spørgsmål?

  Du skal vide, at vi gør alt, hvad vi kan for på den ene side at overholde de regler og retningslinjer, der fortsat gælder for at hindre smittespredning, og på den anden side at skabe en så tryg og rar hverdag for både beboere og besøgende som overhovedet muligt.

  Hvis du har spørgsmål om regler, retningslinjer eller andet, er du altid velkomne til at kontakte personalet eller lederen af botilbuddet.

  Besøgsrestriktioner for Guldborgsund Handicaps botilbud - opdateret 4. januar 2021

  For at forebygge udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19) har Social- og Indenrigsministeriet på lagt Guldborgsund Kommune at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på de sociale botilbud.

  Der vil dog stadig være mulighed for at aflægge besøg på botilbuddene.

  Der er udsendt bekendtgørelse om besøgsrestriktioner d. 21. december 2020.

  Der vil gælde følgende retningslinjer for afvikling af besøgene:

  Nær pårørende og besøgsvenner

  Der kan til hver borger udpeges en nær pårørende og max. 2 besøgsvenner. Det er kun disse 3, der må besøge borgerne, og der må ikke ske udskiftning i dem.

  Den nære pårørende og besøgsvenner skal udpeges i samarbejde mellem borgeren, de nære pårørende og Guldborgsund Handicap.

  Ved nære pårørende forstås en person, borgeren er nært knyttet til, en ægtefælle eller en samlever, slægtninge i lige linje eller søskende, stedbørn og plejebørn.

  Besøg i borgerens lejlighed

  Besøg inde i borgerens lejlighed kan foretages, idet de besøgende bedes om at gå ind gennem borgerens terrassedør. Denne mulighed er til stede for borgere i botilbuddene Nabohuset, Parkvej, Syrenvænget og Bryggen stuen. Besøg hos borgere, der er bosiddende på Bryggen 1. sal skal gennemføres i et særligt besøgsrum, som etableres i stueetagen.

  Retningslinjer

  I henhold til bekendtgørelsen skal vi tilrettelægge retningslinjer for besøgene, og vi har lagt os fast på følgende retningslinjer:

  • Der skal laves aftale forud for besøget. Telefonnumre til teamsene fremgår nedenfor.
  • Der kan deltage op til tre personer i besøgene (den nære pårørende og to besøgsvenner).
  • Der er ikke sat tidsbegrænsning hverken i ugentlig antal besøg eller længden af besøgene.
  • Besøgende skal overholde de almindelige sundhedsmæssige anbefalinger.

  Besøg og aktiviteter udenfor botilbuddet

  Gåture og besøgsaktiviteter uden for botilbuddet er ikke omfattet af de nye restriktioner, så de kan fortsætte som hidtil.

  Kontaktoplysninger (telefon)

  Parkvej:
  Team 1. tv.: 25 18 09 82; Team 1. th.: 25 18 09 83
  Team 3. tv.: 25 18 09 84; Team 3. th. : 25 18 09 85 
  Bryggen:
  Team stuen: 25 18 23 46 og 25 18 23 47
  Team 1. sal: 25 18 23 48 og 25 18 23 49
  Syrenvænget:
  Team 5: 25 18 05 26
  Team 6: 25 18 05 46
  Team 7: 25 18 04 99
  Nabohuset:
  25 18 09 96

  Besøgsrestriktioner for Autismecenter Guldborgsund - opdateret 16. december 2020

  Det er den 9. december 2020 meddelt fra Social- og Indenrigsministeriet, at der i Guldborgsund Kommune skal indføres besøgsrestrektioner på botilbud.

  Besøgsrestrektionerne skal indføres, hvor der er beboere i risikogruppen for COVID-19.

  Da der på Autismecenter Guldborgsund bor unge, hvor det vil være særdeles kritisk at blive smittet med COVID-19, vil følgende nye besøgsrestriktioner være gældende:

  Kontakt Autismecenteret inden du aflægger besøg

  Inden et besøg skal du kontakte afdelingsleder Lasse Frederiksen tlf. 25 18 21 58, hvor der kan aftales besøg indendørs i lokaler indrettet til dette.

  Gennem denne foranstaltning vil det være muligt at begrænse smitterisikoen i selve elevgrupperne, hvor de unge bor.

  Hvis der er behov for et besøg med fysisk tilstedeværelse i selve elevgrupperne (f.eks. i forbindelse med flytning) skal Lasse Frederiksen også kontaktes på forhånd, så vi kan sørge for, at de øvrige elever er beskyttet for en eventuel smitterisiko.

  Vi holder selvfølgelig jer forældre og pårørende opdaterede, hvis der sker ændringer i ovennævnte.

  Kontakt

  Guldborgsund Kommune

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)