Gå til hovedindhold

Corona-information

Her på siden finder du Corona-information vedrørende området Handicap, psykiatri og misbrug.

Dekorativt billede

Indhold

  Corona-information

  Guldborgsund Kommune er blevet pålagt af Styrelsen for Patientsikkerhed at indføre besøgsrestriktioner på botilbuddene Æblevang og Lindevang i Sakskøbing.

  Besøgsrestriktionerne skyldes en høj smitteincidens i kommunen, og da mindre end 80 % af borgerne er færdigvaccinerede og flere beboere er i øget risiko indføres besøgsforbuddet.

  Besøgsrestriktionerne betyder:

  • At beboeren må få besøg af 3 faste nære pårørende (dog højst 2 besøgende ad gangen) i den del af boligen, som beboeren selv råder over
  • At besøg kan ske i beboerens egen bolig i kritiske situationer
  • At besøg af 3 faste nære pårørende (dog højst 2 besøgende ad gangen) kan ske i et dertil indrettet besøgsrum 
  • At øvrige besøg kan gennemføres udendørs

  Beboere kan stadig frit forlade botilbuddet og tage på besøg hos pårørende uden for plejecenteret, medmindre beboeren er i isolation på grund af smitte eller smitteopsporing. 

  Besøgsrestriktionerne gælder fra 23. april.

  Hvis du har spørgsmål til besøgsrestriktionerne, er du velkommen til at kontakte Gruppeleder af Center for Afhængighed Lars Stryhn Petersen på lspe@guldborgsund.dk eller personalet på botilbuddet.

   

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 7. december anbefalet, at der indføres besøgsrestriktioner for sociale tilbud i Guldborgsund kommune med borgere i en risikogruppe i forhold til smitte med Coron-avirussygdom (Covid-19).

  I socialpsykiatrien, har vi på alle botilbud sårbare borgere, og vi bliver derfor nødt til at indføre besøgsrestriktioner for ikke at udsætte borgerne for unødig risiko for at blive smittet med Covid 19.

  Borgerne har forsat mulighed for at få besøg af deres faste 1-2 besøgspersoner / nære pårørende.

  Ved ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever, børn og børnebørn. Søskende, stedbørn eller plejebørn kan også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering også kunne besøge som nær pårørende. Beslutningen om, hvorvidt der i konkrete tvivlstilfælde er tale om en nær pårørende, træffes af gruppeledere på det enkelte botilbud.

  Socialpsykiatriens retningslinjer er som følger:

  • Borgere, der har egen indgang, kan modtage besøg via denne indgang af deres 1-2 faste besøgspersoner.
  • Øvrige borgere modtager besøg ved, at de besøgende henvender sig på forhånd og aftaler en tid de kommer.
  • Den besøgende modtages ved indgangen og ledsages til borgerens bolig.

  Som besøgende vil vi bede dig om at bære mundbind eller visir, hvis du færdes gennem fællesområder, ligesom vi naturligvis forventer, at du overholder sundhedsstyrelsens øvrige anbefalinger.

  Hvornår og hvor længe gælder restriktionerne?

  De nye retningslinjer for besøg gælder fra den 7. december og foreløbigt til 15. januar 2021.

  Har du spørgsmål?

  Du skal vide, at vi gør alt, hvad vi kan for på den ene side at overholde de regler og retningslinjer, der fortsat gælder for at hindre smittespredning, og på den anden side at skabe en så tryg og rar hverdag for både beboere og besøgende som overhovedet muligt.

  Hvis du har spørgsmål om regler, retningslinjer eller andet, er du altid velkomne til at kontakte personalet eller lederen af botilbuddet.

  For at forebygge udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19) har Social- og Indenrigsministeriet på lagt Guldborgsund Kommune at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på de sociale botilbud.

  Der er udsendt bekendtgørelse om besøgsrestriktioner d. 21. december 2020.

  Besøgsrestriktioner på botilbuddet Parkvej, Bryggen og Syrenvænget er ophørt i forbindelse med, at borgerne er færdigvaccineret, hvorfor besøg igen kan foretages med behørig brug af værnemidler m.m.

  Der er stadig besøgsrestriktioner på Nabohuset, idet der afventes færdigvaccination.

  Der vil dog stadig være mulighed for at aflægge besøg på Nabohuset.

  Der vil gælde følgende retningslinjer for afvikling af besøgene:

  Nær pårørende og besøgsvenner

  Der kan til hver borger udpeges en nær pårørende og max. 2 besøgsvenner. Det er kun disse 3, der må besøge borgerne, og der må ikke ske udskiftning i dem.

  Den nære pårørende og besøgsvenner skal udpeges i samarbejde mellem borgeren, de nære pårørende og Guldborgsund Handicap.

  Ved nære pårørende forstås en person, borgeren er nært knyttet til, en ægtefælle eller en samlever, slægtninge i lige linje eller søskende, stedbørn og plejebørn.

  Besøg i borgerens lejlighed

  Besøg inde i borgerens lejlighed kan foretages, idet de besøgende bedes om at gå ind gennem borgerens terrassedør.

  Retningslinjer

  Følgende retningslinjer gælder for besøg i Nabohuset:

  • Der skal laves aftale forud for besøget. Telefonnumre til teamet fremgår nedenfor.
  • Der kan deltage op til tre personer i besøgene (den nære pårørende og to besøgsvenner).
  • Der er ikke sat tidsbegrænsning hverken i ugentlig antal besøg eller længden af besøgene.
  • Besøgende skal overholde de almindelige sundhedsmæssige anbefalinger.

  Besøg og aktiviteter udenfor botilbuddet

  Gåture og besøgsaktiviteter uden for botilbuddet er ikke omfattet af de nye restriktioner, så de kan fortsætte som hidtil.

  Kontaktoplysninger (telefon)

  Nabohuset:
  25 18 09 96

  Det er den 9. december 2020 meddelt fra Social- og Indenrigsministeriet, at der i Guldborgsund Kommune skal indføres besøgsrestrektioner på botilbud.

  Besøgsrestrektionerne skal indføres, hvor der er beboere i risikogruppen for COVID-19.  

  Da der på Autismecenter Guldborgsund bor unge, hvor det vil være særdeles kritisk at blive smittet med COVID-19, vil følgende nye besøgsrestriktioner være gældende:

  Kontakt Autismecenteret inden du aflægger besøg

  Inden et besøg skal du kontakte afdelingsleder Lasse Frederiksen tlf. 25 18 21 58, hvor der kan aftales besøg indendørs i lokaler indrettet til dette.

  Gennem denne foranstaltning vil det være muligt at begrænse smitterisikoen i selve elevgrupperne, hvor de unge bor.

  Hvis der er behov for et besøg med fysisk tilstedeværelse i selve elevgrupperne (f.eks. i forbindelse med flytning) skal Lasse Frederiksen også kontaktes på forhånd, så vi kan sørge for, at de øvrige elever er beskyttet for en eventuel smitterisiko.

  Vi holder selvfølgelig jer forældre og pårørende opdaterede, hvis der sker ændringer i ovennævnte.

  Kontakt

  Guldborgsund Kommune

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)