Gå til hovedindhold

Marie Grubbe Ung & Uddannelse

Tilbud for unge med særlige behov.

Indhold

  Marie Grubbe Ung & Uddannelse er beliggende i Kraghave i Nykøbing F. Vi har forskellige tilbud under Marie Grubbe Ung & Uddannelse, der primært retter de sig mod unge med udviklingshæmning, og vi kan tilbyde døgnophold, støtte i egen bolig samt Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

  Der er følgende tilbud:

   

  Et tilbud med døgnophold for unge mellem 16 – 25 år, normeret til 16 pladser, primært unge med udviklingshæmning og funktionsnedsættelse i varieret grad. Tilbuddet er beliggende Kraghave Gaabensevej 100, 4800 Nykøbing F.

  Et tilbud med døgnophold for unge med autismespektrumforstyrrelse, som er indrettet til at modtage unge mellem 15-29 år. Det er normeret til 10 pladser og er beliggende Alslevvej 25, 4850 Stubbekøbing.

  Læs mere om Autismecenter Guldborgsund her

  Et uddannelsestilbud der udbyder STU uddannelse primært til unge i alderen 16-25 år, som bor på døgntilbuddet Marie Grubbe Kraghave, dog kan eksterne unge indskrives hvis den unge har funktionsniveau og støttebehov der modsvarer de unge fra døgntilbuddet. Marie Grubbe STU er beliggende Kraghave Gaabensevej 100, 4800 Nykøbing F. men der er også en afdeling i Stubbekøbing i tilknytning til Autismecenteret for de unge der er tilknyttet her.

  Et aktivitets- og beskæftigelsestilbud for unge som bor på døgntilbuddet Marie Grubbe Kraghave, dog kan eksterne unge indskrives efter aftale. Unge som bor på Autismecenter Guldborgsund kan være tilknyttet dette tilbud på afdelingen i Stubbekøbing, som er placeret i tilknytning til Autismecentret.
  Der er en normering på 22 unge for Marie Grubbe STU og Marie Grubbe Ung, Sund og Aktiv.

  Et tilbud til unge som bor i selvstændige lejligheder i Ungdomsboligerne på Stubbekøbingvej 96C, 4800 Nykøbing F samt unge i nærliggende rækkehuse. Ungbo Guldborgsund yder § 85 støtte til 25 unge.