Om Guldborgsund Musikskole

Her finder information om Guldborgsund Musikskole - herunder betaling, priser, ferieplaner, undervisere m.m.

Musikskolens formål

Musikskolen ser det som sit formål, gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. At give den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt. At medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

Musikskolens tilbud

Musikskolens tilbud gælder for alle børn og unge i alderen 0-25 år bosiddende i Guldborgsund Kommune. Undervisningen forsøges placeret i nærheden af elevens skole eller bopæl.

Sæson

Musikskolens sæsonlængde er 38 uger og følger det kommunale skolevæsen m.h.t. ferier og fridage. Forældre- og barn rytmik har en sæsonlængde på 30 uger.

Billeder og video

Visse af de fotos og film, som musikskolen tager ved arrangementerne, lægges ud på hjemmesiden og musikskolens Facebook. Hvis du som elev ikke ønsker at være en del af dette, bedes du meddele det til kontoret.

Betaling og priser

Nedenstående priser er gældende for 2020.

Når du betaler for instrumental- eller sang-undervisning, er det gratis at deltage i sammenspil, kor, hørelære/teori.

Hold-undervisning

2-3 elever i 50 min eller 1 elev i 25 minutter - Sang- og instrumentalundervisning
Pris pr. rate 344 kr. (9 rater)

Eneundervisning – i 30 minutter

(skal først godkendes af musikskolens ledelse)
Pris pr. rate 459 kr. (9 rater)

Fokus undervisning

Pris pr. rate 459 kr. (9 rater)

Sammenspil

Pris pr. rate 154 kr. (9 rater)
(hvis ingen anden undervisning modtages, ellers gratis)

Kor

Pris pr. rate 156 kr. (9 rater)
(hvis ingen anden undervisning modtages, ellers gratis)

Musikken rundt og Ind i musikken

Pris pr. rate 254 kr. (9 rater)

Babyrytmik (10 uger)

Pris pr. rate 248 kr. (1 rate)

Forældre-barn rytmik (30 uger)

Pris pr. rate 192 kr. (4 rater)

Musikværksted og Begynderband

Pris pr. rate 206 kr. (4 rater)

Indskrivningsgebyr

Opkræves for hver aktivitet eleven tilmeldes. Dækker kopier og administration ved sæsonstart, og er ikke indregnet i ovenstående rater
Pris 57 kr.

Leje af instrument

Pris pr. rate 222 kr. (4 rater)

Gratis deltagelse i sammenspil og kor

En del af musikskolens målsætning er at få så mange elever som muligt til at deltage i sammenspil/kor. Når man betaler for instrumental/sangundervisning kan man derfor deltage gratis i sammenspil, hørelære, kor og koncerter!
Bemærk:
Hvis en elev er tilmeldt instrumentalundervisning og sammenspil, men instrumentalundervisningen ikke kan oprettes, opkræves der for deltagelse i sammenspil eller kor.
Hvis der senere i sæsonen bliver mulighed for at oprette instrumentalundervisningen, opkræves der for denne, og sammenspil og kor er derefter gratis.

Prøvetid og udmeldelse

Prøvetiden er IKKE gratis

Prøvetiden (4 måneder) er gældende for alle elever.

Udmeldelse inden for prøvetiden (4 mdr.):

Udmeldelse skal altid ske skriftligt til musikskolens kontor pr. brev eller via mail
Har eleven blot deltaget i undervisningen 1 gang – medfører dette betalingspligt for 1. rate.
Udmeldelse efter prøvetidens forløb
Ved udmeldelse efter prøvetidens forløb er man forpligtiget til at betale for hele sæsonen.
Udmeldelse pga. ekstraordinære grunde, såsom flytning fra kommunen, kan bevilges efter aftale.

Rater og betalingsbetingelser

Betalingen for Musikværksted/Begynderband opkræves i fire rater som forfalder 1. oktober, 1. december, 1. februar og 1. april.
Ved al anden undervisning betales der ni rater, som forfalder 1. oktober, 1. november, 1. december, 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni.
Der indbetales et indmeldelsesgebyr pr. aktivitet, som opkræves sammen med 1. rate.
Ved for sen indbetaling opkræver Guldborgsund Kommune et rykkergebyr på 250,- kr.
Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, men fritager ikke for betalingspligten.
Opkrævning foretages via e-boks. Er du ikke tilmeldt e-boks fremsendes girokort.

Sygdom og afbud

Afbud fra elever sker til musiklæreren eller til skolens kontor (medfører ingen tilbagebetaling).
Ved lærerens fravær søges undervisningen dækket af en vikar. Hvis dette ikke er muligt aflyses undervisningen – eller der tilbydes erstatningstid. I tilfælde af mere end 2 aflysninger i løbet af en sæson, vil betaling blive reguleret efter sæsonafslutning.

Ferieplan 2020-2021

Alle dage inklusive.

Undervisningsstart - 10. august 2020

Efterårsferie - 12. - 16. oktober 2020

Juleferie - 21. december 2020 - 1. januar 2021

Vinterferie - 15. - 19. februar 2021

Påskeferie - 29. marts - 2. april 2021

Store Bededag - 30. april 2021

Kristi Himmelfartsferie - 13. - 14. maj 2021

2. pinsedag - 24. maj 2021

Sidste undervisningsdag - 25. juni 2021

Derudover har musikskolen 2 projektuger, hvor der ikke er undervisning. Det er i uge 40 (28. september 20 – 2. oktober 20), hvor musikskolen holder koncertuge, og uge 11 (15. – 19. marts 21), hvor musikskolen arbejder ude på folkeskolerne.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen forsøges placeret i nærheden af elevens skole eller bopæl.

Derudover er der undervisning i musikskolens egne lokaler i Skolegade 3C i Nykøbing F .

Skolens administration

Administrativ leder
Tine Plougmann
tpl@guldborgsund.dk

Musikpædagogisk leder
Michael Axen
mia@guldborgsund.dk

Administrativ medarbejder
Lone Voigt Pedersen
lvpe@guldborgsund.dk

Undervisere

Casper Gyldensøe – Guitar, sammenspil, Fokuslinjen

Danni Holm Jensen – Trommesæt og rytmisk sammenspil

Fredrik Pontoppidan Darr – Guitar

Gry Drud Løvgren – Forskole, daginstitutioner, værksted

Hans Andersen – Trommesæt, percussion og marimba

Hans-Christian Rønn Haunsvig – Trompet, blæsersammenspil

Ida Gleie – solosang og kor

Johannes Nilsson – Saxofon og klarinet

Katrine Lorentzen – Forskole, daginstitutioner, værksted

Lasse Knudsen – El-bas og rightmost rytmisk

Lotte Due Marstal – klaver

Mette Franck – Harpe

Michael Axen – Fokuslinjen, faglig koordinator*

Mille Bureau – Klassisk guitar

Morten Thomassen – Guitar, bas og rytmisk sammenspil

Peter von Below – Cello

Signe Lindegaard-Kastrup – klaver

Turi Vethal – Violin, strygersammenspil

Pia Bak Dinitzen /Klassisk klaver

  • Sille Ellehammer Jørgensen / Forskole, dagsinstitutioner og værksted
  • Alexander Bak Hansen / Klaver

Ligeledes fungerer Ensemble Storstrøm som undervisere på musikskolen.

Kontakt

Center for Borger & Branding

Telefon: 54 73 15 00

Send Digital Post (kræver NemID)