Skip to main content

Om Guldborgsund Musikskole

Her finder information om Guldborgsund Musikskole - herunder betaling, priser, ferieplaner, undervisere m.m.

Indhold

  Musikskolens formål

  Musikskolen ser det som sit formål, gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. At give den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt. At medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

  Musikskolens tilbud

  Musikskolens tilbud gælder for alle børn og unge i alderen 0-25 år bosiddende i Guldborgsund Kommune. Undervisningen forsøges placeret i nærheden af elevens skole eller bopæl.

  Sæson

  Musikskolens sæsonlængde er 38 uger og følger det kommunale skolevæsen m.h.t. ferier og fridage. Forældre- og barn rytmik har en sæsonlængde på 30 uger.

  Billeder og video

  Visse af de fotos og film, som musikskolen tager ved arrangementerne, lægges ud på hjemmesiden og musikskolens Facebook. Hvis du som elev ikke ønsker at være en del af dette, bedes du meddele det til kontoret.

  Betaling og priser

  Nedenstående priser er gældende for 2020.

  Når du betaler for instrumental- eller sang-undervisning, er det gratis at deltage i sammenspil, kor, hørelære/teori.

  Hold-undervisning

  2-3 elever i 50 min eller 1 elev i 25 minutter - Sang- og instrumentalundervisning
  Pris pr. rate 344 kr. (9 rater)

  Eneundervisning – i 30 minutter

  (skal først godkendes af musikskolens ledelse)
  Pris pr. rate 459 kr. (9 rater)

  Fokus undervisning

  Pris pr. rate 459 kr. (9 rater)

  Sammenspil

  Pris pr. rate 154 kr. (9 rater)
  (hvis ingen anden undervisning modtages, ellers gratis)

  Kor

  Pris pr. rate 156 kr. (9 rater)
  (hvis ingen anden undervisning modtages, ellers gratis)

  Musikken rundt og Ind i musikken

  Pris pr. rate 254 kr. (9 rater)

  Babyrytmik (10 uger)

  Pris pr. rate 248 kr. (1 rate)

  Forældre-barn rytmik (30 uger)

  Pris pr. rate 192 kr. (4 rater)

  Musikværksted og Begynderband

  Pris pr. rate 206 kr. (4 rater)

  Indskrivningsgebyr

  Opkræves for hver aktivitet eleven tilmeldes. Dækker kopier og administration ved sæsonstart, og er ikke indregnet i ovenstående rater
  Pris 57 kr.

  Leje af instrument

  Pris pr. rate 222 kr. (4 rater)

  Gratis deltagelse i sammenspil og kor

  En del af musikskolens målsætning er at få så mange elever som muligt til at deltage i sammenspil/kor. Når man betaler for instrumental/sangundervisning kan man derfor deltage gratis i sammenspil, hørelære, kor og koncerter!
  Bemærk:
  Hvis en elev er tilmeldt instrumentalundervisning og sammenspil, men instrumentalundervisningen ikke kan oprettes, opkræves der for deltagelse i sammenspil eller kor.
  Hvis der senere i sæsonen bliver mulighed for at oprette instrumentalundervisningen, opkræves der for denne, og sammenspil og kor er derefter gratis.

  Prøvetid og udmeldelse

  Prøvetiden er IKKE gratis

  Prøvetiden (4 måneder) er gældende for alle elever.

  Udmeldelse inden for prøvetiden (4 mdr.):

  Udmeldelse skal altid ske skriftligt til musikskolens kontor pr. brev eller via mail
  Har eleven blot deltaget i undervisningen 1 gang – medfører dette betalingspligt for 1. rate.
  Udmeldelse efter prøvetidens forløb
  Ved udmeldelse efter prøvetidens forløb er man forpligtiget til at betale for hele sæsonen.
  Udmeldelse pga. ekstraordinære grunde, såsom flytning fra kommunen, kan bevilges efter aftale.

  Rater og betalingsbetingelser

  Betalingen for Musikværksted/Begynderband opkræves i fire rater som forfalder 1. oktober, 1. december, 1. februar og 1. april.
  Ved al anden undervisning betales der ni rater, som forfalder 1. oktober, 1. november, 1. december, 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni.
  Der indbetales et indmeldelsesgebyr pr. aktivitet, som opkræves sammen med 1. rate.
  Ved for sen indbetaling opkræver Guldborgsund Kommune et rykkergebyr på 250,- kr.
  Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, men fritager ikke for betalingspligten.
  Opkrævning foretages via e-boks. Er du ikke tilmeldt e-boks fremsendes girokort.

  Sygdom og afbud

  Afbud fra elever sker til musiklæreren eller til skolens kontor (medfører ingen tilbagebetaling).
  Ved lærerens fravær søges undervisningen dækket af en vikar. Hvis dette ikke er muligt aflyses undervisningen – eller der tilbydes erstatningstid. I tilfælde af mere end 2 aflysninger i løbet af en sæson, vil betaling blive reguleret efter sæsonafslutning.

  Ferieplan 2020-2021

  Alle dage inklusive.

  Undervisningsstart - 10. august 2020

  Efterårsferie - 12. - 16. oktober 2020

  Juleferie - 21. december 2020 - 1. januar 2021

  Vinterferie - 15. - 19. februar 2021

  Påskeferie - 29. marts - 2. april 2021

  Store Bededag - 30. april 2021

  Kristi Himmelfartsferie - 13. - 14. maj 2021

  2. pinsedag - 24. maj 2021

  Sidste undervisningsdag - 25. juni 2021

  Derudover har musikskolen 2 projektuger, hvor der ikke er undervisning. Det er i uge 40 (28. september 20 – 2. oktober 20), hvor musikskolen holder koncertuge, og uge 11 (15. – 19. marts 21), hvor musikskolen arbejder ude på folkeskolerne.

  Hvor foregår undervisningen?

  Undervisningen forsøges placeret i nærheden af elevens skole eller bopæl.

  Derudover er der undervisning i musikskolens egne lokaler i Skolegade 3C i Nykøbing F .

  Skolens administration

  Administrativ leder
  Tine Plougmann
  tpl@guldborgsund.dk

  Musikpædagogisk leder
  Michael Axen
  mia@guldborgsund.dk

  Administrativ medarbejder
  Lone Voigt Pedersen
  lvpe@guldborgsund.dk

  Undervisere

  Casper Gyldensøe – Guitar, sammenspil, Fokuslinjen

  Danni Holm Jensen – Trommesæt og rytmisk sammenspil

  Fredrik Pontoppidan Darr – Guitar

  Gry Drud Løvgren – Forskole, daginstitutioner, værksted

  Hans Andersen – Trommesæt, percussion og marimba

  Hans-Christian Rønn Haunsvig – Trompet, blæsersammenspil

  Ida Gleie – solosang og kor

  Johannes Nilsson – Saxofon og klarinet

  Katrine Lorentzen – Forskole, daginstitutioner, værksted

  Lasse Knudsen – El-bas og rightmost rytmisk

  Lotte Due Marstal – klaver

  Mette Franck – Harpe

  Michael Axen – Fokuslinjen, faglig koordinator*

  Mille Bureau – Klassisk guitar

  Morten Thomassen – Guitar, bas og rytmisk sammenspil

  Peter von Below – Cello

  Signe Lindegaard-Kastrup – klaver

  Turi Vethal – Violin, strygersammenspil

  Pia Bak Dinitzen /Klassisk klaver

  • Sille Ellehammer Jørgensen / Forskole, dagsinstitutioner og værksted
  • Alexander Bak Hansen / Klaver

  Ligeledes fungerer Ensemble Storstrøm som undervisere på musikskolen.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 15 00

  Send Digital Post (kræver NemID)