Skip to main content

Talentudvikling

Her kan du læse om musikskolens udvidede tilbud. Primært for de elever som ønsker at arbejde mere intenst med musikken.

Indhold

  For at blive tilmeldt Fokuslinjen, skal eleven til en optagelsesprøve.

  Hvad er Fokuslinjen?

  Fokuslinjen er et tilbud for særligt interesserede og engagerede musikskoleelever – ikke kun for de ældste eller dygtigste. Der er både en klassisk og en rytmisk linje.
  På Fokuslinjen får du 25 min. ekstra soloundervisning hver uge(i alt 50 min.), og fællesundervisning og aktiviteter i fx hørelære/teori, musikforståelse, sammenspil, arrangement/komposition, performance, og meget andet. Undervisningsprogrammet tilrettelægges til den enkelte elev, og tager højde for den almene skolegang.
  Der følger et ansvar med at være Fokuslinje-elev: Du skal deltage i fælles aktiviteter, og du skal øve dig. Hvis du synes, det lyder spændende, så tag en snak med din lærer om det. Din lærer skal nemlig indstille dig til Fokuslinjen(optagelsesprøve).

  Rytmisk linje

  Fokuslinjen(rytmisk) er for elever som er fyldt 12 år fra sæsonstart. Det koster det samme som 30 minutters eneundervisning at gå på Fokuslinjen. For at blive optaget på Fokuslinjen skal eleven til en optagelsesprøve. Det er hovedfagslæreren som indstiller eleven til optagelsesprøven.
  Har du spørgsmål til Fokuslinjen (rytmisk) er du meget velkommen til at kontakte Michael Axen mia@guldborgsund.dk

  Den rytmiske optagelsesprøve

  I prøvens første del spilles ét selvvalgt stykke musik, á maksimum 5 minutters varighed, gerne i sammenspil med andre. Prøvens anden del består af en samtale med Michael Axen og Casper Gyldensøe (begge Fokuslinjelærere) omkring forventninger og muligheder.
  Den rytmiske prøve varer i alt omkring 15 minutter.

  Klassisk linje

  Fokuslinjen (klassisk) er for elever som er fyldt 11 år fra sæsonstart. Det koster det samme som 30 minutters eneundervisning at gå på Fokuslinjen. For at blive optaget på Fokuslinjen skal eleven til en optagelsesprøve. Det er hovedfagslæreren som indstiller eleven til optagelsesprøven.
  Har du spørgsmål til Fokuslinjen (klassisk) er du meget velkommen til at kontakte Tetiana Syrota - tery@guldborgsund.dk

  Den klassiske optagelsesprøve

  Optagelsesprøven skal/må indeholde 1-2 selvvalgte musik stykker, der samlet varer op til 5 minutter.

  GITA – Guldborgsund Internationale Talent Akademi

  GITA er en overbygning på musikskolens talentundervisning.

  Klik her for at læse mere om GITA.

  Betaling og priser

  Nedenstående priser er gældende for 2020.

  Når du betaler for instrumental- eller sang-undervisning, er det gratis at deltage i sammenspil, kor, hørelære/teori.

  Hold-undervisning

  2-3 elever i 50 min eller 1 elev i 25 minutter - Sang- og instrumentalundervisning
  Pris pr. rate 344 kr. (9 rater)

  Eneundervisning – i 30 minutter

  (skal først godkendes af musikskolens ledelse)
  Pris pr. rate 459 kr. (9 rater)

  Fokus undervisning

  Pris pr. rate 459 kr. (9 rater)

  Sammenspil

  Pris pr. rate 154 kr. (9 rater)
  (hvis ingen anden undervisning modtages, ellers gratis)

  Kor

  Pris pr. rate 156 kr. (9 rater)
  (hvis ingen anden undervisning modtages, ellers gratis)

  Musikken rundt og Ind i musikken

  Pris pr. rate 254 kr. (9 rater)

  Babyrytmik (10 uger)

  Pris pr. rate 248 kr. (1 rate)

  Forældre-barn rytmik (30 uger)

  Pris pr. rate 192 kr. (4 rater)

  Musikværksted og Begynderband

  Pris pr. rate 206 kr. (4 rater)

  Indskrivningsgebyr

  Opkræves for hver aktivitet eleven tilmeldes. Dækker kopier og administration ved sæsonstart, og er ikke indregnet i ovenstående rater
  Pris 57 kr.

  Leje af instrument

  Pris pr. rate 222 kr. (4 rater)

  Gratis deltagelse i sammenspil og kor

  En del af musikskolens målsætning er at få så mange elever som muligt til at deltage i sammenspil/kor. Når man betaler for instrumental/sangundervisning kan man derfor deltage gratis i sammenspil, hørelære, kor og koncerter!
  Bemærk:
  Hvis en elev er tilmeldt instrumentalundervisning og sammenspil, men instrumentalundervisningen ikke kan oprettes, opkræves der for deltagelse i sammenspil eller kor.
  Hvis der senere i sæsonen bliver mulighed for at oprette instrumentalundervisningen, opkræves der for denne, og sammenspil og kor er derefter gratis.

  Prøvetid og udmeldelse

  Prøvetiden er IKKE gratis

  Prøvetiden (4 måneder) er gældende for alle elever.

  Udmeldelse inden for prøvetiden (4 mdr.):

  Udmeldelse skal altid ske skriftligt til musikskolens kontor pr. brev eller via mail
  Har eleven blot deltaget i undervisningen 1 gang – medfører dette betalingspligt for 1. rate.
  Udmeldelse efter prøvetidens forløb
  Ved udmeldelse efter prøvetidens forløb er man forpligtiget til at betale for hele sæsonen.
  Udmeldelse pga. ekstraordinære grunde, såsom flytning fra kommunen, kan bevilges efter aftale.

  Rater og betalingsbetingelser

  Betalingen for Musikværksted/Begynderband opkræves i fire rater som forfalder 1. oktober, 1. december, 1. februar og 1. april.
  Ved al anden undervisning betales der ni rater, som forfalder 1. oktober, 1. november, 1. december, 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni.
  Der indbetales et indmeldelsesgebyr pr. aktivitet, som opkræves sammen med 1. rate.
  Ved for sen indbetaling opkræver Guldborgsund Kommune et rykkergebyr på 250,- kr.
  Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, men fritager ikke for betalingspligten.
  Opkrævning foretages via e-boks. Er du ikke tilmeldt e-boks fremsendes girokort.

  Sygdom og afbud

  Afbud fra elever sker til musiklæreren eller til skolens kontor (medfører ingen tilbagebetaling).
  Ved lærerens fravær søges undervisningen dækket af en vikar. Hvis dette ikke er muligt aflyses undervisningen – eller der tilbydes erstatningstid. I tilfælde af mere end 2 aflysninger i løbet af en sæson, vil betaling blive reguleret efter sæsonafslutning.

  Ferieplan 2020-2021

  Alle dage inklusive.

  Undervisningsstart10. august 2020
  Efterårsferie12. - 16. oktober 2020
  Juleferie21. december 2020 - 1. januar 2021
  Vinterferie15. - 19. februar 2021
  Påskeferie29. marts - 2. april 2021
  Store Bededag30. april 2021
  Kristi Himmelfartsferie13. - 14. maj 2021
  2. pinsedag24. maj 2021
  Sidste undervisningsdag25. juni 2021

  Derudover har musikskolen 2 projektuger, hvor der ikke er undervisning. Det er i uge 40 (28. september 20 – 2. oktober 20), hvor musikskolen holder koncertuge, og uge 11 (15. – 19. marts 21), hvor musikskolen arbejder ude på folkeskolerne.

  Hvor foregår undervisningen?

  Undervisningen forsøges placeret i nærheden af elevens skole eller bopæl.

  Derudover er der undervisning i musikskolens egne lokaler i Skolegade 3C i Nykøbing F .

  Skolens administration

  Administrativ leder
  Tine Plougmann
  tpl@guldborgsund.dk

  Musikpædagogisk leder
  Michael Axen
  mia@guldborgsund.dk

  Administrativ medarbejder
  Lone Voigt Pedersen
  lvpe@guldborgsund.dk

  Undervisere

  Casper Gyldensøe – Guitar, sammenspil, Fokuslinjen

  Danni Holm Jensen – Trommesæt og rytmisk sammenspil

  Fredrik Pontoppidan Darr – Guitar

  Gry Drud Løvgren – Forskole, daginstitutioner, værksted

  Hans Andersen – Trommesæt, percussion og marimba

  Hans-Christian Rønn Haunsvig – Trompet, blæsersammenspil

  Ida Gleie – solosang og kor

  Johannes Nilsson – Saxofon og klarinet

  Katrine Lorentzen – Forskole, daginstitutioner, værksted

  Lasse Knudsen – El-bas og rightmost rytmisk

  Lotte Due Marstal – klaver

  Mette Franck – Harpe

  Michael Axen – Fokuslinjen, faglig koordinator*

  Mille Bureau – Klassisk guitar

  Morten Thomassen – Guitar, bas og rytmisk sammenspil

  Peter von Below – Cello

  Signe Lindegaard-Kastrup – klaver

  Turi Vethal – Violin, strygersammenspil

  Pia Bak Dinitzen /Klassisk klaver

  • Sille Ellehammer Jørgensen / Forskole, dagsinstitutioner og værksted
  • Alexander Bak Hansen / Klaver

  Ligeledes fungerer Ensemble Storstrøm som undervisere på musikskolen.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 15 00

  Send Digital Post (kræver NemID)