Gå til hovedindhold

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om at gøre samfundet klar til at modstå de klimaforandringer vi ser allerede nu og vil komme til at se mere af i fremtiden.

Dronebillede af klimasø, som er et af kommunens tiltag for at forhindre oversvømmelser ved store regnskyl

Indhold

  Klimatilpasning handler om at gøre samfundet klar til at modstå de klimaforandringer vi ser allerede nu og vil komme til at se mere af i fremtiden.

  Her handler det om at håndtere de øget mængder vand der enten kommer som regn, via havstigninger, stormflod eller gennem grundvandsstigninger. Vi vil altså opleve vand fra mange sider, som kan give udfordringer på forskellige måder. Dertil kommer også udfordringer ved tørke perioder som vi også vil se mere af.

  Hvorfor gøre noget og hvordan

  Hvis ikke vi alle hjælpes ad med af finde løsninger til at håndtere vandet og tørken kan det blive dyrt for os alle der kommer til at stå med skaderne. Derfor er samarbejde på tværs af interessegrupper yderst vigtige for at komme i mål med tilpasningerne.

  1. Vi skal vide hvor vandet kommer fra og hvor meget.
  2. Vi skal samarbejde om holdbare løsninger gennem borgerinddragelse, viden om brugbare løsninger til de enkelte situationer, lokal forankring og politisk opbakning.
  3. I fællesskab løfte ansvaret og regningen lige fra den enkelte borger til kommunen og samfundet som helhed, og sammen søge veje hvor det kan lade sig gøre, at løfte denne store og vigtige opgave.

  Kommunen arbejder med klimatilpasning på mange forskellige måder.

  Oftest er det gennem den øvrige planlægning via de overordnet planer indenfor: det åbne land, byudvikling, spildevand, grundvand, natur og vandløb m.m., eller gennem konkrete projekter. Her indarbejdes løsninger der tager højde for den øget vandmængde vi oplever allerede i dag, men også kommer til i fremtiden.

  Ny klimatilpasningsplan på vej

  Kommunen er gået i gang med at opdatere klimatilpasningsplanen. Det er en lang proces. Her vil man kunne finde emner som hvor ser vi øget mængder vand i kommunen, hvad kan vi gøre ved det, hvor ligger ansvaret og hvordan kan vi samarbejde om at opnå resultater på kort og lang sigte.

   

  Læs den nuværende plan

  Læs mere om