Gå til hovedindhold

Coronainformation

Her på siden finder du coronainformation vedrørende området pensionist og ældre.

Dekorativt billede

Indhold

  Vi følger regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at minimere smittespredningen her i kommunen.

  Det betyder en række krav, restriktioner og anbefalinger til dig som borger, når du skal i kontakt med kommunen.

  Generelt gælder det, at:

  • Du skal booke tid inden et besøg
  • Du skal følge personalets anvisninger
  • Du skal blive hjemme ved symptomer på sygdom

  Siden her bliver løbende opdateret med fælles lokale nyheder og restriktioner, du kan finde information om de enkelte områder og services på de respektive sider her på hjemmesiden.

  VI opfordrer dig til at følge den landsdækkende udvikling på www.coronasmitte.dk (nyt vindue). 

  Coronainformation

  Fra mandag den 14. juni genåbner muligheden for selvtræning for pensionister på de kommunale plejecentre.

  Du skal have et gyldigt coronapas for at bruge træningsfaciliteterne. Du kan blive bedt om at fremvise dit coronapas ved en stikprøve.

  Selvtræningstiderne varierer fra sted til sted. Træningstiderne fremgår af opslag i det center, hvor du vil træne.

  Du kan se en oversigt over, hvor du kan selvtræne på siden her: Selvtræning for pensionister 

  Husk at følge hygiejnereglerne, når du opholder dig i træningslokalet:

  • Vask hænder
  • Hold afstand
  • Brug mundbind

  Hvis du har brugt selvtræningen og efterfølgende opdager, at du er smittet med corona, er det vigtigt, at du kontakter smitteopsporingen i Guldborgsund Kommune på telefon 25 18 06 35.

  De hårde besøgsrestriktioner, som har været gældende hen over vinteren, er nu lempet en smule. Det er vi glade for, og det ved vi også, at mange af jer pårørende er.
  Der er dog stadig både borgere og personale, som endnu ikke er vaccinerede, derfor har vi en fælles opgave i at forsøge at undgå smitte på vores plejecentre.
  Plejecentrene er derfor kun åbne for pårørende.
  Det betyder, at vores caféer og træningsfaciliteter fortsat ikke er åbne.
  Vi arbejder på en plan for genåbning af frivillige aktiviteter.

  Hvad betyder det for dig som pårørende?

  • Besøgende skal være symptomfri – det gælder også, hvis man har lette symptomer.
  • Besøgende skal anvende mundbind eller visir.
  • Besøg skal så vidt muligt foregå i beboerens bolig.
  • Der skal holdes afstand. Undgå så vidt muligt håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt.
  • Der skal holdes to meters afstand til andre beboere og til personale.
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
  • Host eller nys i dit ærme.
  • Ryd op, luft ud og vask af efter dit besøg.

  Hvad skal du i øvrigt være opmærksom på?

  På fællesarealerne må der ikke være forsamlet mere end 5 personer.
  Derudover anbefaler vi, at alle besøgende er testet inden besøg, og at besøg så vidt muligt foregår i beboerens egen lejlighed for at passe på de andre borgere på plejecentret.

  Frivillige aktiviteter

  Lempelsen af besøgsrestriktionerne giver også mulighed for en forsigtig og gradvis genoptagelse af de frivillige aktiviteter på centrene, som vi ved, at mange savner. Det er vi lige nu ved at lægge en plan for.
  De frivillige vil få direkte besked, når vi er klar, og vi melder det også ud her på vores hjemmeside.

  Cafe

  Caféerne holder lukket, og vi følger vi genåbningen af restauranterne.

  Selvtræning

  Selvtræning holder lukket, og vi følger genåbningen af fitnesscentrene.

  Har du spørgsmål?

  Vi gør alt, hvad vi kan for på den ene side at overholde de regler og retningslinjer, der fortsat gælder for at hindre smittespredning, og på den anden side at skabe en så tryg og rar hverdag for både beboere og besøgende som overhovedet muligt.

  Hvis du som beboer eller pårørende spørgsmål om regler, retningslinjer eller andet, er du altid velkomne til at kontakte personalet eller lederen af plejecentret.

   

  Hvem må du få besøg af?

  • Du må nu få besøg tre faste nære pårørende i din bolig, dog højst 2 besøgende ad gangen. Det vil sige, det skal være de samme pårørende, som kommer på besøg i din bolig hver gang.
  • Du må altså i alt have tre nære pårørende, som kommer på besøg.
  • Du kan frit forlade plejecentrene og tage på besøg hos pårørende uden for plejecenteret.

  Ved ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever, børn og børnebørn. Søskende, stedbørn eller plejebørn kan også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering også kunne besøge som nær pårørende. Beslutningen om, hvorvidt der i konkrete tvivlstilfælde er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen på det enkelte plejecenter.

  Hvor længe gælder principperne?

  Principperne gælder indtil videre. Vi kan desværre ikke sige hvor længe, men vi opdaterer løbende, hvis der opstår ændringer.

  Hvad betyder det for dig som besøgende?

  • Du må ikke have nogle symptomer. Ved lette symptomer skal du kunne dokumentere negativ Covid-19 test.
  • Du skal bruge mundbind eller visir.
  • Du skal holde to meters afstand til beboere og personale.
  • Du skal overholde de anbefalinger om afstand og hygiejne, som gælder på plejecenteret.

  Vaccinationerne er i gang

  Vaccinationen af beboerne er i gang, og det er rigtig positivt. Det betyder dog ikke, at vi kan slække på hverken regler eller retningslinjer. Det er stadig nødvendigt, at vi overholder alle restriktioner for at passe godt på vores beboere, vores personale og de pårørende, som kommer på besøg. Det håber vi, at du vil bidrage til.

  Har du spørgsmål?

  Vi gør alt, hvad vi kan for på den ene side at overholde de regler og retningslinjer, der fortsat gælder for at hindre smittespredning, og på den anden side at skabe en så tryg og rar hverdag for både beboere og besøgende som overhovedet muligt.

  Hvis du som beboer eller pårørende spørgsmål om regler, retningslinjer eller andet, er du altid velkomne til at kontakte personalet eller lederen af plejecentret.

  Kontakt

  Guldborgsund Kommune

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)