Skip to main content

Coronainformation

Her på siden finder du coronainformation vedrørende området pensionist og ældre.

Dekorativt billede

Indhold

  Coronainformation

  Der er udstedt midlertidigt besøgsforbud på Oasen Plejecenter Vendsysselvej, 4800 Nykøbing F - opdateret den 17. januar 2021

  Der er den 17. januar udstedt midlertidigt besøgsforbud på Oasen Plejecenter. Det skyldes, at der er konstateret smitte med coronavirus.

  På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune om at indføre følgende restriktioner for besøg, for at begrænse et lokalt smitteudbrud.

  • Beboere må kun få besøg af én nær pårørende i boligen.
  • Beboere skal altså vælge én pårørende, som må komme på besøg. Med ’nærmeste pårørende’ forstås for eksempel beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.
  • Beboere kan stadig frit forlade plejecentrene og tage på besøg hos pårørende uden for plejecenteret, medmindre beboeren er i isolation på grund af smitte eller smitteopsporing.

  Påbuddet om midlertidigt besøgsforbud er gældende fra den 17. januar 2021 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver forbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed den 1. marts 2021.

  Hvis du har spørgsmål til de lokale besøgsrestriktioner på Oasen Plejecenter, er du velkommen til at kontakte plejecenterets leder eller personale.

  Klik her for at se påbuddet (nyt vindue)

  Ophævelse af midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Præstemarken - opdateret 12. januar 2021

  Det midlertidige besøgsforbud på Plejecenter Præstemarken ophæves med øjeblikkelig virkning efter henstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, da der ikke længere er smitte blandt beboere og personale.

  Der gælder dog fortsat de generelle besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Guldborgsund Kommune.

  Klik her og læs mere om de gældende besøgsrestriktioner nederst på denne side.

  Hvis du har spørgsmål om regler, retningslinjer eller andet, er du altid velkommen til at kontakte personalet eller lederen af plejecentret.

  Ophævelse af midlertidigt besøgsforbud på skærmet enhed Blomsterhaven - opdateret 12. januar 2021

  Det midlertidige besøgsforbud på skærmet enhed Blomsterhaven ophæves med øjeblikkelig virkning efter henstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, da der ikke længere er smitte blandt beboere og personale.

  Der gælder dog fortsat de generelle besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Guldborgsund Kommune.

  Klik her og læs mere om de gældende besøgsrestriktioner nederst på denne side.

  Hvis du har spørgsmål om regler, retningslinjer eller andet, er du altid velkommen til at kontakte personalet eller lederen af plejecentret.

  Vaccination mod Covid-19 - opdateret den 11. januar 2021

  I Guldborgsund Kommune blev borgere som bor på plejecentre vaccineret i uge 1. I uge 2 begynder vaccinationerne af borgere i målgruppe 2.

  Gruppe 2 er borgere over 65 år, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje.

  Du kan se prioriteringsrækkefølge og målgrupper på sundhedsstyrelsens hjemmeside:
  https://www.sst.dk/da/corona/vaccination-mod-covid-19/maalgrupper-for-vaccination

  Der er ikke tilstrækkeligt med vacciner til hele målgruppen på én gang, derfor starter vi vaccinationen med borgere over 85, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje.

  Guldborgsund Kommune har ikke indflydelse på rækkefølgen og prioritering. Vi følger nationale retningslinjer og får med kort varsel af vide, hvornår der er nye leverancer på vej til os.

  Vi kan derfor ikke sige præcis, hvornår det bliver din tur, dette kommer an på hvor mange doser vi modtager.

  Hvis du er i målgruppen, og du har brug for hjælp med transport til vaccinationsstedet, vil kommunen stå for at booke din vaccinationstid og sørge for din transport til og fra vaccinationen. Hvis det er relevant for dig, får du information om dette gennem hjemmeplejen.

  Hvis du er i målgruppe 2, og du har angivet, at du selv kan transportere dig til vaccinationsstedet, skal du selv sørge for at booke tid til vaccination. Information om dette finder du i brevet fra Sundhedsstyrelsen, som du har modtaget i e-boks eller som fysisk brev, hvis du er fritaget for digital post. Du skal selv bestille tid på www.vacciner.dk. Hvis du ikke kan finde en ledig tid, må du vente, til der kommer flere tider. Der kommer løbende flere ledige tider. Guldborgsund Kommune kan ikke booke en tid for dig.

  Hvis du er i målgruppe 2, men af fysiske eller psykiske årsager ikke kan transporteres til vaccinationsstedet, vil der blive lavet en individuel aftale om vaccination.

  Det er Region Sjælland, som står for vaccinationsprogrammet. Hvis du har spørgsmål til vaccinen, henviser vi derfor til deres hjemmeside. https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/covid19/vaccine/Sider/COVID-19_vaccine_spoergsmaal_og_svar.aspx

  Du får direkte besked i e-boks eller af hjemmeplejen, når det er din tur til at blive vaccineret.

  Vi håber på din tålmodighed og forståelse.

  Restriktioner for forebyggende hjemmebesøg - opdateret den 7. januar 2021

  Særlige forholdsregler til at minimere smitterisiko med Coronavirus ved de forebyggende hjemmebesøg

  Seniorvejlederne udfører pr. 14. december og foreløbigt frem til 17. januar ikke hjemmebesøg pga. de skærperede retningslinjer til forebyggelse af smitte med Coronavirus.

  Borgere, som har lavet aftaler om hjemmebesøg med en seniorvejleder i denne periode, vil blive kontaktet direkte af deres seniorvejleder for at aftale en ny dato for besøget eller for at få rådgivning over telefonen.

  Du er som borger fortsat velkommen til at ringe til 54 73 23 88 mandag – torsdag mellem kl. 8 – 9, hvis du vil tale med en seniorvejleder over telefonen.

  Tilbud om et forebyggende hjemmebesøg

  Efter den 17. januar vil der blive taget stilling til, hvornår seniorvejlederne igen kan tage på hjemmebesøg. Så snart dette er muligt, vil borgere i målgruppen som vanligt modtage et personligt brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

  Hvis du på dette tidspunkt ønsker et besøg, så vil du kunne vælge mellem følgende muligheder:

  1. Forebyggende hjemmebesøg som vanlig
   Hvis du er tryg og ikke har Corona symptomer eller været i særlig risiko for at blive smittet, så kan der aftales et tidspunkt for et besøg. Seniorvejlederen vil under besøget skulle tage nogle særlige forholdsregler.
  2. Telefonkonsultation
   Hvis du og evt. din ægtefælle/samlever er særligt sårbar, og derfor har øget risiko for at blive smittet med Coronavirus, vil det anbefales at det forebyggende hjemmebesøg afholdes som en telefonkonsultation
  3. Aftale om udsættelse af besøget
   Hvis du eller din evt. ægtefælle/samlever har symptomer på Covid 19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed) eller har været udsat for smitte, så vil seniorvejlederen udsætte besøget til senere

  Hvis du skal have et forebyggende hjemmebesøg i dit eget hjem, så tages følgende forholdsregler

  • Seniorvejlederen vil kontakte dig på besøgsdagen for at sikre, at du eller din ægtefælle ikke har symptomer på Corona.
  • Der vil ikke blive givet håndtryk ved hverken ankomst eller ved afslutning.
  • Der skal under hele besøget være minimum 1 meters afstand mellem dig og din ægtefælle/samlever og seniorvejlederen.
  • Hvis samtalen kan gennemføres ude i det fri, så vil det være at foretrække. Dog skal det sikres, at deltagerne ikke sidder i træk og kulde.

  Der er udstedt midlertidigt besøgsforbud på Kildebo Plejecenter - opdateret den 28. december 2020

  Der er den 27. december udstedt midlertidigt besøgsforbud på Kildebo Plejecenter. Det skyldes, at der er konstateret smitte med coronavirus.

  På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune om at udstede forbud mod, at besøgende kan få adgang til Kildebo Plejecenter. Besøgsforbuddet gælder alle udefrakommende personer.

  Følgende besøgsrestriktioner er gældende:

  • Beboerne har ikke mulighed for at få besøg med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.
  • Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer, den del af boligen som borgeren selv råder over og udearealer, som ligger på Kildebos område. Det er derfor ikke muligt at gøre brug af besøgstelte.
  • Beboere fra kan stadig frit forlade plejecenteret og tage på besøg hos pårørende, medmindre beboeren er i isolation på grund af smitte eller ved mistanke om smitte.

  Påbuddet om midlertidigt besøgsforbud er gældende fra den 27. december 2020 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver forbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet af Styrelsen den 1. marts 2021.

  Hvis du har spørgsmål til de lokale besøgsrestriktioner på den Kildebo Plejecenter, er du velkommen til at kontakte plejecenterets leder eller personale.

  Borgere kan opleve enkelte aflysninger i hjemmepleje – opdateret 21. december 2020

  Guldborgsund Kommune oplever ligesom resten af samfundet stigende smitte blandt kommunens sundheds- og plejepersonale, og det betyder, at mange medarbejdere er sendt hjem i isolation. Borgere, der er visiteret til ydelser, kan derfor opleve ændringer i hjælpen i de kommende uger.

  Alle borgere får direkte besked via telefon, hvis besøg, ydelser eller aktiviteter ændres eller aflyses.

  Alle visitationer vil fortsat gældende, og så snart det er muligt vender vi tilbage til det normale serviceniveau.
  Vi håber borgere og pårørendes forståelse for den ekstraordinære situation.

  Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din lokale afdeling af syge- eller hjemmeplejen.

  Midlertidigt besøgsforbud på den skærmede enhed Blomsterhaven - opdateret den 21. december 2020

  Der er den 18. december udstedt midlertidigt besøgsforbud på den skærmede enhed Blomsterhaven. Det skyldes, at der er konstateret smitte med coronavirus.

  På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune om at udstede forbud mod, at besøgende kan få adgang til Blomsterhaven. Besøgsforbuddet gælder alle udefrakommende personer.

  Følgende besøgsrestriktioner er gældende:

  • Beboerne i den skærmede enhed har ikke mulighed for at få besøg med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.
  • Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer, den del af boligen som borgeren selv råder over og udearealer, som ligger på Blomsterhavens område. Det er derfor ikke muligt at gøre brug af besøgstelte.
  • Beboere fra kan stadig frit forlade den skærmede enhed og tage på besøg hos pårørende, medmindre beboeren er i isolation på grund af smitte eller ved mistanke om smitte.

  Påbuddet om midlertidigt besøgsforbud er gældende fra den 18. december 2020 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver forbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet af Styrelsen d. 20. januar 2020.

  Hvis du har spørgsmål til de lokale besøgsrestriktioner på den skærmede enhed Blomsterhaven, er du velkommen til at kontakte plejecenterets leder eller personale.

  Midlertidigt besøgsforbud på plejecenter Præstemarken - opdateret den 21. december 2020

  Der er den 18. december udstedt midlertidigt besøgsforbud på plejecenteret Præstemarken. Det skyldes, at der er konstateret smitte med coronavirus.

  På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed bedt kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune om at udstede forbud mod, at besøgende kan få adgang til Præstemarken. Besøgsforbuddet gælder alle udefrakommende personer.

  Følgende besøgsrestriktioner er gældende:

  • Beboerne har ikke mulighed for at få besøg med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.
  • Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer, den del af boligen som borgeren selv råder over og udearealer, som ligger på Blomsterhavens område. Det er derfor ikke muligt at gøre brug af besøgstelte.
  • Beboere fra kan stadig frit forlade plejecenteret og tage på besøg hos pårørende, medmindre beboeren er i isolation på grund af smitte eller ved mistanke om smitte.

  Påbuddet om midlertidigt besøgsforbud er gældende fra den 18. december 2020 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver forbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet af Styrelsen d. 20. januar 2020.

  Hvis du har spørgsmål til de lokale besøgsrestriktioner på den plejecenteret Præstemarken, er du velkommen til at kontakte plejecenterets leder eller personale.

  Lempelse af besøgsrestriktioner på plejecentre – opdateret 18. december 2020

  Fra den 18. december er reglerne for besøg på de kommunale plejecentre blevet lempet.

  Følgende regler gælder for besøg på de kommunale plejehjem:

  • Beboere må få besøg af tre faste nære pårørende i egen bolig, dog højst 2 besøgende ad gangen.
  • Det skal være de samme tre pårørende, som kommer på besøg i boligen.
  • Beboeren må altså i alt have tre nære pårørende, som kommer på besøg.
  • Beboere kan frit forlade plejecentrene og tage på besøg hos pårørende uden for plejecenteret.

  Ved ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever, børn og børnebørn. Søskende, stedbørn eller plejebørn kan også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering også kunne besøge som nær pårørende. Beslutningen om, hvorvidt der i konkrete tvivlstilfælde er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen på det enkelte plejecenter.

  Da det nu er muligt at få besøg i egen bolig af alle tre faste besøgende, vil besøgsteltene blive midlertidig lukket.

  I tilfælde af, at der opstår en ny nødvendighed for at anvende besøgsteltene, vil de naturligvis blive åbnet igen.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder eller personale på dit lokale plejecenter.

  Besøgsrestriktioner på plejecentre - opdateret den 9. december 2020

  På landsplan og lokalt stiger smitten med Covid-19, og i dag har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud om besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Guldborgsund kommune. Påbuddet er gældende fra den 7. december.

  Hvad betyder ændringerne for dig som beboer?

  • Du må kun få besøg én fast nær pårørende i din bolig. Det vil sige, det skal være den samme pårørende som kommer på besøg i din bolig hver gang.
  • Du kan derudover få besøg af yderligere to nære pårørende i et særligt besøgsrum eller besøgstelt.
  • Du må altså i alt kun have tre nære pårørende, som kommer på besøg.
  • Du må maksimalt have to pårørende på besøg ad gangen.
  • Beboere kan frit forlade plejecentrene og tage på besøg hos pårørende uden for plejecenteret.

  Ved ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever, børn og børnebørn. Søskende, stedbørn eller plejebørn kan også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering også kunne besøge som nær pårørende. Beslutningen om, hvorvidt der i konkrete tvivlstilfælde er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen på det enkelte plejecenter.

  Hvad betyder det for dig som besøgende?

  • Du må ikke have nogle symptomer. Ved lette symptomer skal du kunne dokumentere negativ Covid-19 test.
  • Du skal bruge mundbind eller visir.
  • Du skal holde to meters afstand til beboere og personale.
  • Du skal overholde de anbefalinger om afstand og hygiejne, som gælder på plejecenteret.

  Hvornår og hvor længe gælder restriktionerne?

  De nye retningslinjer for besøg gælder fra den 7. december og foreløbigt til 15. januar 2021.

  Har du spørgsmål?

  Du skal vide, at vi gør alt, hvad vi kan for på den ene side at overholde de regler og retningslinjer, der fortsat gælder for at hindre smittespredning, og på den anden side at skabe en så tryg og rar hverdag for både beboere og besøgende som overhovedet muligt.

  Hvis du har spørgsmål om regler, retningslinjer eller andet, er du altid velkomne til at kontakte personalet eller lederen af plejecentret.

  Kontakt

  Guldborgsund Kommune

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)