Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsrapporten er det værktøj kommunen kan bruge til at håndtere mål og resultater med. Rapporten kan understøtte en systematisk evaluering og opfølgning på kommunalt niveau, og fungere som grundlag for lokal dialog og udvikling af kvaliteten i skolen.

Fra centralt hold er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen.
Disse mål og resultatmål er udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau. De er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde med at højne kvaliteten i folkeskolen. Opfyldelse af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen.

Rapporten indeholder derfor en beskrivelse af de nationalt og kommunalt fastsatte mål og fokusområder for skolevæsenet med tilhørende resultatmål, og du kan klikke her for at komme til rapporten (nyt vindue).

Kontakt

Center for Børn & Læring

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)