Gå til hovedindhold

SSH-uddannelsen

Som social- og sundhedshjælperelev i Guldborgsund kommune udfører du pleje, omsorg og praktisk hjælp samt vejleder borgerne til at få dagliglivet til at fungere.

Dekorativt billede

Indhold

  Praktikken foregår i ældreplejen, som omfatter plejecentre og udekørende grupper.

  De mennesker, du kommer til at møde i praktikken, vil mest være ældre, der er svækkede enten psykisk, fysisk eller socialt.

  I disse år ændrer arbejdet karakter, således at du skal arbejde rehabiliterende, hvilket betyder, at du skal vejlede og motivere borgerne til at udføre personlige og praktiske opgaver selv, i det omfang det er muligt.

  Guldborgsund Kommune samarbejder med SOSU Nykøbing F om at uddanne SSH-elever. Yderligere information om uddannelsen kan du finde på SOSU Nykøbing F's hjemmeside (nyt vindue).

  Hvem ansætter?

  Ansættende myndighed vil være Guldborgsund Kommune, som ansætter ca. 32 social- og sundhedshjælperelever hvert år. Vi optager elever to gange om året med holdopstart i januar og august.

  Fakta om uddannelsen

  • Uddannelsen tager 14 måneder
  • Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder
  • I skoleperioderne vil du arbejde med fag som pleje og dokumentation, rehabilitering, arbejdsmiljø og ergonomi m.m.
  • Du er garanteret en praktikplads
  • Der er mulighed for praktik i udlandet
  • Når du er i praktik skal du møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekendvagt og mulighed for at prøve en aftenvagt
  • Du er i praktik 37 timer/ugen
  • Du skal kunne bruge egen bil eller cykel
  • Din straffeattest skal godkendes af kommunen.

  Er du ansat i Guldborgsund Kommune, vil løn og arbejdsvilkår være efter gældende overenskomster mellem FOA og KL.

  Ansættelsesforhold

  Vores elever aflønnes efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale.
  Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn.

  Pr. 1. april 2021 er satsen pr. måned før skat 12.158,44 kr.

  I visse tilfælde kan ansøgere over 25 år søge om at blive ansat på voksenelevløn.

  For at komme i betragtning til voksenelevløn under trepartsaftalen skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgiver eller anden dokumentation.

  For at komme i betragtning til voksenlærlingeløn skal du vedhæfte dokumentation fra jobcentret, hvis du har været ledig.

  Pr. 1. april 2021 er satsen pr. måned før skat 20.989,47 kr.

  Trepartsaftale

  • Hvis du er 25 år eller derover

  • Hvis du inden for de sidste 4 år har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorgsområdet

  • Hvis du har været ansat mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge, medregnes det som 50 %.

  Ansættelse som elev medregnes ikke.

  Arbejdserfaring inden for plejeområdet kan være følgende:

  • Overenskomstens område eller tilsvarende overenskomster i regioner, tidligere amter eller selvejende/private plejehjem
  • Som omsorg- og pædagogmedhjælper inden for voksenområdet
  • Som handicaphjælper på voksenområdet
  • Ansat i vikarbureauer med pleje og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

  Voksenlærlinge

  • Hvis du er 25 år eller derover og ikke opfylder trepartsaftalen
  • Hvis du ikke i forvejen har en kompetencegivende uddannelse
  • Hvis du har en kompetencegivende uddannelse, men ikke har brugt den de seneste 5 år og har været ledig i minimum 2 måneder
  • Hvis du har en kompetencegivende uddannelse, men har været ledig i minimum 12 måneder.

  Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler, hvis du bor mere end 10 km fra skolen.

  Transportudgifter i praktikperioderne til og fra praktikstedet er for egen regning. Hvis du har mere end 12 km til praktikstedet, kan du få befordringsfradrag via Skat. Dette skal du selv sørge for at indberette.

  Du får dækket dine transportudgifter i arbejdstiden efter gældende regler, hvis du anvender egen bil eller cykel.

  Dette skal du kunne for at komme ind på SSH-uddannelsen

  Kravene for at søge ind på SSH-uddannelsen svarer til de kompetencer, du opnår ved at have gennemført Grundforløb 2, dvs. du har bestået grundforløbsprøven og grundfagene dansk (D niveau) og naturfag (E niveau). Derudover bliver du på Grundforløb 2 certificeret i førstehjælp og brandbekæmpelse, som også er et adgangskrav til uddannelsen. Du bliver realkompetencevurderet af SOSU Nykøbing F.

  SU eller elevløn

  Grundforløb 2 er et 20 ugers skoleforløb og er som udgangspunkt SU-berettiget. Der er dog mulighed for at få en uddannelsesaftale på GF 2, hvilket bl.a. betyder, at du får elevløn. 

  Udover at søge elevplads hos os, skal du huske at søge om optagelse på SOSU-skolen via www.optagelse.dk (nyt vindue) 

  Talentspor

  Der er mulighed for at gå på talentspor, hvilket betyder, at du har fag på ekspertniveau. Dette vil blive drøftet ved ansættelsessamtalerne. Det drejer sig om følgende fag på skolen: Koordinering og kvalitet, sygepleje samt forebyggelse.

  Holdstart Ansøgningsfrist
  Januar 2022 1. november 2021
  April 2022 1. november 2021

  Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt under ledige job en måned før ansøgningsfristen.

  Når du er uddannet social– og sundhedshjælper efter 2001, har du adgang til social– og sundhedsassistentuddannelsen uden yderligere adgangskrav.

  Du har mulighed for at få merit for 5 ugers teori og 5 måneders praktik. Du kan søge om optagelse på SSA-uddannelsen i Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Vordingborg Kommune samt i Region Sjælland.

  Uddannelsen som social– og sundhedsassistent giver dig mulighed for at få arbejde på et plejecenter, i hjemmeplejen eller specialisere dit arbejde i psykiatrien eller på sygehuse.

  Vi forventer:

  • At du er interesseret i at arbejde med mennesker og lære nyt
  • At du har gode samarbejdsevner
  • At du er fleksibel og mødestabil
  • At du er fysisk og psykisk robust
  • At du kan stille en cykel eller bil til rådighed.

  Du kan forvente af os:

  • At vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb ud fra dine erhvervede kompetencer
  • At vi giver dig et spændende undervisningstilbud, når du er i praktik
  • At vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med professionelle og engagerede praktikvejledere
  • At vi har et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever
  • At du i praktikperioden er tilknyttet minimum én uddannet daglig praktikvejleder.

  Her kan du se, hvor du kan komme i praktik inden for Guldborgsund Kommune. Praktikkerne vil være i hjemmeplejen, psykiatrien og på sygehuset.

  Det er SOSU Nykøbing F, der koordinerer praktikpladserne, som både kan ligge i og uden for Guldborgsund Kommune.

  Praktik i psykiatrien

  Din anden praktik på SSA-uddannelsen vil fortrinsvis foregå i socialpsykiatrien.

  Hvis du har spørgsmål vedrørende din praktik i psykiatrien, kan du kontakte konsulent i Center for Socialområdet, Birthe Kristensen, se kontaktboks til højre.

  Praktik på sygehuset

  12 uger af din sidste praktik på SSA-uddannelsen vil foregå på Nykøbing F sygehus.

  Hvis du har spørgsmål vedrørende din praktik på sygehuset, kan du kontakte uddannelseskonsulent i Region Sjælland, Ulla Dalby, telefon 56 51 68 57 - mail: ubd@regionsjaelland.dk 

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Elevadministration

  Telefontid alle hverdage kl. 9-12

  Telefon: 54 73 21 89

  Send Digital Post (kræver NemID)