Gå til hovedindhold

FAQ

Som kontorelev i Guldborgsund Kommune, har du altid nogle spørgsmål. Vi har forsøgt, at samle spørgsmål og svar på denne side.

 • Læs op

Indhold

  Mødetider (som udgangspunkt)

  Mandag – onsdag kl. 8.00 – 15.30
  Torsdag kl. 8.00 – 17.30
  Fredag kl. 8.00 – 12.30

  I enkelte afdelinger kan det være anderledes.
  Flex det er muligt at flexe i mindre omfang såfremt det kan koordineres med opgaven, men kun efter forudgående aftale med den oplæringsansvarlige/lederen. Da arbejdet er opgavebestemt kan forholdene differentiere fra sted til sted.

  Sygdom

  Sygemelding skal gives personligt via telefonen. Husk at aftale, hvilket tlf.nr. du skal ringe til. Hvis du fortsat er syg efter 3 dage, skal du kontakte den oplæringsansvarlige/lederen igen. Sygemelding kan ikke foretages via sms eller e-mail.
  Lægebesøg eller lign. konsultation og/eller behandling skal så vidt muligt planlægges uden for normal arbejdstid. Er det ikke muligt, må du aftale frihed i rimeligt omfang med den oplæringsansvarlige/lederen.

  Tavshedspligt

  Du er omfattet af reglerne om tavshedspligt og fortrolighed i henhold til Forvaltningslovens kapitel 8, jf. § 152 og § 152c-152f. Tavshedspligten bortfalder ikke ved uddannelsens ophør. Brud på tavshedspligten betragtes som væsentlig misligholdelse af uddannelsesforholdet og kan medføre afskedigelse.
  Ferie når ansættelse sker den 1. september, er der ikke optjent ret til ferie med løn frem til den 30. april. Ønsker du alligevel at holde ferie, vil du blive trukket i løn. Fra den 1. maj året efter ansættelsen har du optjent ret til 6 ugers ferie med løn. Hvis du har et feriekort fra tidligere arbejdsgiver, skal det modregnes. Husk at aflevere en kopi af feriekortet til Løn og Personale. Ferie skal aftales med den relevante oplæringsansvarlige / leder.

  Påklædning og kropsudsmykninger

  Vi har ikke nedskrevne retningslinjer for påklædning og kropsudsmykninger m.v., men vi skal være opmærksomme på de signaler, vi sender til borgere og kolleger. Det skal bemærkes, at mænd ikke alle steder må gå i shorts og for kvindernes vedkommende er det ikke velset med nedringede bluser
  Samt helt korte nederdele/kjoler/shorts. Er du i tvivl, opfordres du til at spørge først

  Mobiltelefon

  Din private mobiltelefon må du anvende i begrænset omfang til nødvendig kontakt eller i pauser.
  Internet, Facebook og lignende: det er tilladt at anvende internettet til private formål. Det må dog ske i pauser og i begrænset omfang.

  Prøvetidssamtale

  De første 3 måneder er prøvetid. Der gennemføres en prøvetidssamtale senest 2 måneder efter ansættelsen mellem dig og den oplæringsansvarlige/lederen.
  Evalueringssamtale ca. en måned før ophør i den enkelte afdeling gennemføres en evalueringssamtale mellem dig og den oplæringsansvarlige/ lederen. Kopi af det udfyldte skema skal sendes til hr&arbejdsmiljo@guldborgsund.dk.

  Elevklubben

  Elevklubben har 1. og 2. årselever som medlemmer.  Formanden vælges af og blandt eleverne. Den 1. torsdag i hver måned holder eleverne fælles frokost. Der er afsat 1 time, således at der er mulighed for at drøfte, hvordan det går rundt omkring.

  Forventninger

  Guldborgsund kommune har en forventning om, at eleverne er:

  • interesserede, aktive, nysgerrige, hjælpsomme og servicemindede.
  • pligtopfyldende og parate til at løse opgaverne og selv tage initiativer.
  • kommer til tiden, deltager i møder, pauser og sociale aktiviteter.
  • udviser den samme adfærd under skoleophold.

  De oplæringsansvarlige forpligter sig til at udarbejde en uddannelsesplan. De skal have tæt kontakt til eleven og sikre en god oplæring og tilhørsforhold til arbejdspladsen. Den oplæringsansvarlige har desuden pligt til at gribe ind så hurtigt som muligt, hvis der er tvivl om opgaveløsning, adfærd eller andet.

  Er du i tvivl eller har du brug for at tale med en anden?

  Din daglige kontaktperson er din oplæringsansvarlige/lederen, som du altid kan gå til, men der er også mulighed for at kontakte

  Elevansvarlig for kontorelever
  Lone Bille
  Mobil 25 18 02 02
  Mail lbi@guldborgsund.dk

  eller

  Tillidsrepræsentanten for HK
  Gitte Kliving
  Telefon 54 73 23 89
  Mail gkl@guldborgsund.dk