Gå til hovedindhold
Sundhed
Sygdom

Kursus for pårørende til mennesker med demens

Guldborgsund Kommune tilbyder et kursusforløb for pårørende til borgere med demenssygdomme, som både giver viden om demens og konkrete redskaber, der kan lette samværet i dagligdagen.

Indhold

  Når et menneske får en demenssygdom forandrer det dagligdagen, både for den der er syg og for den nære familie og venner.

  Mange pårørende yder en stor indsats som omsorgsgivere, men det kan være svært, især hvis man føler, at man mangler viden, eller at man står alene med alt det, der skal gøres.

  Derfor tilbyder Guldborgsund Kommune et kursusforløb for pårørende til borgere med demenssygdomme, som både giver viden om demens og konkrete redskaber, der kan lette samværet i dagligdagen. Der vil også være mulighed for at danne netværksgrupper med andre pårørende, hvor I kan støtte hinanden.

  Kurset består af fire aftener med forskellige temaer.

  Opstart er den 26. september.

  Hvem kan deltage?

  Pårørende til borgere i Guldborgsund Kommune, der har en demensdiagnose.

  Vi ser meget gerne, at flere pårørende fra samme familie deltager i kurset, fx en ægtefælle og et barn eller en nær ven af familien, så I kan støtte hinanden.

  Kurset er gratis, og pårørende behøver ikke at bo i Guldborgsund Kommune.

  Tilmelding

  Tilmelding til kurset skal ske senest den 12. september 2023 til:

  Camilla Buch Christensen, telefon 54 73 24 03 eller på mail: cbc@guldborgsund.dk med oplysninger om navn og telefonnummer.

  Bemærk mailen er ikke sikker/krypteret, hvorfor der ikke må medsendes personfølsomme oplysninger. Blot navn, telefonnummer og evt. antal deltagere.

  Tilmelding gælder hele kursusforløbet, der er ikke mulighed for kun at tilmelde sig til et enkelt tema.

  Hvor og hvornår?

  Kurset holdes på Rådhuset, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Dørene er lukkede, når I kommer, fordi det er uden for rådhusets åbningstid, men demenskoordinatorerne sørger for at lukke jer ind.

  Mødetid er kl. 18.30 – 21.00, så der er god tid til både oplæg og til at stille spørgsmål undervejs, og en pause, hvor man kan lære hinanden at kende.

  NB: Hvis din ægtefælle/samboende er utryg ved at være alene, eller du er bekymret herfor, er der mulighed for afløsning i hjemmet. Kontakt din lokale demenskoordinator.

  Kursets formål

  Formålet med kurset er, at I som pårørende oplever, at I får:

  • Hjælp til at se mennesket bag demenssygdommen og til at se mulighederne i nuet, så I kan hjælpe jeres nærtstående med at bevare livsglæde og selvværd på trods af sygdommen
  • Større viden om demenssygdomme, sygdomsforløb og behandlingsmuligheder
  • Metoder til at kommunikere og være sammen med jeres nærtstående med demens på en anerkendende og positiv måde
  • Mulighed for at tale åbent om de ting, der er svære, med andre, der er i samme situation
  • Støtte til at erkende jeres behov som pårørende, så I kan bede om hjælp, når det er nødvendigt
  • Professionel vejledning og information om kommunens tilbud, fx aflastning, aktivitetsmuligheder og hjælpemidler.

  Kursets indhold

  Kurset består af fire moduler med forskellige oplægsholdere, som vil fortælle om en bred vifte af emner:

  26. september: Hverdagen med demens

  Demenskoordinatorerne fortæller om aktiviteter og samværsformer, der fremmer trivsel og velbefindende for mennesker, der har fået en demenssygdom.

  Demenskoordinatorerne sørger også for, at I kommer godt i gang, hvis der er ønsker om at etablere en eller flere netværksgrupper.

  10. oktober: Demenssygdomme

  Læge Elisabeth Elmo beskriver forskellige demenssygdomme, og hvordan adfærd og behov kan ændre sig i et sygdomsforløb.

  24. oktober: Jura i hverdagen

  Jessica Poulsen, jurist ved Familieretshuset, fortæller om fremtidsfuldmagter og værgemål.
  Demenskoordinatorerne fortæller om ansøgning og visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, ældre- og plejeboliger samt samtykke.

  7. november: Når tabet kommer i etaper - Livet som pårørende

  Når en demensdiagnose bliver stillet, kan man ofte se ind i et langvarigt sygdomsforløb, der er præget af tab af flere og flere færdigheder. Nogle har brugt ordet ”ventesorg” om den sorg, som pårørende til personer med en demenssygdom kan føle.

  Sognepræst Lisbeth Mannerup Nielsen vil fortælle om nogle af de sorger, frustrationer og glæder, man kan opleve som pårørende til en person med demens, og om hvordan livet kan være meningsfuldt, selvom det gør ondt og indimellem kræver hårdt arbejde.

  Guldborgsund Kommunes demenskoordinatorer svarer på de sidste spørgsmål samt evaluerer kurset.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Demensområdet

  Telefon: 54 73 24 00

  Send Digital Post (kræver MitID)