Skip to main content

Kræftrehabilitering

Hvis du har eller har haft kræft, er det godt for dig fortsat at motionere og røre dig.

Dekorativt billede

Indhold

  Trænede du ikke, før du blev syg, kan du roligt gå i gang med det. Lidt er bedre end ingenting. Hvis du ikke har overskud til træning, har det også stor betydning at tænke bevægelse ind i dine daglige gøremål.

  Gennem et kræftrehabiliteringsforløb hos os, kan vi hjælpe dig med det, du har behov for.

  Hvordan kommer jeg med?

  Du kan henvises til kræftrehabilitering i Guldborgsund Genoptræning, hvis du er diagnosticeret med kræft, er i behandling for kræft eller har afsluttet kræftbehandling for mindre end et år siden. Henvisningen får du på en af følgende måder:

  • Via sygehuset, hvor sygehusets læger har vurderet, at du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som de sender til os
  • Via din praktiserende læge, som sender os en elektronisk henvisning til tilbuddet
  • Via ansøgningsskemaet.

  Klik her for at ansøge om træning (nyt vindue)

  Når vi har modtaget din genoptræningsplan, din henvisning eller din ansøgning, vil vi indkalde dig til undersøgelse via e-boks, brev eller telefon.

  Tilbuddet er en del af Region Sjællands Forløbsprogram for kræft.

  Hvad består tilbuddet af?

  Første gang, du kommer hos os, vurderer og undersøger vi dit behov for genoptræning. Du vil blive mødt af en fysio- eller ergoterapeut, der taler med dig om din situation og om dit behov for træning. Terapeuten og du vurderer i samråd, om et af vores tilbud vil kunne gavne dig.

  Vi vil undervejs i dit træningsforløb vejlede dig i, hvordan du kan vedligeholde de færdigheder, som du har opnået gennem træningen. Det er vigtigt, at du deltager aktivt i træningen og laver de hjemmeøvelser, som vi giver dig.

  Vi vil sammen med dig lave en plan for din træning, der kan består af individuel træning og behandling eller holdtræning.

  Der udover tilbydes du forskellige temamøder gennem forløbet.

  Sådan kan et forløb for kræftrehabilitering se ud

  Forløbet for kræftrehabilitering kan bestå af:

  • Træning 2 gange ugentligt á 1 time i op til 12 uger
  • Temamøde hver 2. uge med fagpersoner inden for sundhed
  • Motions Café ved Kræftens Bekæmpelse hver 2. uge.

  Temamøderne kan handle om:

  • Kost og kræft
  • Psykiske reaktioner
  • Arbejdsmarkedsindsats
  • Seksualitet og intimitet
  • Eksistentielle spørgsmål
  • Senfølger efter kræft og behandling
  • Kræft og motion
  • Introduktion til mindfulness v/fysioterapeut/ergoterapeut
  • Information om patientuddannelsen "Lær at tackle"

  Klik på videoen nedenfor for at høre mere om kræftrehabilitering i Guldborgsund Kommune.

  Ved Klodskov

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Guldborgsund Genoptræning

  Telefon: 54 73 22 30

  Send Digital Post (kræver NemID)