Skip to main content

KOL

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og det er en lungesygdom, som rammer ca. 320.000 danskere - kun halvdelen ved, de har den. Det typiske tegn på KOL er hoste og åndenød ved anstrengelse. Åndenøden skyldes, at lungefunktionen er permanent nedsat.

Trappe trin

Indhold

  Vi har et tilbud, som støtter og inspirerer dig, der har KOL til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv, så du bedst muligt kan håndtere din hverdag.

  Du kan finde ud af, om du har KOL ved at få en lungefunktionsmåling hos din læge.

  Klik på linket her til Lungeforeningen for at få mere viden om en lungefunktionsmåling (nyt vindue).

  Læs meget mere om KOL på lungeforeningens hjemmeside ved at klikke på dette link (nyt vindue).

  Hvordan kommer jeg med?

  Du skal have en henvisning for at kunne deltage i tilbuddet om KOL-rehabilitering. Den får du:

  • Via sygehuset, hvor sygehusets læger har vurderet, at du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en genoptræningsplan eller henvisning, som de sender til os.
  • Via din praktiserende læge, som sender os en elektronisk henvisning til tilbuddet.
  • Når vi har modtaget din genoptræningsplan eller din henvisning, vil vi indkalde dig til undersøgelse via e-boks, brev eller telefon.

  Tilbuddet er en del af Region Sjællands Forløbsprogram for KOL.

  Du kan læse mere om forløbet på sundhed.dk ved at klikke på dette link (nyt vindue).

  Hvad består tilbuddet af?

  Forløbet for KOL-rehabilitering består af:

  • Træning 2 gange ugentligt á 1 time i op til 12 uger.
  • Patientuddannelse 1 gang ugentligt á 1 time med tema- og cafémøder med fagpersoner inden for sundhed. Temamøderne ligger i forbindelse med træningen.

  Temamøderne handler om:

  • Hverdagens daglige gøremål
  • Hverdagen med KOL
  • Kost- og rygestopvejledning
  • Lungernes anatomi og funktion
  • Medicinhåndtering og inhalationsteknikker
  • Erfaringer fra tidligere deltagere
  • Information om Lungeforeningens aktiviteter og tilbud i lokalområdet
  • Arbejdsmarked, indsats og sociale rettigheder
  • Krop og intimitet
  • Information om patientuddannelsen "Lær at tackle"

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Guldborgsund Genoptræning

  Telefon: 54 73 22 30

  Send Digital Post (kræver NemID)