Gå til hovedindhold
Gade og vej

Brug af det offentlige rum

Vi understøtter et godt og aktivt byliv for de lokale erhvervsdrivende og andre, som ønsker at benytte det offentlige vejareal samt byens parker, torve og pladser.

Indhold

  Vi ønsker at der er gode muligheder for at bruge byrummet. Der skal være plads til at nyde en kop kaffe på en café, gademusikanter, udstilling af forretningernes varer, hyggelig torvehandel, brændte mandler og alt det, der skaber en god stemning i byerne.

  I forsøget på at skabe et pænt og levende bymiljø, hvor tilgængelighed er i højsædet, og hvor trafikken kan afvikles på forsvarlig vis, er det nødvendigt at opstille nogle klare og enkle regler.

  Brug siden her til at finde information om, hvordan du gør, når du vil bruge det offentlige rum. 

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Køres der for stærkt på din vej?

  Hvis der bliver kørt for stærkt på en vej, kan vi muligvis lave hastighedsdæmpende foranstaltninger, for eksempel vejbump eller chikaner.

  Midlertidig råden over vejareal

  Hvis du har brug for at stille en container, et stillads eller et brændelæs op, eller dit behov drejer sig om eksempel grus, byggematerialer, lift, vejfest, gadefest, skiltning eller loppemarked m.m., og det kun berører en mindre vej i et kort tidsrum, skal du have en tilladelse, inden du må gå i gang.

  Stadeplads - udendørsarrangement - udendørsservering

  Ansøg om stadeplads, alle former for arrangementer der skal foregå på offentlige arealer, samt tilladelse til udeservering her.

  Gravetilladelse

  Hvis du som ledningsejer, bygherre eller entreprenør ønsker at grave i en offentlig vej eller en privat fællesvej i by og bymæssigt område, skal du søge vejbestyrelsen/vejmyndigheden om tilladelse, før du begynder arbejdet.

  Skal jeg beskære min hæk og mine træer?

  Ja, du skal. Og her kan du se, hvor god plads der skal være over fortov og vej:

  Skal jeg renholde mit fortov?

  Ja, du skal. Når du ejer en ejendom, har du pligt til at renholde fortove og stier. Du er forpligtet til at fjerne ukrudt, feje, fjerne affald samt at renholde grøfter, nedløbsriste og lignende for alt der kan hindre vandets frie løb.

  Skal jeg rengøre vejen og retablere vejrabatten når jeg har arbejdet?

  Ja, du skal. Kørebanen skal rengøres straks, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der skiltes/afmærkes. Skader på vejrabatten skal repareres af skadevolder, for skadevolders regning, så hurtigt som muligt.

  Udlån af flag

  Til formålet har vi danske flag. Flagene er til en 5-meters flagstang.

  Opsætning af plakater

  Om opsætning af valgplakater og andre plakater.

  Etablering eller ændring af indkørsel

  Hvis du skal etablere en ny adgang (ind- og udkørsel) eller ændre den nuværende adgang fra din private ejendom til vejen, skal det godkendes af os. Det er for at sikre, at adgangen udføres trafikalt forsvarligt.

  Oversigtsareal

  På en ejendom kan der være tinglyst servitut om oversigtsareal. Det vil sige at på oversigtsarealet må beplantning, skilte, reklamer, bebyggelse og lignende maksimum have en højde på 1 m over vejens niveau. Dette er for at sikre trafikken fri oversigt.