Gå til hovedindhold

Opsætning af plakater

Om opsætning af valgplakater og andre plakater.

Indhold

  Valgplakater

  Der skal ikke længere søges om tilladelse til ophængning af valgplakater, men reglerne i vejloven og privatvejsloven skal overholdes. Vejdirektoratet har udarbejdet en vejledning som Guldborgsund Kommune følger (se link nederst på siden).

  Vejmyndigheden eller politiet kan straks nedtage valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden. Det vil sige ved ophængning på broer, ind over vejarealer, i lyskryds og foran afmærkning.

  Disse bestemmelser gælder kun for vejarealer. Der må således ikke sættes plakater op på private arealer, herunder private fællesveje uden ejers tilladelse, teknikskabe eller på andre kommunale arealer der ikke er vejareal, fx haller, skoler, institutioner, m.m.

  Plakater må ikke ophænges på private master uden tilladelse fra masternes ejer.

  Ved nedtagning af plakater skal alle materialer der er anvendt til ophængningen fjernes.

  Andre plakater

  Normalt giver vi ikke tilladelse til opsætning af plakater på vejarealerne. Trafikanter kan få afledt deres opmærksomhed af plakaterne, og risikoen for trafikulykker bliver større.

  Vi giver tilladelse til cirkusplakater og kampagner for trafiksikkerhed, og i særlige tilfælde til lokale organisationer.

  I hvert enkelt tilfælde skal der søges om tilladelse hos os.

  Vi følger i alle tilfælde de generelle regler for opsætning af plakater. Konstaterer vi, at der hænger plakater på vejarealerne uden vores tilladelse eller i strid med reglerne, bliver de taget ned. Plakaterne vil bliver opbevaret på Entreprenørvirksomhedens materielplads i en måned. Er de herefter ikke afhentet, smides de ud.

  Ansøg om tilladelse til opsætning af plakater (nyt vindue)