Gå til hovedindhold

Oversigtsareal

På en ejendom kan der være tinglyst servitut om oversigtsareal. Det vil sige at på oversigtsarealet må beplantning, skilte, reklamer, bebyggelse og lignende maksimum have en højde på 1 m over vejens niveau. Dette er for at sikre trafikken fri oversigt. 

Indhold

    Oversigtsarealet må ikke anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende uden kommunens tilladelse.

    Hvis ejeren af en ejendom, hvor der er tinglyst oversigt, ikke følger vores anmodning om at sikre oversigten på de tinglyste arealer, for eksempel ved beskæring af beplantning, fjernelse af skilte eller andet, kan vi udføre det nødvendige arbejde for grundejerens regning.