Gå til hovedindhold

Parkering og parkeringsafgift

Om parkering, parkeringstilladelse, parkeringsafgift, parkeringsapp, parkeringskort og parkeringslicens i Guldborgsund Kommune

Parkeringsskilt

Indhold

  Hvor kan man parkere?

  Vi kender det alle sammen. Det er ikke altid let at finde en parkeringsplads, når man første gang kommer til en ny by.

  Men det har vi gjort noget ved. Alle kan nemlig via en app til telefonen få vist den nærmeste parkeringsplads i kommunen. Og det er ikke kun parkeringspladser appen hjælper med. Den kan også vise: 

  • Offentlige toiletter
  • Seværdigheder i kommunen

  Lige nu viser appen de p-pladser, vi som kommune administrerer. Men vi arbejder på at alle offentlige p-pladser kommer med. For 4 af de centralt beliggende pladser kan du endvidere, med en farvekode, se status på frie pladser.

  Du finder appen i den app-butik, du plejer at bruge. Søg efter: Parkering Guldborgsund. Appen er både på dansk, tysk og engelsk.

  Som firma eller privatperson kan du søge om en parkeringstilladelse i forbindelse med arbejder på en ejendom, flytning og lignende. 

  Parkeringstilladelse kan udstedes til at parkere hvor der normalt ikke må parkeres. Det kan eksempelvis være ud over den tilladte parkeringstid ved tidsbegrænsning, eller hvor der er parkeringsforbud.

  Hvem kan søge?

  Parkeringstilladelsen kan ansøges af erhvervsdrivende, der har brug for at parkere nær arbejdsstedet mens en opgave løses, der skal bygges eller ved flytning og lignende. 

  Parkeringstilladelsen udstedes kun til private i forbindelse med flytning, hvor eneste mulighed for at parkere er, hvor der er tidsbegrænsning, eller hvor der er parkeringsforbud.

  Hvordan gør jeg?

  Du indsender oplysning om:

  • firmanavn, adresse og telefonnummer,
  • navn og telefonnummer på føreren af bilen,
  • bilens registreringsnummer,
  • hvilken periode tilladelsen skal dække, og
  • adresse eller tidsbegrænset p-plads, hvor bilen skal parkeres.

  til os. Se kontaktoplysninger nederst på siden. 

  Når vi har modtaget dine oplysninger, fremsender vi en parkeringstilladelse inden for 5 arbejdsdage.

  Som beboer kan du søge om en særlig licens til at parkere i Nykøbing midtby. 

  Vores parkeringslicens giver dig ret til at parkere tidsubegrænset på de særligt afmærkede parkeringspladser her:

  • Rådhusgården: Den offentlige del af parkeringspladsen bag Østergågade 11-15.
  • Skolegade: Den offentlige parkeringsplads med adgang fra Skolegade, på hjørnet af Skolegade og Dronningensgade.
  • Nørregade: Den offentlige parkeringsplads mellem Nørregade og Søndergade.

  Tilladelsen giver ikke fortrinsret til parkering, og man har heller ikke ret til at reservere bestemte parkeringsbåse.

  Hvordan gør jeg?

  Hvis du ønsker at erhverve licens til at parkere i Nykøbing F. bymidte, skal du først og fremmest opfylde vores Vilkår for erhvervelse og brug af parkeringslicens (nyt vindue).

  Opfylder du vilkårene, kan du ansøge om parkeringslicens. Bemærk, at der undervejs i forløbet skal vedlægges en kopi af registreringsattesten på den bil der ønskes licens til.

  Ansøg om parkeringslicens (nyt vindue)

  Du vil herefter modtage en opkrævning på 500,00 kroner. Når beløbet er indbetalt, får du tilsendt parkeringslicensen.

  Såfremt du vælger ikke at indbetale det opkrævede beløb, vil du – når betalingsfristen er udløbet – få tilsendt til kreditnota, og vi betragter herefter din ansøgning om parkeringslicens som frafaldet.

  For at sikre en god fremkommelighed, herunder mulighed for at finde en offentlig p-plads i nærheden af bestemmelsesstedet, er der indført parkeringsrestriktioner på nogle p-pladser - fortrinsvis i bymidter.

  Vores p-vagt har til opgave at sørge for, at standsning og parkering på veje og p-pladser ved sygehus, indkøbscentre, arbejdspladser og beboelsesområder fungerer på bedste måde og i overensstemmelse med de gældende regler.

  Der er parkeringslempelser for biler med parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer.

  Betingelser

  Betingelsen for at benytte de reserverede p-pladser er, at bilen er forsynet med et parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer. Kortet skal ligge synligt i bilens forrude.

  Ønsker man et parkeringskort, skal man kontakte Danske Handicaporganisationers Brugerservice på telefon 36 75 17 93 i tidsrummet klokken 10.00-12.00.

  Parkeringskortet giver følgende rettigheder

  • Parkering i indtil 15 minutter på steder hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud, og gågader i det omfang ærindekørsel er tilladt.
  • Parkering i max. 1 time på steder, hvor der er 15 eller 30 minutters parkering tilladt, medmindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. I givet fald skal dette følges, og p-skiven indstilles.
  • På steder med 1, 2 eller 3 timers tilladt parkering kan der parkeres ubegrænset.
  • Ved parkering på betalings-parkeringspladser kan der parkeres gratis og ubegrænset.

  Vi har regler for tomgangskørsel. De gælder i hele kommunen.

  Reglerne er lavet for at begrænse motordrevne køretøjer i at holde med motoren i gang.

  Find reglerne her (nyt vindue).

  Afgiften for at parkere ulovligt er for tiden 510 kr.

  Afgiften for at parkere ulovligt på handicappladser eller foran ind- og udkørsel er for tiden 1.020 kr.

  Betaling af en pålagt afgift skal ske inden 7 dage via Netbank eller i Postbutik. Ved manglende betaling udsendes først en påmindelse. Hvis betaling stadig mangler, udsendes der en rykker med et gebyr på 250 kr.

  Læs mere om parkeringsafgift på borger.dk (nyt vindue).

  Klager behandles kun ved digital henvendelse. Vil du klage over en pålagt afgift, kan du gøre det her: 

  Klage over parkeringsafgift (nyt vindue)

  I klagen skal du forklare, hvorfor du mener, at parkeringsafgiften er uberettiget. Det er ærgerligt at få en p-afgift, men det kan selvfølgelig ikke bruges som begrundelse for at indsende en klage.

  I klagen bedes du anføre parkeringsafgiftens løbenummer og/eller køretøjets registreringsnummer samt klagers navn og adresse.

  Jævnfør Færdselslovens § 121, stk. 2, kan afgørelsen i forbindelse med indsigelsen ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.

  Links

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkering

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver MitID)