Gå til hovedindhold
Parkering

Bekendtgørelse vedrørende parkering m.v. i Guldborgsund Kommune

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, jf. § 92c, stk. 4 Lov om offentlige veje § 90, stk. 2, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b, bestemmes med samtykke fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi følgende:

Indhold

  Anvendelsesområde

  § 1

  Bekendtgørelsen gælder standsning og parkering på offentlig vej og privat fællesvej i Guldborgsund Kommune i tættere bebyggede områder afgrænset af byzonetavler (E55).

   

  Generelle bestemmelser

  § 2

  Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame.

   

  Parkering på afmærkede parkeringspladser

  § 3

  På parkeringspladser er det forbudt at parkere:

   

  Stk. 1. Køretøjer og påhængskøretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg.

  Nævnte køretøjer henvises til de særligt for disse afmærkede parkeringspladser i:

  Nykøbing F, Randersvej (k)

  Systofte Skovby, Stubbekøbingvej (k)

  Sundby, Industriparken (k)

  Nysted, Egevænget

  Kettinge, Kettingevej 78

  Sakskøbing, Elvej (k)

  Nørre Alslev, Hartvig Jensensvej (k)

  Eskilstrup, Johs. Haresvej (k)

  Stubbekøbing, Tuemosevej

  Stubbekøbing, Rødemosevej

  Horbelev, Torvegade (k)

  Horreby, Bygmarken

  Horreby, Nykøbingvej 198B

  (Se pladser på kort her. Pladser hvor køleaggregat må benyttes er markeret med (k) i listen og grøn på kort)

   

  Stk. 2. Campingvogne i tiden fra kl. 23.00 til kl. 06.00.

  Stk. 3 Trailere, der ikke er monteret på køretøj.

   

  Parkering uden for afmærkede parkeringspladser

  § 4

  Biler med en tilladt totalvægt under 3.500 kg og påhængsvogn, må standses eller parkeres delvist på fortov i køretøjets længderetning med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul på fortovet, såfremt det er muligt at passere og ikke er til fare eller væsentlig ulempe.

   

  § 5

  På vej er det forbudt at parkere:

   

  Stk. 1 Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg.

   

  Stk. 2 Påhængskøretøjer, herunder campingvogn, påhængsvogn, trailer, sættevogn og påhængsredskaber over 2.000 kg, i mere end 3 timer.

   

  Stk. 3 Påhængskøretøjer, herunder campingvogn, påhængsvogn, trailer, sættevogn og påhængsredskaber under 2.000 kg, i mere end 24 timer.

   

  § 6

  Ved overtrædelse af denne Bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af Færdselsloven § 121 og 122a.

   

  § 7

  Denne bekendtgørelse træder i kraft fra 1. maj 2021.

  Stk. 1. Bekendtgørelse vedrørende parkering m.v. i Guldborgsund Kommune af 1. december 2016 ophæves.

   

  For Guldborgsund Kommune, den 19. april 2021

   

  Peter Bring Larsen
  Formand for
  Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

   

  Christian Refstrup
  Direktør Teknik og Miljø

   

   

   

  Parkering og parkeringsafgift

  Om parkering, parkeringstilladelse, parkeringsafgift, parkeringskort og parkeringslicens i Guldborgsund Kommune

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkering

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Email: trafik@guldborgsund.dk

  Send sikker post (kræver MitID)