Gå til hovedindhold
Gade og vej
Trafik

Regulativ om begrænsning i adgangen til at lade motoren være i gang i holdende, motordrevne køretøjer

I medfør af §§ 16 og 17 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter fastsættes følgende regulativ. Regulativet er gældende for hele Guldborgsund Kommune.

Indhold

  §1

  Stk. 1. Motoren i et holdende, motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

  Stk. 2. Den i stk. 1 anførte begrænsning gælder også for benzin- og dieseloliedrevne forvarmere.

  Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1. finder ikke anvendelse, hvis:

  • det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø
  • det er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning
  • det drejer sig om udrykningskøretøjer med lyssignal i gang
  • komprimering af affald foregår
  • trykluft produceres
  • motoranvendelse, er nødvendig for at sikre tilstrækkelig varme til, at køretøjets ruder er dug- og isfri, inden kørsel påbegyndes
  • motoranvendelse, er nødvendig for at tilvejebringe og vedligeholde komfortabel kabinevarme i køretøjer, som er godkendt til erhvervsmæssig personbefordring, under disses ophold på faste holdepladser og under ventetid på kunders adresse
  • det drejer sig om ambulancer og andre køretøjer, hvor hensynet til passagerernes helbred nødvendiggør opvarmning
  • motoranvendelse er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motoren.

  §2

  Overtrædelse af bestemmelserne i §1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

  §3

  Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 2007 og samtidig ophæves de tomgangsregulativer, som var gældende i de gamle Nykøbing Falster og Nysted kommuner.

   

  For Guldborgsund Kommune, den 24. maj 2007

  Henning Kamper
  Formand for Udvalget for Teknik og Miljø
  Bruno Andersen
  Teknik- og miljødirektør

   

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkering

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Email: trafik@guldborgsund.dk

  Send sikker post (kræver MitID)