Gå til hovedindhold

Trafikinformation - Royal Run 29. maj 2023

I forbindelse med Royal Run 2. pinsedag 2023 vil der være store ændringer i trafikken i Nykøbing og Sundby.

Indhold

  Generel trafikinfo

  Broen er åben for trafik på dagen! Broen bliver delt op på midten, så der på sydsiden af broen, vil køre biler med et spor i hver retning. På nordsiden vil løberne løbe i to retninger, og du kan krydse broen til fods eller på cykel. 

  Alle løbsruterne vil være spærret for trafik, med enkelte undtagelser i Sundby og et enkelt sted på Østerbro. 

  Du kan se mere under de enkelte byområder.  

  Ruterne kan du se digitalt på Royal Runs hjemmeside

  Kort viser ruterne. Har du svært ved at se kortet, kan du kontakte vores trafiktelefon: 25 18 29 00

  Der sker ændringer på fire busruter på dagen: 701, 702, 737 og 740.

  Rute 701:

  Linje 701 kører ikke på dagen. 

  Rute 702

  Linje 702 kører ikke fra Middelaldercentret og til Guldborgsund Centret fra kl
  11:30 til kl 17:30.
  Det betyder, at bussen ikke betjener stoppestederne Middelaldercentret, Guldborgvej, Hamborgskovvej 16,
  Sundby Alle 45, Snebærvej, Erbovænget, Eggertsvej, Toftevej,
  Sundtoften og Guldborgsund Centret.


  Ændringen gælder fra klokken 11:30 til 17:30.

  Rute 737 og 740

  Linje 737 og 740 kører ikke den normale rute ad Prinsholmvej. Det gælder i begge retninger.
  Det betyder, at bussen ikke betjener stoppestederne Enighedsvej, Gedservej, Hasseløvej og
  Overgade.
  Linje 737 og 740 kører i stedet ad Gedser Landvej hvor der er opstillet midlertidige stoppesteder ud for Silvan.
  Ændringerne gælder fra klokken 7:00 til 21:30.

   

  Info til dig, der bor:

  Hele det skraverede område på kortet vil være spærret for kørsel fra klokken 8 - 21. 

  Det betyder, at du ikke kan komme til og fra din ejendom i bil, hvis du bor indenfor det område. 

  Kortet viser det område, der mellem klokken 8 - 21 er afspærret i forbindelse med Royal Run. Kan du ikke se kortet, eller har spørgsmål er du velkommen til at ringe til vores trafiktelefon på nummer: 25 18 29 00

  Det skraverede område er spærret for trafik, mens den blå streg viser one mile-ruten. 

  Parkering 

  På dagen fra 8-21 vil der være parkeringsforbud på alle løbsvejene og enkelte sideveje. 

  Det betyder, at du ikke kan parkere din bil på vejen, hvis du bor på:

  • Vestensborg Alle (fra Torvet og ned til lyskryds v/ Engboulevarden) 
  • Grønttorvet 
  • Rosenvænget (fra nr. 3 til 30) 
  • Nygade 
  • Voldgade 
  • Markedsgade 
  • Klosterstræde 
  • Store Kirkestræde
  • Langgade  
  • Frisegade 
  • Strandgade (fra Frisegade og ned til Fejøgade) 
  • Fejøgade 
  • Havnepladsen 
  • Østergågade

  Øvrige veje i det skraverede område, må du gerne parkere på, men vær opmærksom på at du altså ikke kan køre ud af området i tidsrummet. 

  Hvis du har brug for at køre i din bil på dagen, anbefaler vi, at du parkerer et af følgende steder inden klokken 8 på løbsdagen. 

  • På offentlig p-plads på Nørregade, hjørnet af Skolegade og Dronningensgade eller Rosenvænget.

  Hvis du ikke skal bruge din bil, kan du indtil videre parkere den her inden klokken 8:

  • Netto ved havnen (parkering fra søndag klokken 19)
  • Kvicklys grønne parkeringsplads.

  Vi arbejder på at få flere parkeringspladser tilføjet til listen. 

  OBS. På dagen gælder de normale parkeringsrestriktioner ikke, på de pladser vi henviser til, men vær opmærksom på de træder i kraft igen ved midnat natten til tirsdag 30. maj. 

  Ambulance og andre redningskøretøjer vil altid kunne komme til og fra vejene i området.

  Bor du på Slotsgade, Langgade og Frisegade?

  De tre gader vil fortsat være spærret for trafik tirsdag 30. maj på grund af tilsyn med rendestensbrønde og stikledninger. Vejene bliver åbnet, som arbejdet skrider frem.

  I tidsrummet fra klokken 8 - 20 vil du ikke kunne komme til og fra din ejendom i bil, hvis du bor på en af nedenstående veje:

  • Østerbrogade (fra Voldgade til Østre Alle/Gedservej) 
  • Kirkegårdsvej 
  • Lønhusene
  • Overgade 
  • Nedergade 
  • Gedservej 5-77 og 2-18 (+ sukkerfabrikken) 
  • Østerbrogade 4-10 

  Parkering:

  På dagen fra klokken 8 - 20 vil der være parkeringsforbud på alle løbsvejene. 

  Det betyder, at du ikke kan parkere din bil på vejen, hvis du bor på:

  • Østerbrogade nummer 5 - 33
  • Gedservej fra Østerbrogade til Overgade 
  • Overgade

  På nedenstående veje bliver der ændret ensretning, så du kan komme til og fra din ejendom på dagen:

  • Fromsgade 
  • Monradsgade 
  • Fr. VII’s gade

  Prinsholmvej

  Prinsholmvej er på dagen spærret efter Enighedsvej, bortset fra beboerkørsel til og fra Cypernvej/Kretavej. Her vil der være mulighed for at køre ind og ud via Overgade - Prinsholmvej, det vil desuden være muligt at komme til Lergravens Sejl- og Fiskeriklub. 

  Kortet viser hvilket område, der er påvirket på Østerbro. Samme info fremgår af tekst.

  Både 5 km og 10 km-ruten kommer forbi Østerbro via den røde linje. Det betyder at beboere indenfor den røde streg ikke kan komme til og fra deres ejendom i bil. 

  Ambulance og andre redningskøretøjer vil altid kunne komme til og fra vejene i området.

  10 kilometer-ruten kommer igennem en del af Sundby. Det giver flere ændringer i trafikken mellem klokken 12.30 til 16.30. 

  Kortet viser ruten igennem Sundby. I brødteksten på siden kan du læse, hvilke veje der bliver påvirket af løbet.

  Den grønne linje på kortet markerer den del af 10 kilometer-ruten, der går gennem Sundby. 

  Bor du på en af følgende veje, skal du være opmærksom på, at du i det tidsrum ikke kan komme til og fra din ejendom i bil:

  • Kildegaardsvej 
  • Dyssevænget 
  • Sundby Alle er spærret fra Guldborgvej frem til Hamborgskovvej 
  • Guldborgvej er spærret fra rundkørsel til Sundby Alle -  OBS. Sundtoften og Kystparken kan køre ud via Guldborgsundcentret men ikke ind igen. 
  • Dæmningen og Færgegården
  • Linde Alle v/ Sundskolen og Aktivitetscenteret Lindehaven

  Bemærk: Er din vej ikke på listen, kan du komme til og fra din ejendom i bil, da vi ikke spærrer alle løbsveje helt af i Sundby, men forvent ekstra rejsetid. 

  Kort viser hvordan kørslen påvirkes. Infoen på kortet findes også som tekst på siden.

  På kortet kan du se, hvordan trafikken afvikles omkring løbsvejene. Sundby Alle ensrettes i retning fra Hamborgskovvej mod/til Linde Alle. Sundby Alle fra Hamborgskovvej til Guldborgvej spærres helt. Vær opmærksom på at der ikke er udkørsel fra Linde Alle til Guldborgvej. Udkørsel sker i stedet via sluse ved Sundby Alle. 

  Guldborgsundcenteret

  • Ind- og udkørsel til Guldborgsundcenteret kan kun ske via lyskrydset på Brovejen

  Parkering

  På dagen fra 12.30 - 16.30 vil der være parkeringsforbud på alle løbsvejene. 

  Det betyder, at du ikke kan parkere din bil på vejen, hvis du bor på:

  • Guldborgvej fra rundkørsel til Sundby Alle
  • Sundby Alle
  • Linde Alle fra Guldborgvej til Sundby Alle

  Omkørsel

  OBS. Tilkørsel til store dele af Sundby skal ske via omkørsel Sakskøbingvej, Toreby Vestergade og Guldborgvej grundet ensretning på Sundby Alle. 

  Ambulance og andre redningskøretøjer vil altid kunne komme til og fra vejene i området

  Trafikken nord for det skraverede område bliver kun i mindre grad påvirket. 

  Ruterne går ikke igennem området, og derfor kan alle køre til og fra deres ejendom i bil, men vær opmærksom på:

  • Ensretning ophæves på Slotsgade, så man på dagen kan køre i begge retninger.
  • Samtidig indføres parkeringsforbud i Slotsgade. 

  Indenfor det skraverede felt er trafikken påvirket på dagen mellem 8 - 21. Læs mere under Nykøbing Midtby. 

  Kom godt til og fra løbet

  Bor du i byen, opfordrer vi dig til at gå eller cykle til løbet, da vi forventer et stort pres på de offentlige parkeringspladser på dagen. 

  På cykel

  Der er indrettet ekstra cykelparkering på p-pladsen ved Netto på Vestensborg Alle, hvis du vil tæt på startområdet. Vil du tæt på målområdet, er der lavet plads til cykelparkering ved Bonus-tanken på Fejøgade. 

  Offentlig transport

  Hvis du bor længere væk end cykelafstand, opfordrer vi dig til at komme til byen med offentlig transport, hvis du har muligheden. 

  Stå af på Nykøbing Falster Station og følg Engboulevarden til Vestensborg Allé - så ankommer du til startområdet. Der er guider på stationen, der kan hjælpe dig godt videre. 

  I bil

  Skal du afsted i bil, så orienter dig om trafiksituationen og kør hjemmefra i god tid. Når du nærmer dig byen, kan du følge skilte, der henviser til parkering. Vi forventer stort pres på parkeringspladserne, så tag gerne cyklen, hvis du kan, så kan du komme helt tæt på start og parkere cyklen ved Netto på Vestensborg Alle 

  Kort viser parkeringsoverblik

  Parkering

  Parkering øst: Ankomst til parkeringsområderne sker via Skovalleen, hvorefter der vil være skilte og frivillige ved de forskellige pladser til at guide.  

  Parkering vest: Ankomst til parkeringsområderne sker via Gaabensevej, hvorefter der vil være skilte og frivillige ved de forskellige pladser til at guide.

  På løbsdagen ophæves de sædvanlige parkeringsrestriktioner på de pladser, som henvises til, og du kan derfor parkere i et ubegrænset tidsrum på dem alle. Vær dog opmærksom på at restriktionerne igen træder i kraft ved midnat. 

  obs. Der er tilføjet parkering på det gamle atletikstadion og på Kvicklys tagparkering, siden de første kort, vi har offentligt. 

  Handicapparkering 

  Køretøjer med handicapparkeringskort kan parkere i Rådhusgården. Der er indkørsel via Engboulevarden -> Skolegade -> Dronningensgade.