Gå til hovedindhold

Mål relevante for Teknik & Miljø

Her er fokuseret på de verdensmål, der er relevante for Center for Teknik & Miljø, og ikke alle verdensmål er relevante for afdelingen, ligesom nogle projekter og indsatser vil kunne overlappe og dermed tilhøre mere end et mål.

Ved Klodskov

Indhold

  De mål der er i fokus er følgende:

  FN’s mål skal sikre bæredygtig adgang for forvaltning af vand og sanitet.

  I Guldborgsund Kommunes arbejdes der med at sikre vores grundvand og dermed vores drikkevand. Guldborgsund forsyning står for forvaltning og løbende kontrol af vandet.

  Klik her for at læses mere på Guldborgsund forsynings hjemmeside.

  FN’s mål skal sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

  I Guldborgsund Kommune arbejdes der med at sikre vedvarende energikilder i form af vindmøller og solceller. Der arbejdes også med miljørigtigt brændstof til kommunens transport opgaver på Bioøkonomisk vækstcenter Guldborgsund.

  Bæredygtigt brændstof

  Guldborgsund Kommune arbejder blandt andet for at sikre bæredygtigt brændstof til deres transportopgaver. Bioøkonomisk vækstcenter Guldborgsund undersøger om det er muligt at producere brint til brændstof af overskudsstrøm fra vindmøller.

  Klik her for at læse mere om projekterne og om Bioøkonomisk vækstcenter Guldborgsund på deres hjemmeside.

  Vindmøller

  Guldborgsund kommune arbejder på at benytte vedvarende energikilder som et led i deres bæredygtighedsplan.

  Klik her hvis du vil læse mere om kommunens vindmølleplan, retningslinjer, opsætning samt lovgivning.

  Klik her for at læse om små vindmøller til husstande.

  FN’s mål skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

  I Guldborgsund Kommune arbejdes der med at sikre bæredygtig offentlig transport, gøre kommunens interne og eksterne transport bæredygtig, sikre skoletrafikken og for yderområderne og arbejde med at gøre Guldborsund Kommune til en attraktiv cykeldestination, også for cykelturister.

  App'en Naturlandet Lolland-Falster kan vise ruter til vands eller lands, og kan hentes i App Store eller Google Play.

  Klik her for at se www.naturlandet.dk

  FN’s mål skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

  I Guldborgsund Kommunes arbejdes der med at øge naturens anvendelse for turister og til friluftsliv. Lindholmområdet skal gøres grønnere, der skal ske bæredygtig byudvikling og landdistrikterne skal ligeledes forvaltes bæredygtigt. Naturens skal tænkes ind i skolerne og Sundskolen skal være en FN skole.

  Bæredygtig byudvikling

  Guldborgsund kommune vil tilpasse byerne til fremtiden så de er tidssvarende. Byen skal udvikles så der for eksempel er plads til studieboliger og forskellige faciliteter.

  Klik her for at læse mere om de forskellige former for boligbebyggelse.

   

  FN's mål skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

  I Guldborgsund Kommune forvaltes affald af REFA, virksomheder skal overholde krav og være uafhængige af fossile brændstoffer og spildevand skal forvaltes ansvarligt.

  Affald

  Guldborgsund Kommune har besluttet sin egen arbejdsplan om bæredygtighed i forbindelse med affald. Dagrenovation, sortering og lignende bliver forvaltet af REFA.

  Klik her for at læse kommunens affaldsplan.

  Klik her for at læse mere om renovationsvirksomheden REFA.

  Spildevand

  Guldborgsund kommune støtter at skille sig af med spildevand på en ansvarlig måde, og sørge for genbrug af vandet hvis det er muligt.

  Klik her for at læse Guldborgsunds spildevandsplan.

  Virksomheder

  Guldborgsund Kommunes virksomheder skal naturligvis overholde de krav der er om bæredygtighed i forhold til miljø og udledning, samt bestå miljøtilsyn. Derudover støtter Guldborgsund ikke længere virksomheder der tjener penge på udvinding af fossile brændstoffer.

  Klik her for at læse mere omkring virksomheder og miljø.

  Klik her for at læse en artikel om beslutningen om at stoppe investeringen i fossile brændstoffer.

  FN's mål skal sørge for at vi handler hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

  I Guldborgsund Kommune skal vi sørge for klimatilpasning af byer og land. Vi skal sikre afledning af regnvand, eftersom, der forventes større mængder. Vi skal også passe på vores vandløb og økosystemerne. Derudover skal vi ændre adfærd internt i kommunen med forskellige tiltag.

  Afledning af regnvand

  Klimaforandringerne bringer en del konsekvenser med sig, som for eksempel store mængder regnvand. I Guldborgsund er vi nødt til at have en lokal plan for afledning af regnvand.

  Klik her for at læse Guldborgsunds plan for klimatilpasning og afledning af regnvand.

  Klima

  Guldborgsund Kommune vil gerne passe på klimaet, men det er også vigtigt at vi er parat til konsekvenserne for eksempel ved at sikre klimatilpasning.

  Klik her for at læse klimatilpasningsplanen for Guldborgsund Kommune.

  Klik her for at læse mere om klimatilpasning for borgere, kommuner og virksomhedsejere.

  Vandløb

  Guldborgsund Kommune skal sikre vandløb ikke løber over deres bredder, for eksempel ved øget vandstand og øget regnvand. Derudover skal vi også sikre økosystemet i vores vandløb.

  Klik her for at læse mere om vandløb i Guldborgsund.

   

  FN's mål skal bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer.

  I Guldborgsund Kommune skal vi sikre at vores badestrande fortsat er af god kvalitet. Derudover skal vi sikre gode og bæredygtige forhold for fiskeriet og øvrigt havbrug.

  Badevand

  Guldborgsund Kommune har gode strande med godt badevand. Vi skal derfor fortsat sikre sundheden i vores badevand, også i forhold til turismen.

  Klik her for at læse mere om Guldborgsunds badevand.

  Fiskeri og havbrug

  Guldborgsund Kommune har indgået samarbejde med Fishing Zealand, og arbejder for bæredygtigt lystfiskeri og forbedret vandkvalitet.

  Klik her for at læse mere om Fishing Zealand og deres projekter.

  Klik her for at læse om havbrug i Guldborgsund.

  FN's mål skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

  I Guldborgsund Kommune arbejder vi med forvaltning af naturen, bæredygtigt landbrug, beskyttelse af vores kyster, jordforurening, vores havne og øge antallet af stisystemer og naturområder. Derudover har vi tre store naturprojekter.

  De store naturprojekter - Bøtøskoven, Horreby Lyng og Naturlandet

  Guldborgsund Kommune har tre store naturprojekter i gang. Det drejer sig om naturgenoprejsning, tilpasning og samtidig tilgængelighed for borgerne.

  Klik her for at læse mere om projektet i Bøtøskoven.

  Klik her for at læse mere om projektet Horreby Lyng.

  Klik her for at læse mere om Naturlandet.

  Havnene - Nykøbing F, Stubbekøbing og Sakskøbing

  De tre store havne i Guldborgsund kommune byder på unikke muligheder. Kommunen vil udvikle og tilpasse havnene bæredygtigt til fremtiden.

  Klik her for at læse mere om havne i Guldborgsund.

  Klik her for at læse mere om havne i Region Sjælland.

  Jordforurening

  Jordforurening skal for så vidt muligt altid undgås. Guldborgsund kommune skal sørge for bæredygtighed og undgå forurening, men hvis uheldet er ude, bliver der ryddet op.

  Klik her for at læse mere om jordforurening i Guldborgsund.

  Klik her for at læse om retningslinjerne for jord og jordforurening i Guldborgsund.

  Kystbeskyttelse

  Guldborgsund Kommune har mange kilometer kystlinje der er udsat for forandringer, blandt andet på grund af klimaforandringer. Det er derfor vigtigt at der bliver passet på økosystemerne og naturen omkring kysterne.

  Klik her for at læse mere om kystbeskyttelse i Guldborgsund.

  Landbrug

  I Guldborgsund Kommune skal landbruget tilpasses miljøet, og sikre en ens produktion uden at skade miljø, vand eller lignende.

  Klik her for at læse mere om landbrug i Guldborgsund.

  Naturforvaltning

  Guldborgsund Kommune tager sig at forvaltning af naturen. Det sikre at naturen er tilgængelig for alle, uden at man risikere at skade naturen eller økosystemerne.

  Klik her for at læse mere om Guldborgsunds grønne områder og tilgængelighed.

  Klik her for at læse naturstrategien for Guldborgsund kommune.

  Stisystemer og naturområder

  Guldborgsund Kommune anlægger mange stisystemer i de offentlige naturområder der øger tilgængeligheden for alle, men samtidig undgår at skade naturen og beskytter de fredede områder.

  Klik her for at læse mere om fredede områder i Guldborgsund.

  Klik her for at læse mere om beskyttede områder i Guldborgsund.