Gå til hovedindhold

Frikommune

Som en del af regeringens frikommuneforsøg ll er Guldborgsund Kommune frikommune i netværk sammen med Gladsaxe og Ikast-Brande kommuner under temaet ’Børn som vores vigtigste ressource’.

Hesnæs strand

Indhold

  Det betyder, at vi som kommune inden for dette tema har haft mulighed for at søge om fritagelse fra gældende love og regler eller anmode om nye lovhjemler. Dette har resulteret i 8 konkrete frikommuneforsøg i Guldborgsund Kommune, som nu er ved at blive gennemført i praksis. Fritagelserne og de nye lovhjemler er gældende til og med 31. december 2021.

  At være frikommune handler grundlæggende om at udfordrer de lovgivningsmæssige barrierer – og på den måde skabe nye muligheder og bedre forudsætninger for vores børn og unge. Dette understøtter både det enkelte barns kompetencer og udviklingsmuligheder – og har direkte betydning for sammenhængskraften og de ressourcer der er til stede i vores fælleskaber.

  Fælles for alle de konkrete forsøg er en regelforenkling med fokus på omfanget af proces- og dokumentationskrav i lovgivningen – lige som de også understøtter en tilgang, hvor tillid til fagligheden hos medarbejderne og det tværgående, helhedsorienterede perspektiv på indsatserne er helt centralt.

  Læs mere om de konkret forsøg under temaerne, som finder nedenfor.

  Fra nationale test og prøver til særlig individuel vurdering

  Vedtægt

  Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7. klasse


  Vedtægt

  Fleksibilitet i den praktisk / musiske fagblok


  Vedtægt

  De kreative fag som driver for øget trivsel


  Vedtægt

  Fleksible læringsmiljøer – udvikling af klassebegrebet i folkeskolen


  Vedtægt

  Relation frem for dokumentation – samtaler, inddragelse og opfølgning


  Vedtægt
  Evaluering

  Aktivering og beskæftigelsestilbud – bedre mulighed for individuel indsats


  Vedtægt
  Transportgodtgørelse

  Mulighed for fleksibel samtalefrekvens for uddannelses- og aktivitetsparate


  Vedtægt

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)