Gå til hovedindhold

Bedre bredbånd

Her findes oplysninger om Guldborgsund Kommune projekt om bedre bredbånd

 • Læs op

Indhold

  Vi ønsker at flest mulige får adgang til et hurtigt internet. Det gælder både for virksomheder og for borgere. Samtidigt vil vi gerne tiltrække flest mulige leverandører, der ønsker at levere bredbånd til Guldborgsund.

  Vi må som kommune ikke være leverandør af internet, men vi må gerne motivere markedskræfterne til at se mulighederne for at etablere sig.

  Vi har i den forbindelse udarbejdet et kort, der giver en oversigt over hvilke muligheder du som borger har i Guldborgsund Kommune.

  Vi vil løbende opdatere kortet. (Kortet er sidst opdateret januar 2020)

  Klik for at se kortet. Når du har åbnet kortet, kan du få vist en menu ved at klikke på den blå pil øverst til venstre. Her kan du blandt andet søge på en adresse og vælge forskellig lag.

  Video om hvordan kortet virker

  Oplysninger vedrørende kobber- og fiberforbindelser er hentet fra Energistyrelsens hjemmeside tjekditnet.dk. Data vedrørende masteplaceringer er hentet fra Energistyrelsens hjemmeside www.mastedatabasen.dk

  Vi tager forbehold for eventuelle fejl i kortet, da oplysninger i kortet er brugergenereret

  For leverandører

  Ønsker du at høre om dine muligheder for at blive leverandør i Guldborgsund Kommune, så kontakt Guldborgsund Kommunes IT-Afdeling på mail support@guldborgsund.dk eller på tlf. 54 73 12 34

  Interesseområder

  Interesseområder, er områder, hvor lokale ildsjæle har ønsket at få bredbånd. Interesseområderne er defineret af de lokale kræfter. Områderne er ikke nødvendigvis et udtryk for, hvor en leverandør kan levere.

  For mere information kontakt Guldborgsund Kommunes IT-Afdeling på mail support@guldborgsund.dk eller på tlf. 54 73 12 34

  Ønsker du at blive ambassadør

  Bor du i et område og ønsker hurtigere bredbåndsforbindelser, så har du muligheden for at blive bredbåndsambassadør.

  Som bredbåndsambassadør får du:

  • Hjælp til opstart af projekt
  • Erfaringer, der er gjort blandt tidligere projekter
  • Kontakt oplysninger på leverandører
  • Støtte til markedsføring
  • Mulighed for løbende sparring med Guldborgsund Kommunes bredbåndskonsulent

  Kontakt Guldborgsund Kommunes IT-Afdeling på mail support@guldborgsund.dk  eller på tlf. 54 73 12 34 og få en snak om dine muligheder i dit område.

  Guldborgsund modellen

  Herunder i korte træk, hvad Guldborgsund-modellen omhandler:

  Leverandør- og teknologineutral

  Kommunen gør opmærksom på alle leverandører og teknologier, der ønsker at deltage i kommune. Og gør opmærksom på teknologier og muligheder, der muligvis ikke er så kendte.
  Der er ingen præferencer over for bestemte typer teknologier, men anerkender, at nogle teknologier kan være mere velegnede end andre afhængig af omgivelserne.

  Markedskræfterne skal løse opgaven

  Kommunen deltager ikke økonomisk i at støtte leverandører i at etablerer sig. Der er en tro på, at markedskræfterne skal, kan og vil løfte opgaven i kommunen, hvis der er de nødvendige rammer til stede og de er kendte – og at efterspørgslen er tilstrækkelig.

  ”Bygge bro” mellem marked og leverandører

  Der arbejdes ud fra tesen: ”borgere og virksomheder ønsker hurtigere bredbånd og leverandørerne vil levere, hvis der er tilstrækkelig med efterspørgsel”.
  Kommunen stimulerer og synliggør efterspørgslen. Dette ved at ”gruppere” borgergrupper, der hver især ønsker hurtigere bredbånd. De enkelte områder ved muligvis ikke, at nabo-området ligeledes går med samme ønsker. Ved at samle grupperne skabes volumen, der tiltrækker leverandører. På www.guldborgsund.dk/bredbaand kan ses et eksempel på et værktøj, der kan benyttes (klik på kortet og interesseområderne for Guldborgsund Kommune synliggøres).

  ”En indgang” til kommunen – bredbåndskonsulentens rolle og muligheder

  Bredbåndskonsulenten bliver indgangen til kommunen. Eksternt gælder dette over for borgere, virksomheder, leverandører, brancheforeninger, medier mm.
  Der har været en intern markedsføring af rollen, da kommunens ca. 6000 ansatte i princippet kan udgøre ambassadører for projektet. Alt hvad der vedr. mobil- og bredbånd runder bredbåndskonsulentens bord og giver dermed mulighed for en koordinering på tværs i kommunen.

  Bredbåndskonsulentens rolle:

  • Markedsføre lokalområder i kommunen, der ønsker hurtigere bredbånd
   Det kan være en udfordring, hvis man som enlig husstand ønsker at råbe sit lokalområde op.
   Kommunen bistå økonomisk til eks. produktionen af bannere, så de lokale initiativtagere herigennem kan indkalde til borgermøde
  • Facilitere borgermøder
  • Vejledning til opstart af projekter for lokalområder samt løbende opfølgning
  • Markedsføre kommunen som en "mobil- og bredbåndskommune"
  • Tæt dialog med interessenter - brancheforeninger, virksomheder, leverandører, ejendomsmæglere, udlejningsbureauer, medier m.fl.

  Trimme interne arbejdsgange i kommunen vedr. mobil- og bredbåndsprojekter

  Det er (har det i hvert fald været i Guldborgsund) en forudsætning, at organisationen samlet set arbejder målrettet på at skabe de mest optimale rammer for leverandørerne.
  I Guldborgsund Kommunen har det betydet en koordinering og samspil mellem forskellige teams og centre. Eks:

  • Informatik - GIS-afdelingen - udarbejdelse og vedligeholdelse af oversigtskort på hjemmeside
  • Planafdelingen - landzonetilladelser
  • Teknik & Miljø - Ejendomsadministrationen og Byggeri - udlejning af kommunale arealer og byggetilladelser
  • Park & Vej - gravetilladelser
  • Kommunikationsafdelingen - pressemeddelelser og grafiske layouts
  • Juridisk afdelingen - øvelsen i at balancere på et knivsæg

  Bredbåndskonsulentens rolle er at følge op og sikre at opgaver ikke falder mellem ”to stole”

  Følge Region Sjællands retningslinjer

  Der tages udgangspunkt i Region Sjællands retningslinjer for udlejning af kommunale arealer og gravearbejde, der er udarbejdet i samarbejde med brancheforeningerne.