Skip to main content

Bydelsudvikling Østerbro

Østerbro-bydelen er sammen med havneområdet de bydele i Nykøbing, Guldborgsund Kommune fokuserer på at udvikle.

Oversigtskort der viser de indsatser, der er en del af bydelsudviklingen

Indhold

  Østerbro-bydelen er sammen med havneområdet de bydele i Nykøbing, Guldborgsund Kommune fokuserer på at udvikle.

  Bydelen Østerbro er meget smukt beliggende i den østligste del af Nykøbing F. Bydelen ligger umiddelbart op ad skov og vand med mange muligheder for rekreative oplevelser og fællesskab. Bydelens beboere er sammensat af mange forskellige grupper.

  I hjertet af Østerbro ligger Lindholm. Et over 145.000m2 stort boligkompleks, hvor 3 almennyttige boligselskaber tilsammen har 700 lejligheder med ca. 1550 beboere. Lindholm er udpeget som udsat boligområde på regeringens ghettoliste.

  Guldborgsund Kommune har igennem de seneste år iværksat og understøttet Østerbros udvikling. En udvikling som er søgt skabt i tæt samspil med områdets beboere, interesserede foreninger, lodsejere, centrale institutioner, Lindholm Indefra, etc. Kort sagt alle som har interesse i at engagere sig og deltage i Østerbros udvikling.

  Udviklingsindsatsen på Østerbro skal binde bydelen sammen og skabe sammenhæng til resten af Nykøbing, skal omsætte områdets potentialer til rekreative oplevelsesmuligheder med forskellige aktiviteter og rum for fællesskab, det gode liv og udnyttelse af bydelens rekreative og kulturelle rigdomme. Indsatsen er opbygget af forskellige projekter med input fra studerende og forskning. Fælles for projekterne er, at de sigter på at omsætte Østerbros mange potentialer til muligheder for sammenhæng, fællesskaber og aktiviteter for både Østerbro og for hele Nykøbing til gavn for det gode liv for den enkelte.

  Udviklingsprojekterne er over de seneste år realiseret gennem støtte fra Guldborgsund Kommune, Landsbyggefonden, Friluftsrådet samt Realdania/Lokale & Anlægsfonden på omkring 15 mio. kr. Den samlede indsats beskrives nedenfor.

  Områder i bydelsudviklingen

  Mysseskoven

  Nykøbings Grønne Hjørne har udviklet et skovstykke med offentlig adgang og friluftsaktiviteter i tilknytning til bydelen Østerbro.

  Denne unikke mulighed er udviklet i samarbejde mellem Orupgaard Gods, Lindeskovskolen og Guldborgsund kommune som har forandret et hjørne af Lindeskoven til et nyt, skønt naturområde ”Mysseskoven” med offentlig adgang i skovstykket allernærmest Lindeskovskolen.

  Mysseskoven er et ca. 2 ha stort skovstykke hvor der nu er offentlig adgang, skovstier, shelter, sø og naturrum. Med Mysseskoven er skabt et skønt naturområde med rum for leg og oplevelser i naturen for unge og gamle, familier, foreninger, skolen og alle andre naturinteresserede.

  Der er etableret en overgang over Prinsholmvej, som gør det muligt at komme direkte fra skolen og beboelsesområderne over til skoven.

  Der er også etableret en naturmotionsplads i Mysseskoven.

  Finansiering

  Nykøbings Grønne Hjørne er etableret med 500.000 kr. fra Friluftsrådet og 750.000 kr. fra Guldborgsund Kommune.

  Samarbejdspartnere

  Nykøbings Grønne Hjørne er etableret i samarbejde med Godsejer Thomas Højgaard og Guldborgsund Kommune

  Det Vilde Strøg

  ”Det Vilde Strøg” er et projekt støttet af Landsbyggefonden beliggende i Lindholm boligområdet. Projektet er gennemført.

  ”Det Vilde Strøg” forbinder de 3 boligselskabers 4 afdelinger med stier, aktivitetsrum, blomster, træer og frugtbuske så Lindholm åbnes op i rum for fællesskab og aktiviteter. Både på tværs af boligselskaber men også for andre beboere på Østerbro og resten af byen. ”Det Vilde Strøg” åbner Lindholms dejlige arealer op og inviterer med adgange og aktiviteter alle ind til at komme i og bruge området til hygge, leg og fællesskab.

  Det Vilde Strøg er udviklet sammen med brugerne

  Udviklingen af ”Det Vilde Strøg” er sket i tæt samspil med områdets beboere, skolen, børnehaver, Oasen og foreninger, som har givet mange input og idéer. De mange gode input er omsat til stiforløb, legeplads, multibaner, siddekroge med hyggelige blomster og buske og alt muligt andet, som er så vigtigt for fællesskabet og det gode liv.

  Finansiering

  Det Vilde Strøg er finansieret af Landsbyggefonden med 8,75 millioner kroner på tværs af de tre boligselskaber Vendersbo, Fjordparken og Nykøbing F. Boligselskab i Lindholm.

  Samarbejdspartnere

  Nykøbing F. Boligselskab, Boligselskabet Vendersbo og Boligselskabet Fjordparken gennemfører projektet med støtte fra Landsbyggefonden.

  Guldborgsund Kommune bidrager med projektledelse og facilitering af partnerskabet.

  Perspektiver

  ”Det Vilde Strøg” udgør på mange måder et knudepunkt på Østerbro for at man kan bevæge sig omkring på Østerbro og opleve bydelens mange muligheder. Derfor har Guldborgsund Kommune også etableret overgang og indgang til skolen, så man kan bevæge sig fra ”Det Vilde Strøg”, gennem skolens område og eksempelvis videre til Mysseskoven eller Æblelunden. Alt sammen vigtige elementer for at kunne bevæge sig rundt og opleve fællesskab, leg og hygge på Østerbro. At elementerne etableres i sammenhæng, synliggør Østerbros potentialer og muligheder så meget desto mere. Noget vi håber vil styrke opfattelsen og brugen af Østerbro i de kommende år. Ikke kun fra områdets beboere, men også fra hele Nykøbing.

  Æblelunden

  Udvikling af folkeparken ”Æblelunden” iværksatte vi som et pilotprojekt til at skabe dialog med lokale borgere om ønsker til hvordan en kommunal plads i bydelen kan bidrage til området. Ved at bringe et mindre kommunalt område i spil i udviklingen af Østerbro, skabte vi en synlig, fysisk ramme hvor alle kunne byde ind med forskellige idéer og input.

  Resultatet blev ”Æblelunden”, en lille folkepark med æbletræer, grille, borde, skak og rum for leg på pladsen ved Silvan-rundkørslen.

  Det er tanken, at pladsen kommer til at fungere som et sted, hvor folk hygger sig og mødes på kryds og tværs, og hvor man undertiden vil se skolens elever.

  Med Æblelunden har vi skabt et mini - byrum med plads til liv i dialog med lokale borgere og foreninger. Vigtige input som også blev brugt i byrumsudviklingen ”Friheden”.

  Friheden

  Hundeparken

  Hundeparken er en ca. 7000 m2 stor indhegning på den østligste del af boldbanerne ved Skolen. Her er lavet en stor god indhegning, med plads til at hunde og hundeejere fra nær og fjern kan mødes på kryds og tværs til mange gode hundetimer.

  Der er meget nem adgang til hundeparken fra p-pladsen ved skolen.

  Inden for hundeparkens hegn er du velkommen til at lufte din hund uden snor.

  Rigtig god fornøjelse.

  Finansiering

  Hundeparken på Østerbro er finansieret af Guldborgsund Kommune.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 15 00

  Send Digital Post (kræver NemID)