Skip to main content

Bosætningspulje

Guldborgsund Kommunes Bosætningspulje.

Indhold

  Bosætningspulje har til formål, at give mulighed for at igangsætte og gennemføre initiativer og tiltag, der tilgodeser pejlemærkerne i Bosætningsstrategi 2020-2024 – ”En del af Fællesskabet”. Det kan for eksempel være tiltag der synliggør og markedsfører kvaliteterne i Guldborgsund Kommune, aktiviteter der understøtter fællesskaberne eller projekter, der aktiverer de stedbundne potentialer for eksempel tiloversblevne landbrugsbygninger med kulturhistorisk værdi mv.

  Bosætningspuljen kan søges løbende.

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 15 00

  Send Digital Post (kræver NemID)