Bosætningspulje

Guldborgsund Kommunes Bosætningspulje.

Bosætningspulje har til formål, at give mulighed for at igangsætte og gennemføre initiativer og tiltag, der tilgodeser pejlemærkerne i Bosætningsstrategi 2020-2024 – ”En del af Fællesskabet”. Det kan for eksempel være tiltag der synliggør og markedsfører kvaliteterne i Guldborgsund Kommune, aktiviteter der understøtter fællesskaberne eller projekter, der aktiverer de stedbundne potentialer for eksempel tiloversblevne landbrugsbygninger med kulturhistorisk værdi mv.

Bosætningspuljen kan søges løbende.

Kontakt

Center for Borger & Branding

Telefon: 54 73 15 00

Send Digital Post (kræver NemID)