Strakspuljen

Guldborgsund Kommunes strakspulje

Strakspuljen har til formål at støtte et eller flere af kommunens tværpolitiske mål: 'Det gode værtskab', ’Mangfoldige fællesskaber', 'Samskabelse og dialog', 'Det rige hverdagsliv' og/eller 'At flere borgere bosætter sig og bliver her'.

Guldborgsund Kommunes Strakspulje 2020 har et budget på 180.000 kr. i 2020 til initiativer, events og arrangementer, der understøtter ”Det Gode Værtskab” i forhold til nye borgere Guldborgsund Kommune. Der kan søges maks. 10.000 kr. til hver event. Ansøgninger vurderes administrativt.

Strakspuljen kan søges løbende.

Kontakt

Center for Borger & Branding

Telefon: 54 73 15 00

Send Digital Post (kræver NemID)