Genveje

Guldborgsund Kommune

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Et behandlingsmæssigt fripladstilskud gives, når et barn med betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

RENT PRAKTISK

Ved behandlingsmæssige grunde forstås, at der ikke alene er tale om pasning og pleje i dagtilbuddet, men at der også sker en fortsat udvikling og forbedring af barnets aktuelle tilstand eller en forebyggelse og sikring af, at der ikke sker en forringelse af barnets funktionsevne, hvorved barnet mister mulighed for at udnytte både personlige, faglige og sociale kompetencer.

Der skal være stillet en diagnose; det vil sige, at der skal være dokumentation for, at barnet har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Et behandlingsmæssigt fripladstilskud gives altid efter en konkret og individuel vurdering af barnet.

Det er lederen af dagtilbuddet, der indstiller et barn til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

ØKONOMI

  • Tilskuddet betyder, at du kun skal betale halvdelen af den normale pris for dagtilbuddet
  • Du kan søge om økonomisk fripladstilskud til den del, du selv skal betale

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

PRISER 

 

DAGINSTITUTIONER OG LANDSBYORDNINGER

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD

 

 

 

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her