Genveje

Guldborgsund Kommune

Betaling

Din egenbetaling udgør 25 % af de faktiske udgifter for at have dit barn i dagtilbud eller SFO. De resterende 75 % dækkes af kommunen som et grundtilskud.

BETALING

Du skal betale månedsvis forud, og du vil modtage et indbetalingskort i din digitale postkasse. Du kan tilmelde betalingen til Betalingsservice gennem din bank.

Hvis du ikke betaler, bliver de penge, du skylder for dagtilbud/SFO sendt til modregning i dine børnepenge/din børnefamilieydelse i Gældsstyrelsen.

FOR SEN BETALING

  • Betaler du ikke til tiden, vil du modtage en rykker med gebyr på 250 kr.
  • Du kan få 2 rykkere på en betaling, hvilket betyder rykkergebyrer på i alt 500 kr.
  • Hvis du i forvejen skylder penge for dagtilbud/SFO, får du kun én rykker, før kravet om betaling bliver sendt til Gældsstyrelsen til modregning i dine børnepenge/din børnefamilieydelse
  • Vær opmærksom på, at Gældsstyrelsen opkræver deres egne gebyrer og renter (ca. 8%) i forbindelse med skyldige beløb for dagtilbud / SFO

REGULERINGSBELØB

Hvis du er bevilget et økonomisk fripladstilskud, og din indkomst varierer fra måned til måned, vil du enten skulle betale mere i en måned eller have penge til gode i en måned.

Hvis du har tilmeldt betalingen til Betalingsservice, vil reguleringsbeløbet automatisk

  • blive enten trukket, hvis du har haft en højere indkomst
  • eller din ”normale” betaling vil blive lavere, hvis du har haft en lavere indkomst

Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil du i din digitale postkasse som sædvanligt få opkrævning for dagtilbud/SFO. Opkrævningen vil så enten være højere eller lavere i forhold til din indkomst i genberegningsmåneden.

Der går 2 måneder fra dit økonomiske fripladstilskud bliver genberegnet, til den måned, hvor reguleringen sker:

MÅNED

BLIVER GENBEREGNET I MÅNED

REGULERINGEN SKER I MÅNED

JANUAR

FEBRUAR

APRIL

FEBRUAR

MARTS

MAJ

MARTS

APRIL

JUNI

APRIL

MAJ

JULI

MAJ

JUNI

AUGUST

JUNI

JULI

SEPTEMBER

JULI

AUGUST

OKTOBER

AUGUST

SEPTEMBER

NOVEMBER

SEPTEMBER

OKTOBER

DECEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

JANUAR

NOVEMBER

DECEMBER

FEBRUAR

DECEMBER

JANUAR

MARTS

 

PENGE TIL GODE / PENGE DU SKYLDER

Hvis du skyder penge for dagtilbud/SFO, vil et reguleringsbeløb, du har til gode, blive modregnet i det, du skylder, og du vil derfor ikke få en lavere opkrævning eller få penge udbetalt.

Hvis du ikke skylder penge for dagtilbud/SFO, vil et reguleringsbeløb, du har til gode blive modregnet i din næste opkrævning.
Hvis du ikke skal betale noget (fx hvis dit barn er udmeldt af dagtilbud/SFO), vil de penge, du har til gode, blive indsat på din NEM-konto.

AFDRAGSORDNING

Hvis du ikke har råd til at betale reguleringsbeløbet lige nu eller på én gang, har du mulighed for enten at få forlænget betalingsfristen eller at aftale en afdragsordning med Opkrævningen (Borgerservice).

Du skal være opmærksom på, at selvom du har aftalt en afdragsordning med Opkrævningen (Borgerservice), vil kravet om de penge, du skylder for dagtilbud/SFO alligevel blive sendt til Gældsstyrelsen, der vil modregne i dine børnepenge/din børnefamilieydelse.

MIT BETALINGSOVERBLIK

På forsiden af Guldborgsund Kommunes hjemmeside, kan du logge ind med din NEM-ID på ”Mit Betalingsoverblik”.

Mit Betalingsoverblik kan du få et overblik over alle de regninger, der kommer fra Guldborgsund Kommune, og hvad du eventuelt skylder Guldborgsund Kommune.

 

SIDENS LINKS 

SELVBETJENING:
DIGITAL PLADSANVISNING

PRISER 

 

TILSKUD 

 

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD 

 

FRIPLADSSKALA

MIT BETALINGSOVERBLIK

 

Senest opdateret:  10. Juli 2019

SELVBETJENING

> Digital Pladsanvisning


Kontakt

Center for Børn & Læring 
Pladsanvisningen

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her