Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Betaling og friplads

Betaling

Din egenbetaling udgør 25 % af de faktiske udgifter for at have dit barn i dagtilbud. De resterende 75 % dækkes af kommunen som et grundtilskud.

Du skal betale månedsvis forud, og du vil modtage et indbetalingskort i din digitale postkasse. Du kan tilmelde betalingen til Betalingsservice gennem din bank.

Betaler du ikke til tiden, vil du modtage en rykker med gebyr på 250 kr. Hvis du fortsat ikke betaler, vil du modtage endnu en rykker med gebyr, og kravet blive sendt til modregning hos SKAT.

Søskendetilskud

Der bliver givet 50 % søskendetilskud, og det bliver beregnet i forhold til de billigste pladser. De billigste pladser findes ved at sammenholde nettodriftsudgiften på pladserne.

Søskendetilskud bliver givet til biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn på samme folkeregister adresse.
Der ydes ikke søskendetilskud til børn, der er indmeldt i privat SFO. Børn, der er indmeldt i privat SFO, udløser ikke søskendetilskud til søskende i kommunale dagtilbud.

Læs mere om søskendetilskud i privat pasningsordning her.

Økonomisk fripladstilskud

Man kan opnå økonomisk fripladstilskud, og det betyder, at forældrebetalingen bliver nedsat med en procentsats, hvis man har en indtægt – husstandsindkomst – der ligger under en bestemt grænse. Denne grænse fastsættes for ét år ad gangen og er gradueret, således at man kan opnå fra 5–100 % ”rabat” – alt efter indkomst. Yderligere oplysninger om økonomisk friplads kan fås på nettet, i Borgerservice eller ved henvendelse til pladsanvisningen. Der ydes ikke økonomisk friplads til børn i private skolefritidsordninger og private pasningsordninger.

Socialpædagogiske fripladstilskud

Socialpædagogisk fripladstilskud bliver bevilget af lederen i dit barns dagtilbud. En social pædagogisk fripladstilskud kan blive bevilget, hvis der er særlige helbredsmæssige eller sociale forhold, der gør sig gældende.

Forældre kan ikke søge om socialpædagogisk fripladstilskud.

Socialpædagogisk fripladstilskud bliver bevilliget for en begrænset periode ad gangen. Den kan blive forlænget, hvis barnets helbredsmæssige eller sociale situation ikke har ændret sig. Ved bevilling af et socialpædagogisk fripladstilskud bliver der indgået en skriftlig aftale mellem dagtilbuddet og forældrene om, hvilken indsats dagtilbuddet og forældrene skal yde i forhold til barnet.

Du skal altid søge om økonomisk fripladstilskud før en bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud.

Behandlingsmæssig fripladstilskud

Børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bliver optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige grunde, kan få forældrebetalingen nedsat med 50 %.

Der skal foretages en individuel vurdering af barnet før en evt. bevilling.

Det er lederen i et dagtilbud, der bevilger en behandlingsmæssig fripladstilskud.

Senest opdateret:  07. September 2016

Kontakt

Center for Børn & Læring 
Dagtilbud

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her