Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Økonomisk fripladstilskud

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, når dit barn er indmeldt i et dagtilbud – kommunal dagpleje, kommunale institutioner, private institutioner, kommunal SFO og klub. Du kan ikke søge om økonomisk fripladstilskud, når dit barn er indmeldt i en privat pasningsordning eller privat SFO.

Du kan blive bevilget økonomisk fripladstilskud, hvis din aktuelle husstandsindkomst i årligt beløb ligger indenfor fripladsskalaens grænser. Se link til fripladsskalaen i højre side.

Økonomisk fripladstilskud kan blive bevilget med virkning fra den 1. i den måned, der følger efter, at vi har modtaget din ansøgning. Du skal ikke søge om økonomisk fripladstilskud på ny ved institutionsskift. Ved ny optagelse i et dagtilbud kan bevillingen gælde fra opstart i dagtilbud, hvis vi modtager ansøgningen senest en måned efter opstart.

Ansøgning om økonomisk fripladstilskud

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, når dit barn er indmeldt i et dagtilbud og du har – eller får - bopæl i kommunen.

Du skal sende ansøgningen på Digital Pladsanvisning

#SB#


Hvis du ikke har NEM ID – skal du henvende dig i Borgerservice.

Er du allerede bevilget økonomisk fripladstilskud, kan du på Digital Pladsanvisning se, hvilken indkomst, dit økonomiske fripladstilskud er bevilget ud fra. Her kan du også oplyse om ændringer, der har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, ved at sende en ny ansøgning.

Tilskud reguleres automatisk

Fra 1. januar 2016 får vi automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, bliver det økonomiske fripladstilskud automatisk genberegnet.

Din månedlige forældrebetaling reguleres, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med, hvad der svarer til mindst 5 trin på fripladsskalaen.
Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis der er ændringer.

Hvis du eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, vil dit økonomiske fripladstilskud ikke blive genberegnet automatisk hver måned. Du vil i stedet for modtage en årsregulering af dit økonomiske fripladstilskud for hele året.

Løbende ændringer i indkomsten

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.

Feriepenge medregnes, når de bliver beskattet, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi din husstandsindkomst er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny.

Varige ændringer i indkomsten

Hvis din husstandsindkomst ændrer sig, kan du gå ind på Digital Pladsanvisning og oplyse om ændringer i husstandsindkomsten. Derved vil du få beregnet det korrekte fripladstilskud med det samme.

Med de nye regler er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse os om indkomstændringer, idet de fremover genberegnes automatisk.

Hvis din husstandsindkomst ændrer sig, kan du gå ind på Digital Pladsanvisning og oplyse om ændringer i husstandsindkomsten. Derved vil du få beregnet det korrekte fripladstilskud med det samme. Med de nye regler er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse os om indkomstændringer, idet de fremover genberegnes automatisk.

Oplysningspligt

Du er stadig forpligtiget til at oplyse os, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Du er også forpligtet til at oplyse om indkomst fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet.

Oplysninger om ændringer skal ske via Digital Pladsanvisning.

Årlig efterregulering

Én gang om året efterregulerer vi dit økonomiske fripladstilskud. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen og øvrig relevant dokumentation om din økonomi beregner, om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt. Når vi foretager efterregulering, medtager vi også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til automatisk regulering i løbet af året.

Hvis du er enlig

Er du enlig forsørger, får du, efter ansøgning, et fradrag i din indkomst. For at kunne modtage økonomisk fripladstilskud som enlig, kræver det at du er reelt enlig. Se link til fripladsskalaen i højre side.

Du kan læse mere om, hvornår du bliver betragtet som enlig, ved at klikke her.

Hvis du bliver gift eller samboende, skal du straks meddele Pladsanvisningen dette ved at ansøge om økonomisk friplads som samlevende eller stoppe dit økonomiske fripladstilskud på Digital Pladsanvisning.

Hvis du er selvstændig

Hvis du er selvstændig, vil du blive bevilget et foreløbigt økonomisk fripladstilskud ud fra dine egne oplysninger. Du har pligt til at oplyse om ændringer i din indkomst - fripladstilskuddet vil ikke blive genberegnet automatisk. Du har også pligt til at give Pladsanvisningen besked om skattetekniske fradrag, som skal tillægges den personlige indkomst.

Pladsanvisningen kan i løbet af året, eller ved efterreguleringen, anmode dig om relevant dokumentation. Viser den faktiske indkomst sig at have været højere end bevillingen, f.eks. på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil dit økonomiske fripladstilskud blive efterreguleret, og du vil modtage et krav om tilbagebetaling. Du har pligt til at indsende dit skatteregnskab, når vi beder om det. Hvis vi ikke modtager regnskabet inden den angivne frist, vil du blive frataget dit økonomiske fripladstilskud for det pågældende regnskabsår, og du vil modtage krav om tilbagebetaling.

Læs mere

Se boksen i højre side om retsinformation - hvis du er interesseret i de love og regelsæt der ligger bagved.

Vil du se mere om priser og tilskud - klik her

Senest opdateret:  16. Januar 2019

Friplads-skala
Hvis du vil se, hvor stort fripladstilskud du kan få, kan du klikke her
Er du enlig...
Hvornår bliver du betragtet som enlig - klik her, og læs mere.
Retsinformation

Bekendtgørelse om dagtilbud - klik her

Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud - klik her

Regler om anvendelse af indkomstregisteret - klik her

Kontakt

Center for Børn & Læring 
Dagtilbud

Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik på: Digital Post til Dagtilbud

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail ved at klikke her